Osnovna šola Komenda Moste

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Vrtar Regovc Mateja: 1, 2, 3, 4, 6 ura
  • Zelnik Janja: 0, 7 ura
  • Lipar Darinka: 3 ura
  • Petrović Milan: 1, 3, 4 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
5.c 0. Meh Nataša, N2N
namesto Zelnik Janja, N2N
u19 /
6.a 0. Meh Nataša, N2N
namesto Zelnik Janja, N2N
u19 /
1. Avguštinčič Dominika, špo
namesto Petrović Milan, špo
tel2 /
6.b 0. Meh Nataša, N2N
namesto Zelnik Janja, N2N
u19 /
6.c 0. Meh Nataša, N2N
namesto Zelnik Janja, N2N
u19 /
1. Grilc Marija, mat
namesto Vrtar Regovc Mateja, mat
u6 /
4. Kropivšek Damjan, špo
namesto Petrović Milan, špo
tel3 /
6.č 0. Meh Nataša, N2N
namesto Zelnik Janja, N2N
u19 /
4. Kropivšek Damjan, špo
namesto Petrović Milan, špo
tel3 /
8.a 2. Kern Rok, zgo
namesto Vrtar Regovc Mateja, fiz
u5 /
4. Grošelj Marjana, mat
namesto Vrtar Regovc Mateja, mat
u5 /
8.b 3. Gaber Albin, špo
namesto Petrović Milan, špo
tel3 /
4. Grošelj Marjana, mat
namesto Vrtar Regovc Mateja, mat
u5 /
8.c 4. Grošelj Marjana, mat
namesto Vrtar Regovc Mateja, mat
u5 /
6. Juhant Selak Barbara, kem
namesto Vrtar Regovc Mateja, fiz
u5 /
9.a 3. Orešnik Barbara, mat
namesto Lipar Darinka, mat
u6 /
3. Brkljač Milan, mat
namesto Vrtar Regovc Mateja, mat
u5 /
7. odpade
namesto Zelnik Janja, ni3
/ /
9.b 7. odpade
namesto Zelnik Janja, ni3
/ /
9.c 3. Orešnik Barbara, mat
namesto Lipar Darinka, mat
u6 /
3. Brkljač Milan, mat
namesto Vrtar Regovc Mateja, mat
u5 /
7. odpade
namesto Zelnik Janja, ni3
/ /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Avguštinčič Dominika 1. 6.a, špo
namesto Petrović Milan, špo
tel2 /
Brkljač Milan 3. 9.a, 9.c, mat
namesto Vrtar Regovc Mateja, mat
u5 /
Gaber Albin 3. 8.b, špo
namesto Petrović Milan, špo
tel3 /
Grilc Marija 1. 6.c, mat
namesto Vrtar Regovc Mateja, mat
u6 /
Grošelj Marjana 4. 8.b, 8.a, 8.c, mat
namesto Vrtar Regovc Mateja, mat
u5 /
Juhant Selak Barbara 6. 8.c, kem
namesto Vrtar Regovc Mateja, fiz
u5 /
Kern Rok 2. 8.a, zgo
namesto Vrtar Regovc Mateja, fiz
u5 /
Kropivšek Damjan 4. 6.č, 6.c, špo
namesto Petrović Milan, špo
tel3 /
Meh Nataša 0. 6.a, 6.č, 6.c, 6.b, N2N
namesto Zelnik Janja, N2N
5.c, N2N
namesto Zelnik Janja, N2N
u19

u19
/

/
Orešnik Barbara 3. 9.c, 9.a, mat
namesto Lipar Darinka, mat
u6 /