Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Dvornik Barbara: 4, 5, 6, 13:15 - 14:55, 13:15 - 14:55 ura
  • Zega Andreja: 1, 2, 3, 4, 5, 12:25 - 13:15 ura
  • Berlot Koncut Andreja: 1, 2, 3, 4 ura
  • Bratož Mirjam: 11:40 - 12:25 ura
  • Štrukelj Dolores: 1, 3, 4, 5 ura
  • Pertot Mojca: 12:25 - 15:45, 12:25 - 13:15 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
2.A 4. Faletič Marica, MAT
namesto Dvornik Barbara, TJA
2.A /
2.B 5. Albreht Irena, SLJ
namesto Dvornik Barbara, TJA
2.B /
2.C 4. Širca Mateja, SLJ
namesto Dvornik Barbara, TJA
2.C /
3.C 1. Leban Urška, SLJ
namesto Berlot Koncut Andreja, SLJ
3.C /
2. Leban Urška, SLJ
namesto Berlot Koncut Andreja, SLJ
3.C /
3. Suzić Duška, ŠPO
namesto Berlot Koncut Andreja, ŠPO
TLVD2 /
4. Leban Urška, MAT
namesto Berlot Koncut Andreja, MAT
3.C /
4.A 1. Šavli Barbara, MAT
namesto Štrukelj Dolores, MAT
4.A /
3. Žerovec Polona, SLJ
namesto Štrukelj Dolores, SLJ
4.A /
4. Colja Zorzut Tjaša, SLJ
namesto Štrukelj Dolores, SLJ
4.A /
5. Kete Rodman Katarina, DDP_4C
namesto Štrukelj Dolores, DDP_4A
4.A /
5.C 1. Kobal Valentina, DRU
namesto Zega Andreja, DRU
5.C /
2. Filej Barbara, SLJ
namesto Zega Andreja, SLJ
5.C /
3. Filej Barbara, SLJ
namesto Zega Andreja, SLJ
5.C /
4. Rušt Vanja, RU
namesto Zega Andreja, NIT
5.C /
5. Bratož Mirjam, MAT
namesto Zega Andreja, MAT
5.C /
9.A 6. odpade
namesto Dvornik Barbara, DSP
/ /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Albreht Irena 5. 2.B, SLJ
namesto Dvornik Barbara, TJA
2.B /
Bratož Mirjam 5. 5.C, MAT
namesto Zega Andreja, MAT
5.C /
Colja Zorzut Tjaša 4. 4.A, SLJ
namesto Štrukelj Dolores, SLJ
4.A /
Faletič Marica 4. 2.A, MAT
namesto Dvornik Barbara, TJA
2.A /
Ferjančič Jernej 14:55 - 15:45 PB_2a,
namesto Pertot Mojca,
/ /
Filej Barbara 2. 5.C, SLJ
namesto Zega Andreja, SLJ
5.C /
3. 5.C, SLJ
namesto Zega Andreja, SLJ
5.C /
Kete Rodman Katarina 5. 4.A, DDP_4C
namesto Štrukelj Dolores, DDP_4A
4.A /
Kobal Valentina 1. 5.C, DRU
namesto Zega Andreja, DRU
5.C /
Korenč Zora 12:25 - 13:15 PB_5a, PB_5c/a,
namesto Zega Andreja,
/ /
Leban Urška 1. 3.C, SLJ
namesto Berlot Koncut Andreja, SLJ
3.C /
2. 3.C, SLJ
namesto Berlot Koncut Andreja, SLJ
3.C /
4. 3.C, MAT
namesto Berlot Koncut Andreja, MAT
3.C /
11:40 - 12:25 PB_4b,
namesto Bratož Mirjam,
/ /
Rušt Vanja 4. 5.C, RU
namesto Zega Andreja, NIT
5.C /
Suzić Duška 3. 3.C, ŠPO
namesto Berlot Koncut Andreja, ŠPO
TLVD2 /
13:15 - 14:55 PB_4a, PB_4c/af,
namesto Dvornik Barbara,
/ /
Šavli Barbara 1. 4.A, MAT
namesto Štrukelj Dolores, MAT
4.A /
Širca Mateja 4. 2.C, SLJ
namesto Dvornik Barbara, TJA
2.C /
Šuligoj Tatjana 12:25 - 14:55 PB_2a,
namesto Pertot Mojca,
/ /
12:25 - 13:15 PB_2b,
namesto Pertot Mojca,
/ /
Žerovec Polona 3. 4.A, SLJ
namesto Štrukelj Dolores, SLJ
4.A /