Osnovna šola Polje

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

 • Mihev Judita: 3, 5, 12:45 - 15:00, 9 ura
 • Drnovšek Zvonar Mateja: 3, 4, 5 ura
 • Bojanovič Mirjam: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ura
 • Pirnat Janja: 1, 2, 5 ura
 • Arh Klemen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ura
 • Srše Vesna: 1, 2, 4 ura
 • Vodopivec Olga: 1, 2, 3, 4 ura
 • Kropivšek Manca: 2 ura
 • Ferenc Simona: 12:45 - 15:00 ura
 • Petan Mateja: 06:10 - 08:10, 1, 2, 3, 5 ura
 • Gros Vesna: 0, 1, 2, 4, 5 ura
 • Kromar Petra: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ura
 • Adamič Klemen: 2, 3, 4 ura
 • Hrovat Patricia: 0, 2, 3, 4 ura
 • Đotlo Mateja: 3, 4, 5 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.A 9. Strojin Maruša, DEŽ VAR1 (zaposlitev)
namesto Mihev Judita, DEŽ VAR1
zp1 /
1.B 9. Strojin Maruša, DEŽ VAR1 (zaposlitev)
namesto Mihev Judita, DEŽ VAR1
zp1 /
2.A 9. Strojin Maruša, DEŽ VAR2 (zaposlitev)
namesto Mihev Judita, DEŽ VAR2
zp1 /
2.B 9. Strojin Maruša, DEŽ VAR2 (zaposlitev)
namesto Mihev Judita, DEŽ VAR2
zp1 /
2.C 3. odpade
namesto Đotlo Mateja, DSP
/ /
4. odpade
namesto Đotlo Mateja, DSP
/ /
9. Strojin Maruša, DEŽ VAR2 (zaposlitev)
namesto Mihev Judita, DEŽ VAR2
zp1 /
3.A 1. Dremelj Urška, SLJ (zaposlitev)
namesto Petan Mateja, SLJ
k4 /
2. Dremelj Urška, SPO (zaposlitev)
namesto Petan Mateja, SPO
k4 /
3. Jurović Sara, LUM
namesto Petan Mateja, LUM
k4 /
4. Gombač Marta, ŠPO (zaposlitev)
namesto Srše Vesna, ŠPO
vt združevanje
4. Gombač Marta, ŠPO
namesto Arh Klemen, ŠPO
vt /
5. Lelas Milka, LUM (zaposlitev)
namesto Petan Mateja, LUM
k4 /
9. Strojin Maruša, DEŽ VAR3 (zaposlitev)
namesto Mihev Judita, DEŽ VAR3
p5 /
3.B 1. Gombač Marta, ŠPO (zaposlitev)
namesto Srše Vesna, ŠPO
vt združevanje
1. Gombač Marta, ŠPO
namesto Arh Klemen, ŠPO
vt /
3. odpade
namesto Hrovat Patricia, DSP
/ /
9. Strojin Maruša, DEŽ VAR3 (zaposlitev)
namesto Mihev Judita, DEŽ VAR3
p5 /
4.A 2. Kuhar Zvezdana, ŠPO (zaposlitev)
namesto Srše Vesna, ŠPO
mt združevanje
2. Kuhar Zvezdana, ŠPO
namesto Arh Klemen, ŠPO
mt /
4.C 2. odpade
namesto Kropivšek Manca, DSP
/ /
5.A 0. odpade
namesto Hrovat Patricia, DSP
/ /
0. odpade
namesto Gros Vesna, N2N-2
/ /
3. Poglajen Heda, ŠPO
