Osnovna šola Polje

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Prelogar Mojca: 5, 6 ura
  • Krivec Renata: 0, 1, 2, 3, 4, 6 ura
  • Adamič Klemen: 3, 4, 5, 6, 7, 8 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
4.A 3. Črešnar Jaka, TJA
namesto Krivec Renata, TJA
p3 /
4.C 4. Črešnar Jaka, TJA
namesto Krivec Renata, TJA
p6 /
5. Arh Klemen, SLJ
namesto Prelogar Mojca, SLJ
p6 /
6. odpade
namesto Prelogar Mojca, DDP 4.C
/ /
6.A 4. Arh Klemen, ŠPO
namesto Adamič Klemen, ŠPO
vt /
6.C 5. Srše Vesna, ŠPO
namesto Adamič Klemen, ŠPO
ŠD POLJE N 9.10./4.
7.A 0. Iskra Danica, IP-NI1
namesto Krivec Renata, IP-NI1
24 /
1. Črešnar Jaka, TJA
namesto Krivec Renata, TJA
16 /
7.B 0. Iskra Danica, IP-NI1
namesto Krivec Renata, IP-NI1
24 /
7.C 0. Iskra Danica, IP-NI1
namesto Krivec Renata, IP-NI1
24 /
2. Črešnar Jaka, TJA
namesto Krivec Renata, TJA
16 /
6. Govekar Nataša, ŠPO
namesto Adamič Klemen, ŠPO
16 /
8.A 3. Arh Klemen, ŠPO
namesto Adamič Klemen, ŠPO
ŠD POLJE /
6. Lukežič Vesna, IP-NI2
namesto Krivec Renata, IP-NI2
24 /
7. odpade
namesto Adamič Klemen, IP-ŠZZ
/ /
8. odpade
namesto Adamič Klemen, IP-ŠZZ
/ /
8.B 3. Arh Klemen, ŠPO
namesto Adamič Klemen, ŠPO
ŠD POLJE /
6. Lukežič Vesna, IP-NI2
namesto Krivec Renata, IP-NI2
24 /
8.C 6. Lukežič Vesna, IP-NI2
namesto Krivec Renata, IP-NI2
24 /
9.A 0. Iskra Danica, IP-NI1
namesto Krivec Renata, IP-NI1
24 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Arh Klemen 3. 8.A, 8.B, ŠPO
namesto Adamič Klemen, ŠPO
ŠD POLJE /
4. 6.A, ŠPO
namesto Adamič Klemen, ŠPO
vt /
5. 4.C, SLJ
namesto Prelogar Mojca, SLJ
p6 /
Črešnar Jaka 1. 7.A, TJA
namesto Krivec Renata, TJA
16 /
2. 7.C, TJA
namesto Krivec Renata, TJA
16 /
3. 4.A, TJA
namesto Krivec Renata, TJA
p3 /
4. 4.C, TJA
namesto Krivec Renata, TJA
p6 /
Govekar Nataša 6. 7.C, ŠPO
namesto Adamič Klemen, ŠPO
16 /
Iskra Danica 0. 7.C, 7.A, 7.B, IP-NI1
namesto Krivec Renata, IP-NI1
9.A, IP-NI1
namesto Krivec Renata, IP-NI1
24

24
/

/
Lukežič Vesna 6. 8.C, 8.A, 8.B, IP-NI2
namesto Krivec Renata, IP-NI2
24 /
Petan Mateja 4.
namesto Avbelj Mojca, ŠPO
ztv /
Srše Vesna 5. 6.C, ŠPO
namesto Adamič Klemen, ŠPO
ŠD POLJE N 9.10./4.