Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Završnik Polona: 0, 1, 2, 3 ura
  • Štrukelj Dolores: 1, 2, 3, 4, 5 ura
  • Šinigoj Veronika: 1, 2, 4 ura
  • Kragelj Simon: 5 ura
  • Dolgan Aljaž: 3, 4, 7 ura
  • Suzić Duška: 13:15 - 14:55, 13:15 - 14:55 ura
  • Seražin Brus Vilma: 4 ura
  • Koncut Žorž Angelika: 3, 4, 5 ura
  • Štucin Gordana: 3, 4, 5 ura
  • Krošelj Sara: 2 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
2.B 1. Kovačič Polonca, SLJ
namesto Šinigoj Veronika, SLJ
2.B /
2. Kovačič Polonca, MAT
namesto Šinigoj Veronika, MAT
2.B /
4. Pertot Mojca, ŠPO
namesto Šinigoj Veronika, ŠPO
TLVD2 /
4.A 3. Rebec Jožica, LUM
namesto Štucin Gordana, LUM
4.A /
4. Rebec Jožica, LUM
namesto Štucin Gordana, LUM
4.A /
4.C 1. Šavli Barbara, MAT
namesto Štrukelj Dolores, MAT
4.C /
2. Rušt Vanja, DRU
namesto Štrukelj Dolores, DRU
4.C /
3. Korenč Zora, SLJ
namesto Štrukelj Dolores, SLJ
4.C /
4. Korenč Zora, SLJ
namesto Štrukelj Dolores, SLJ
4.C /
5. Batagelj Valentina, TJA
namesto Štrukelj Dolores, MAT
4.C /
7.A 3. Batič Škarabot Mojca, ZGO (zaposlitev)
namesto Koncut Žorž Angelika, ZGO
FIZ /
7.B 3. Leban Klemen, TJA (zaposlitev)
namesto Završnik Polona, TJA
TJ2 /
4. Lisjak Marjeta, ŠPO (zaposlitev)
namesto Dolgan Aljaž, ŠPO
MAT2 /
5. Lah Darinka, TIT (zaposlitev)
namesto Kragelj Simon, TIT
TLVD1 /
7.C 4. Krošelj Sara, SLJ (zaposlitev)
namesto Seražin Brus Vilma, NAR
TJ2 /
5. Krošelj Sara, SLJ (zaposlitev)
namesto Štucin Gordana, LUM
TJ2 /
8.A 2. Preradović Dejan, TJA (zaposlitev)
namesto Završnik Polona, TJA
TJ2 /
5. Cizej Helena, DKE
namesto Koncut Žorž Angelika, DKE
GEO /
7. odpade
namesto Dolgan Aljaž, ŠZZ
/ /
8.B 4. Prinčič Milena, GUM
namesto Koncut Žorž Angelika, ZGO
GUM /
7. odpade
namesto Dolgan Aljaž, ŠZZ
/ /
8.C 1. Prinčič Milena, GUM
namesto Završnik Polona, TJA
GUM /
2. Lisjak Marjeta, MAT
namesto Krošelj Sara, SLJ
MAT2 /
7. odpade
namesto Dolgan Aljaž, ŠZZ
/ /
9.A 0. odpade
namesto Završnik Polona, DDP-TJA
/ /
9.B 0. odpade
namesto Završnik Polona, DDP-TJA
/ /
3. Arčon Barbara, ŠPO (zaposlitev)
namesto Dolgan Aljaž, ŠPO
KEM /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Arčon Barbara 3. 9.B, ŠPO (zaposlitev)
namesto Dolgan Aljaž, ŠPO
KEM /
Batagelj Valentina 5. 4.C, TJA
namesto Štrukelj Dolores, MAT
4.C /
Batič Škarabot Mojca 3. 7.A, ZGO (zaposlitev)
namesto Koncut Žorž Angelika, ZGO
FIZ /
Cizej Helena 5. 8.A, DKE
namesto Koncut Žorž Angelika, DKE
GEO /
Filej Barbara 13:15 - 14:55 PB 5.c, PB 5.a/c,
namesto Suzić Duška,
/ /
Korenč Zora 3. 4.C, SLJ
namesto Štrukelj Dolores, SLJ
4.C /
4. 4.C, SLJ
namesto Štrukelj Dolores, SLJ
4.C /
Kovačič Polonca 1. 2.B, SLJ
namesto Šinigoj Veronika, SLJ
2.B /
2. 2.B, MAT
namesto Šinigoj Veronika, MAT
2.B /
Krošelj Sara 4. 7.C, SLJ (zaposlitev)
namesto Seražin Brus Vilma, NAR
TJ2 /
5. 7.C, SLJ (zaposlitev)
namesto Štucin Gordana, LUM
TJ2 /
Lah Darinka 5. 7.B, TIT (zaposlitev)
namesto Kragelj Simon, TIT
TLVD1 /
Leban Klemen 3. 7.B, TJA (zaposlitev)
namesto Završnik Polona, TJA
TJ2 /
Lisjak Marjeta 2. 8.C, MAT
namesto Krošelj Sara, SLJ
MAT2 /
4. 7.B, ŠPO (zaposlitev)
namesto Dolgan Aljaž, ŠPO
MAT2 /
Pertot Mojca 4. 2.B, ŠPO
namesto Šinigoj Veronika, ŠPO
TLVD2 /
Preradović Dejan 2. 8.A, TJA (zaposlitev)
namesto Završnik Polona, TJA
TJ2 /
Prinčič Milena 1. 8.C, GUM
namesto Završnik Polona, TJA
GUM /
4. 8.B, GUM
namesto Koncut Žorž Angelika, ZGO
GUM /
Rebec Jožica 3. 4.A, LUM
namesto Štucin Gordana, LUM
4.A /
4. 4.A, LUM
namesto Štucin Gordana, LUM
4.A /
Rušt Vanja 2. 4.C, DRU
namesto Štrukelj Dolores, DRU
4.C /
Šavli Barbara 1. 4.C, MAT
namesto Štrukelj Dolores, MAT
4.C /