namesto Mihev Judita, ŠPO
mt /
5.B 0. odpade
namesto Gros Vesna, N2N-2
/ /
1. Klančič Denis, NIT
namesto Vodopivec Olga, SLJ
p6 /
2. Klančič Denis, NIT
namesto Vodopivec Olga, SLJ
p6 /
3. Čelešnik Nina, SLJ
namesto Vodopivec Olga, NIT
p6 /
4. Poglajen Heda, LUM (zaposlitev)
namesto Vodopivec Olga, DRU
p6 /
5. Govekar Nataša, ŠPO (zaposlitev)
namesto Mihev Judita, ŠPO
vt N
5.C 0. odpade
namesto Gros Vesna, N2N-2
/ /
2. Mrhar Tina, ŠPO (zaposlitev)
namesto Adamič Klemen, ŠPO
vt N
6.A 0. odpade
namesto Gros Vesna, N2N-2
/ /
0. odpade
namesto Arh Klemen, NŠP
/ /
1. Rupel Nika, TIT (zaposlitev)
namesto Pirnat Janja, GOS
k2 združevanje
2. Rupel Nika, TIT (zaposlitev)
namesto Pirnat Janja, GOS
k2 združevanje
3. Lelas Milka, SLJ (zaposlitev)
namesto Drnovšek Zvonar Mateja, SLJ
13 /
4. Lelas Milka, TJA (zaposlitev)
namesto Gros Vesna, TJA
15 N
5. Rupel Nika, TIT (zaposlitev)
namesto Pirnat Janja, GOS
k2 združevanje
7. odpade
namesto Bojanovič Mirjam, MPZ
/ /
6.B 0. odpade
namesto Gros Vesna, N2N-2
/ /
0. odpade
namesto Arh Klemen, NŠP
/ /
1. Govekar Nataša, TJA (zaposlitev)
namesto Gros Vesna, TJA
15 N
4. Babič Pirker Andreja, SLJ (zaposlitev)
namesto Drnovšek Zvonar Mateja, SLJ
13 /
4. odpade
namesto Hrovat Patricia, DSP
/ /
5. Kocjančič Alenka, ŠPO (zaposlitev)
namesto Arh Klemen, ŠPO
ŠD POLJE združevanje
7. odpade
namesto Bojanovič Mirjam, MPZ
/ /
6.C 0. odpade
namesto Hrovat Patricia, DSP
/ /
0. odpade
namesto Gros Vesna, N2N-2
/ /
0. odpade
namesto Arh Klemen, NŠP
/ /
2. odpade
namesto Hrovat Patricia, DSP
/ /
4. Kocjančič Alenka, ŠPO (zaposlitev)
namesto Adamič Klemen, ŠPO
ŠD POLJE združevanje
5. Mikeln Petra, TJA
namesto Drnovšek Zvonar Mateja, SLJ
13 /
7. odpade
namesto Bojanovič Mirjam, MPZ
/ /
7.A 2. Kapetanović Mujkić Mirela, MAT
namesto Bojanovič Mirjam, GUM
27 /
3. Mrhar Tina, ŠPO (zaposlitev)
namesto Adamič Klemen, ŠPO
vt /
5. Pintar Urška, TJA (zaposlitev)
namesto Gros Vesna, TJAmus
15 združevanje
5. odpade
namesto Đotlo Mateja, DSP
/ /
7.B 1. Đotlo Mateja, GUM (zaposlitev)
namesto Bojanovič Mirjam, GUM
27 N
3. Pintar Urška, TJA (zaposlitev)
namesto Kromar Petra, TJAmus
24 združevanje
6. Kocjančič Alenka, ŠPO (zaposlitev)
namesto Arh Klemen, ŠPO
vt združevanje
7. odpade
namesto Bojanovič Mirjam, MPZ
