Osnovna šola Komenda Moste

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Ipavec Mateja: 4, 12:05 - 16:15 ura
  • Ficko Lea: 0, 1, 2, 3, 4, 5 ura
  • Traven Irena: 1, 2, 3, 4, 5 ura
  • Črtanec Andrejka: 12:55 - 15:00 ura
  • Vrtar Regovc Mateja: 0, 1, 2, 3, 4, 5 ura
  • Zidanšek Otrin Klara: 0, 2, 3, 4, 5 ura
  • De Cecco Bea: 6:15 - 8:15, 12:55 - 16:00, 15:00 - 16:00 ura
  • Frantar Urška: 1, 2, 4, 5, 6 ura
  • Orešnik Barbara: 0, 2, 3 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.c 3. odpade
namesto Ficko Lea, DSP
/ /
2.a 1. odpade
namesto Ficko Lea, DSP
/ /
2.b 2. odpade
namesto Ficko Lea, DSP
/ /
2.c 4. odpade
namesto Ipavec Mateja, DSP
/ /
4.c 0. odpade
namesto Ficko Lea, DSP
/ /
5.č 1. odpade
namesto Frantar Urška, DSP
/ /
6.a 0. odpade
namesto Orešnik Barbara, ods
/ /
1. odpade
namesto Traven Irena, Dsptuj
/ /
2. Kern Rok, zgo
namesto Orešnik Barbara, mat
u15 /
4. Remše Starovasnik Petra, slj
namesto Traven Irena, slj
u7 /
6.b 5. Marin Hribar Katarina, slj
namesto Traven Irena, slj
u7 /
5. odpade
namesto Ficko Lea, DSP
/ /
7.a 0. odpade
namesto Zidanšek Otrin Klara, ods
/ /
2. odpade
namesto Frantar Urška, DSP
/ /
3. Klemenec Sonja, tit
namesto Orešnik Barbara, tit
u15 /
4. Marin Hribar Katarina, slj
namesto Zidanšek Otrin Klara, slj
u14 /
6. odpade
namesto Frantar Urška, DSP
/ /
7.b 2. Burja Čerin Andreja, zgo
namesto Vrtar Regovc Mateja, mat
u5 /
5. Klemenec Sonja, slj
namesto Zidanšek Otrin Klara, slj
u14 /
7.c 5. Kosi Tina, lum
namesto Vrtar Regovc Mateja, mat
u10 /
8.a 3. Eremić Tina, slj
namesto Zidanšek Otrin Klara, slj
u19 /
8.b 3. Grošelj Marjana, mat
namesto Vrtar Regovc Mateja, mat
u10 /
8.c 1. odpade
namesto Traven Irena, DSPtujci
/ /
3. odpade
namesto Traven Irena, DSP
/ /
3. Marin Hribar Katarina, slj
namesto Zidanšek Otrin Klara, slj
u10 /
5. odpade
namesto Frantar Urška, DSP
/ /
8.č 3. Grošelj Marjana, mat
namesto Vrtar Regovc Mateja, mat
u10 /
9.a 0. odpade
namesto Vrtar Regovc Mateja, ods
/ /
1. Čimžar Marjeta, fiz
namesto Vrtar Regovc Mateja, fiz
u5 /
2. Eremić Tina, slj
namesto Zidanšek Otrin Klara, slj
u19 /
2. Remše Starovasnik Petra, slj
namesto Traven Irena, slj
u7 /
4. odpade
namesto Frantar Urška, DSP
/ /
4. Lipar Darinka, mat
namesto Vrtar Regovc Mateja, mat
u10 /
9.b 2. Marin Hribar Katarina, slj
namesto Zidanšek Otrin Klara, slj
u10 /
2. Remše Starovasnik Petra, slj
namesto Traven Irena, slj
u7 /
4. Lipar Darinka, mat
namesto Vrtar Regovc Mateja, mat
u10 /
9.c 2. Remše Starovasnik Petra, slj
namesto Zidanšek Otrin Klara, slj
u7 /
2. Remše Starovasnik Petra, slj
namesto Traven Irena, slj
u7 /
4. Lipar Darinka, mat
namesto Vrtar Regovc Mateja, mat
u10 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Burja Čerin Andreja 2. 7.b, zgo
namesto Vrtar Regovc Mateja, mat
u5 /
Čimžar Marjeta 1. 9.a, fiz
namesto Vrtar Regovc Mateja, fiz
u5 /
Dornik Perčič Helena 15:30 - 16:00 PB6,
namesto De Cecco Bea,
/ /
Eremić Tina 2. 9.a, slj
namesto Zidanšek Otrin Klara, slj
u19 /
3. 8.a, slj
namesto Zidanšek Otrin Klara, slj
u19 /
Gomboc Bojana 14:15 - 16:15 PB2,
namesto Ipavec Mateja,
/ /
Grošelj Marjana 3. 8.č, 8.b, mat
namesto Vrtar Regovc Mateja, mat
u10 /
Kern Rok 2. 6.a, zgo
namesto Orešnik Barbara, mat
u15 /
Klemenec Sonja 3. 7.a, tit
namesto Orešnik Barbara, tit
u15 /
5. 7.b, slj
namesto Zidanšek Otrin Klara, slj
u14 /
Kolar Aljoša 12:55 - 14:15 PB2,
namesto Ipavec Mateja,
/ /
Kosi Tina 5. 7.c, lum
namesto Vrtar Regovc Mateja, mat
u10 /
Koželj Teja 12:55 - 15:30 PB4,
namesto De Cecco Bea,
/ /
Lipar Darinka 4. 9.b, 9.a, 9.c, mat
namesto Vrtar Regovc Mateja, mat
u10 /
Marin Hribar Katarina 2. 9.b, slj
namesto Zidanšek Otrin Klara, slj
u10 /
3. 8.c, slj
namesto Zidanšek Otrin Klara, slj
u10 /
4. 7.a, slj
namesto Zidanšek Otrin Klara, slj
u14 /
5. 6.b, slj
namesto Traven Irena, slj
u7 /
Mohar Špenko Jožica 6:15 - 7:00 JV1,
namesto De Cecco Bea,
/ /
Podboršek Sonja 12:05 - 12:55 PB2,
namesto Ipavec Mateja,
/ /
Remše Starovasnik Petra 2. 9.c, slj
namesto Zidanšek Otrin Klara, slj
9.b, 9.a, 9.c, slj
namesto Traven Irena, slj
u7

u7
/

/
4. 6.a, slj
namesto Traven Irena, slj
u7 /
Štebe Sabina Brigita 12:55 - 15:00 PB_KOM2,
namesto Črtanec Andrejka,
/ /
Vrtač Lea Maruša 7:00 - 8:15 JV1,
namesto De Cecco Bea,
/ /