Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Batič Škarabot Mojca: 1, 2, 3 ura
  • Lisjak Marjeta: 3, 4, 5 ura
  • Štanta Andrea: 3, 5, 12:25 - 15:20 ura
  • Seražin Brus Vilma: 5 ura
  • Cizej Helena: 1, 4, 5 ura
  • Batagelj Valentina: 1, 2, 3, 5 ura
  • Kragelj Simon: 4 ura
  • Debenjak Tanja: 2, 4, 5 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
2.A 3. Faletič Marica, SLJ
namesto Štanta Andrea, GUM
2.A /
3.A 5. Širca Mateja, SLJ
namesto Štanta Andrea, GUM
3.A /
4.B 1. Rebec Jožica, MAT
namesto Batagelj Valentina, TJA
4.B /
5.A 5. Filej Barbara, MAT
namesto Batagelj Valentina, TJA
5.A /
5.B 3. Rušt Vanja, SLJ
namesto Batagelj Valentina, TJA
5.B /
5.C 2. Korenč Zora, GOS
namesto Batagelj Valentina, TJA
5.C /
6.A 3. Suzić Duška, RU
namesto Batič Škarabot Mojca, SLJ
SLJ1 /
5. Štrukelj Dolores, MAT
namesto Seražin Brus Vilma, NAR
NAR /
6.C 1. Štucin Gordana, LUM
namesto Batič Škarabot Mojca, SLJ
LUM /
2. Prinčič Milena, GUM
namesto Batič Škarabot Mojca, SLJ
GUM /
4. Koncut Žorž Angelika, ZGO
namesto Cizej Helena, GEO
ZGO /
5. Završnik Polona, TJA
namesto Debenjak Tanja, TJA
TJ1 /
8.B 1. Leban Klemen, FIZ
namesto Cizej Helena, GEO
FIZ /
5. Premrl Prosen Andreja, SLJ
namesto Lisjak Marjeta, MAT
SLJ2 /
8.C 4. Suzić Duška, TIT (zaposlitev)
namesto Kragelj Simon, TIT
TIT1 /
9.A 3. Trampuž Barbara, MAT
namesto Lisjak Marjeta, MAT
MAT2 /
4. Martelanc Nina, TJA (zaposlitev)
namesto Debenjak Tanja, TJA
TJ1 /
9.B 2. Trampuž Barbara, TJA (zaposlitev)
namesto Debenjak Tanja, TJA
TJ1 /
4. Martelanc Nina, TJA (zaposlitev)
namesto Debenjak Tanja, TJA
TJ1 /
5. Leban Klemen, FIZ
namesto Cizej Helena, GEO
GEO /
9.C 2. Trampuž Barbara, TJA (zaposlitev)
namesto Debenjak Tanja, TJA
TJ1 /
4. Štucin Gordana, MAT (zaposlitev)
namesto Lisjak Marjeta, MAT
LUM /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Faletič Marica 3. 2.A, SLJ
namesto Štanta Andrea, GUM
2.A /
Filej Barbara 5. 5.A, MAT
namesto Batagelj Valentina, TJA
5.A /
Koncut Žorž Angelika 4. 6.C, ZGO
namesto Cizej Helena, GEO
ZGO /
Korenč Zora 2. 5.C, GOS
namesto Batagelj Valentina, TJA
5.C /
Leban Klemen 1. 8.B, FIZ
namesto Cizej Helena, GEO
FIZ /
5. 9.B, FIZ
namesto Cizej Helena, GEO
GEO /
Martelanc Nina 4. 9.A, 9.B, TJA (zaposlitev)
namesto Debenjak Tanja, TJA
TJ1 /
Premrl Prosen Andreja 5. 8.B, SLJ
namesto Lisjak Marjeta, MAT
SLJ2 /
Prinčič Milena 2. 6.C, GUM
namesto Batič Škarabot Mojca, SLJ
GUM /
Rebec Jožica 1. 4.B, MAT
namesto Batagelj Valentina, TJA
4.B /
Rušt Vanja 3. 5.B, SLJ
namesto Batagelj Valentina, TJA
5.B /
Suzić Duška 3. 6.A, RU
namesto Batič Škarabot Mojca, SLJ
SLJ1 /
4. 8.C, TIT (zaposlitev)
namesto Kragelj Simon, TIT
TIT1 /
Širca Mateja 5. 3.A, SLJ
namesto Štanta Andrea, GUM
3.A /
12:25 - 15:20 PB 3.a/2.b,
namesto Štanta Andrea,
/ /
Štrukelj Dolores 5. 6.A, MAT
namesto Seražin Brus Vilma, NAR
NAR /
Štucin Gordana 1. 6.C, LUM
namesto Batič Škarabot Mojca, SLJ
LUM /
4. 9.C, MAT (zaposlitev)
namesto Lisjak Marjeta, MAT
LUM /
Trampuž Barbara 2. 9.B, 9.C, TJA (zaposlitev)
namesto Debenjak Tanja, TJA
TJ1 /
3. 9.A, MAT
namesto Lisjak Marjeta, MAT
MAT2 /
Završnik Polona 5. 6.C, TJA
namesto Debenjak Tanja, TJA
TJ1 /