/ /
7.C 3. Mrhar Tina, ŠPO (zaposlitev)
namesto Arh Klemen, ŠPO
vt združevanje
6. Kropivšek Manca, GUM (zaposlitev)
namesto Bojanovič Mirjam, GUM
27 /
8.A 4. Kropivšek Manca, SLJ (zaposlitev)
namesto Kromar Petra, SLJ
24 N
5. Delić Maria Erzsebet, SLJ (zaposlitev)
namesto Kromar Petra, SLJ
24 združevanje
8.B 4. Kropivšek Manca, SLJ (zaposlitev)
namesto Kromar Petra, SLJ
24 N
5. Delić Maria Erzsebet, SLJ (zaposlitev)
namesto Kromar Petra, SLJ
24 združevanje
7. odpade
namesto Bojanovič Mirjam, MPZ
/ /
8.C 4. Kropivšek Manca, SLJ (zaposlitev)
namesto Kromar Petra, SLJ
24 N
5. Delić Maria Erzsebet, SLJ (zaposlitev)
namesto Kromar Petra, SLJ
24 združevanje
9.A 2. Mikeln Petra, TJA (zaposlitev)
namesto Gros Vesna, TJA
23 združevanje
3. Kropivšek Manca, GUM (zaposlitev)
namesto Bojanovič Mirjam, GUM
27 /
6. odpade
namesto Kromar Petra, DDP SLJ9
/ /
9.B 2. Mikeln Petra, TJA (zaposlitev)
namesto Gros Vesna, TJA
23 združevanje
2. Pintar Urška, TJA (zaposlitev)
namesto Kromar Petra, SLJ
24 združevanje
4. Mikeln Petra, TJA (zaposlitev)
namesto Bojanovič Mirjam, GUM
27 N
6. odpade
namesto Kromar Petra, DDP SLJ9
/ /
9.C 1. Mikeln Petra, TJA (zaposlitev)
namesto Kromar Petra, SLJ
24 združevanje
2. Pintar Urška, TJA (zaposlitev)
namesto Kromar Petra, SLJ
24 združevanje
5. Babič Pirker Andreja, GUM (zaposlitev)
namesto Bojanovič Mirjam, GUM
27 /
6. odpade
namesto Kromar Petra, DDP SLJ9
/ /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Adamič David 12:45 - 15:00 OPB 7 / 3.b,
namesto Ferenc Simona,
/ /
Babič Pirker Andreja 4. 6.B, SLJ (zaposlitev)
namesto Drnovšek Zvonar Mateja, SLJ
13 /
5. 9.C, GUM (zaposlitev)
namesto Bojanovič Mirjam, GUM
27 /
Bertoncelj Bojana 14:00 - 15:00 OPB 8 / 4.ac,
namesto Mihev Judita,
/ združevanje
Čelešnik Nina 3. 5.B, SLJ
namesto Vodopivec Olga, NIT
p6 /
Delić Maria Erzsebet 5. 8.C, 8.B, 8.A, SLJ (zaposlitev)
namesto Kromar Petra, SLJ
24 združevanje
združevanje
združevanje
Dremelj Urška 1. 3.A, SLJ (zaposlitev)
namesto Petan Mateja, SLJ
k4 /
2. 3.A, SPO (zaposlitev)
namesto Petan Mateja, SPO
k4 /
Đotlo Mateja 1. 7.B, GUM (zaposlitev)
namesto Bojanovič Mirjam, GUM
27 N
Gombač Marta 1. 3.B, ŠPO (zaposlitev)
namesto Srše Vesna, ŠPO
3.B, ŠPO
namesto Arh Klemen, ŠPO
vt

vt
združevanje

/
4. 3.A, ŠPO (zaposlitev)
namesto Srše Vesna, ŠPO
3.A, ŠPO
namesto Arh Klemen, ŠPO
vt

vt
združevanje

/
Govekar Nataša 1. 6.B, TJA (zaposlitev)
namesto Gros Vesna, TJA
15 N
5. 5.B, 5.B, ŠPO (zaposlitev)
namesto Mihev Judita, ŠPO
vt N
N
Jurović Sara 3. 3.A, LUM
namesto Petan Mateja, LUM
k4 /
12:45 - 14:00 OPB 8 / 4.ac,
namesto Mihev Judita,
/ /
Kapetanović Mujkić Mirela 2. 7.A, MAT
namesto Bojanovič Mirjam, GUM
27 /
Klančič Denis 1. 5.B, NIT
namesto Vodopivec Olga, SLJ
p6 /
2. 5.B, NIT
namesto Vodopivec Olga, SLJ
p6 /
Kocjančič Alenka 4. 6.C, ŠPO (zaposlitev)
namesto Adamič Klemen, ŠPO
ŠD POLJE združevanje
5. 6.B, ŠPO (zaposlitev)
namesto Arh Klemen, ŠPO
ŠD POLJE združevanje
6. 7.B, ŠPO (zaposlitev)
namesto Arh Klemen, ŠPO
vt združevanje
Kropivšek Manca 3. 9.A, GUM (zaposlitev)
namesto Bojanovič Mirjam, GUM
27 /
4. 8.A, 8.C, 8.B, SLJ (zaposlitev)
namesto Kromar Petra, SLJ
24 N
N
N
6. 7.C, GUM (zaposlitev)
namesto Bojanovič Mirjam, GUM
27 /
Kuhar Zvezdana 2. 4.A, ŠPO (zaposlitev)
namesto Srše Vesna, ŠPO
4.A, ŠPO
namesto Arh Klemen, ŠPO
mt

mt
združevanje

/
Lelas Milka 3. 6.A, SLJ (zaposlitev)
namesto Drnovšek Zvonar Mateja, SLJ
13 /
4. 6.A, TJA (zaposlitev)
namesto Gros Vesna, TJA
15 N
5. 3.A, LUM (zaposlitev)
namesto Petan Mateja, LUM
k4 /
Mikeln Petra 1. 9.C, TJA (zaposlitev)
namesto Kromar Petra, SLJ
24 združevanje
2. 9.B, 9.A, TJA (zaposlitev)
namesto Gros Vesna, TJA
23 združevanje
združevanje
4. 9.B, 9.B, TJA (zaposlitev)
namesto Bojanovič Mirjam, GUM
27 N
N
5. 6.C, TJA
namesto Drnovšek Zvonar Mateja, SLJ
13 /
Mrhar Tina 2. 5.C, ŠPO (zaposlitev)
namesto Adamič Klemen, ŠPO
vt N
3. 7.A, ŠPO (zaposlitev)
namesto Adamič Klemen, ŠPO
7.C, ŠPO (zaposlitev)
namesto Arh Klemen, ŠPO
vt

vt
/

združevanje
Pintar Urška 2. 9.C, 9.B, TJA (zaposlitev)
namesto Kromar Petra, SLJ
24 združevanje
združevanje
3. 7.B, TJA (zaposlitev)
namesto Kromar Petra, TJAmus
24 združevanje
5. 7.A, TJA (zaposlitev)
namesto Gros Vesna, TJAmus
15 združevanje
Poglajen Heda 3. 5.A, 5.A, ŠPO
namesto Mihev Judita, ŠPO
mt /
4. 5.B, LUM (zaposlitev)
namesto Vodopivec Olga, DRU
p6 /
Rupel Nika 1. 6.A, TIT (zaposlitev)
namesto Pirnat Janja, GOS
k2 združevanje
2. 6.A, TIT (zaposlitev)
namesto Pirnat Janja, GOS
k2 združevanje
5. 6.A, TIT (zaposlitev)
namesto Pirnat Janja, GOS
k2 združevanje
Strojin Maruša 9. 2.C, 2.B, 2.A, DEŽ VAR2 (zaposlitev)
namesto Mihev Judita, DEŽ VAR2
1.A, 1.B, DEŽ VAR1 (zaposlitev)
namesto Mihev Judita, DEŽ VAR1
3.A, 3.B, DEŽ VAR3 (zaposlitev)
namesto Mihev Judita, DEŽ VAR3
zp1

zp1

p5
/

/

/
Theuerschuh Marcel 6:10 - 7:00 JV 3.r,
namesto Petan Mateja,
/ /
7:00 - 8:10 JV 3.r,
namesto Petan Mateja,
/ /