Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

 • Kolar Karmen: 12:25 - 13:15, 11:40 - 12:25, 12:25 - 13:15, 13:15 - 14:05, 14:05 - 14:55, 14:55 - 15:45 ura
 • Opb Nov: 12:25 - 13:15, 13:15 - 14:05, 14:05 - 14:55, 14:55 - 15:45, 15:45 - 16:35 ura
 • Sever Tanja: 1, 2, 3, 4, 5 ura
 • Zajc Krašovec Nataša: 1, 3, 4, 5, 6 ura
 • Kunavar Arih Barbara: 5, 6 ura
 • Stropnik Nenad: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ura
 • Horvat Nives: 0, 1, 2, 3, 4 ura
 • Kleinberger Anja: 1, 2, 3, 4, 5 ura
 • Gjureč Uroš: 0, 1, 3, 4, 5, 6 ura
 • Podmenik Nadja: 3, 5, 12:25 - 13:15, 13:15 - 14:05 ura
 • Jurko Tina: 1, 3, 4, 5, 6 ura
 • Veršič Natali: 3, 4, 5, 6, 7 ura
 • Štampek Meta: 1, 2, 4, 5 ura
 • Rač Nov: 5, 6, 7 ura
 • Vidergar Tatjana: 0, 1, 2, 3, 4 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. C 1. Šoti Aleksandra, SPO
namesto Sever Tanja, SPO
V 3 /
2. Podvršič Maja, SPO
namesto Sever Tanja, SPO
V 3 /
3. Bohinc Veronika, GUM
namesto Sever Tanja, GUM
V 3 /
4. Bohinc Veronika, KOM
namesto Sever Tanja, KOM
V 3 /
5. Bohinc Veronika, MAT
namesto Sever Tanja, MAT
V 3 /
1. E 1. Povirk Petra, SLJ
namesto Kleinberger Anja, SLJ
V 1 /
2. Koščak Darja, SLJ
namesto Kleinberger Anja, SLJ
V 1 /
3. Vičič Patricija, MAT
namesto Kleinberger Anja, MAT
V 1 /
4. Šoti Peter, SPO
namesto Kleinberger Anja, SPO
V 1 /
5. Starc Tina, GUM
namesto Kleinberger Anja, GUM
V 1 /
2. C 1. Šoti Aleksandra, SPO (zaposlitev)
namesto Sever Tanja, SPO
V 3 /
2. Podvršič Maja, SPO (zaposlitev)
namesto Sever Tanja, SPO
V 3 /
3. Bohinc Veronika, GUM (zaposlitev)
namesto Sever Tanja, GUM
V 3 /
4. Bohinc Veronika, SLJ
namesto Sever Tanja, SLJ
V 3 /
5. Bohinc Veronika, MAT
namesto Sever Tanja, MAT
V 3 /
3. C 1. Vodenik Simona, ŠPO
namesto Jurko Tina, ŠPO
TV /
4. A 1. Koprivnikar Katja, MAT (zaposlitev)
namesto Zajc Krašovec Nataša, MAT
OŠ 23 /
3. Ley Mantilla Eduardo, DRU
namesto Zajc Krašovec Nataša, DRU
OŠ 23 /
4. Jesenšek Nina, KOM
namesto Zajc Krašovec Nataša, KOM
OŠ 23 /
5. Sodja Helena, ŠPO
namesto Zajc Krašovec Nataša, ŠPO
TV /
6. Božič Grgič Anja, DDP (zaposlitev)
namesto Zajc Krašovec Nataša, DDP
OŠ 23 /
7. odpade
namesto Stropnik Nenad, NTE
/ /
4. B 2. Dolanc Samo, NIT
namesto Štampek Meta, NIT
OŠ 21 /
4. Klančar Irena, LUM
namesto Štampek Meta, LUM
OŠ 21 /
5. Dolanc Maruša, LUM (zaposlitev)
namesto Štampek Meta, LUM
OŠ 21 /
5. B 2. Dolanc Samo, NIT
namesto Štampek Meta, NIT
OŠ 21 /
4. Klančar Irena, LUM (zaposlitev)
namesto Štampek Meta, LUM
OŠ 21 /
5. Dolanc Maruša, LUM (zaposlitev)
namesto Štampek Meta, LUM
OŠ 21 /
6. Rezar Petra, GOS (zaposlitev)
namesto Veršič Natali, GOS
OŠ 20 /
5. C 3. Shrestha Petra, MAT
namesto Jurko Tina, MAT
OŠ 25 /
4. Ugovšek Štrekelj Nely, MAT
namesto Jurko Tina, MAT
OŠ 25 /
5. Uranič Maja, LUM
namesto Jurko Tina, LUM
OŠ 25 /
6. Klančar Irena, LUM (zaposlitev)
namesto Jurko Tina, LUM
OŠ 25 /
7. odpade
namesto Stropnik Nenad, NTE
/ /
5. E 5. Pirc Kristina, ŠPO
namesto Podmenik Nadja, ŠPO
TV /
6. A 1. Perinčič Mitja, TIT
namesto Stropnik Nenad, TIT
TEH.DEL /
6. odpade
namesto Stropnik Nenad, TIT
/ /
6. B 1. Dolanc Samo, MAT
namesto Štampek Meta, MAT
OŠ 22 /
7. A 3. Božič Safran Nataša, SLJ
namesto Vidergar Tatjana, ZGO
OŠ 38 /
4. Ivanjko Maša, NAR
namesto Veršič Natali, NAR
OŠ 38 /
5. Klinec Nina, RAČ
namesto Rač Nov, RAČ
OŠ 38 /
7. B 4. Tičar Tomaž, TIT
namesto Stropnik Nenad, TIT
TEH.DEL /
5. Mravlja Anja, NAR (zaposlitev)
namesto Veršič Natali, NAR
OŠ 16 /
6. odpade
namesto Rač Nov, MME
/ /
7. odpade
namesto Rač Nov, UBE
/ /
7. C 3. Burja Maja, 7AŠPO2 (zaposlitev)
namesto Podmenik Nadja, 7CŠPO2
TV /
4. Zupan Šmigič Simona, ZGO
namesto Vidergar Tatjana, ZGO
OŠ 46 /
6. odpade
namesto Rač Nov, MME
/ /
7. D 2. Pogačar Barbara, TIT
namesto Stropnik Nenad, TIT
TEH.DEL /
3. Golčar Laura, TIT
namesto Stropnik Nenad, TIT
TEH.DEL /
5. Golčar Laura, MAT
namesto Kunavar Arih Barbara, MAT
OŠ 17 /
6. Podlogar Nika, ŠPO
namesto Kunavar Arih Barbara, ŠPO
TV /
7. odpade
namesto Veršič Natali, GOS
/ /
7. E 3. Božič Grgič Anja, 7SLJD
namesto Horvat Nives, 7SLJD
OŠ 26 /
5. Osredkar Andreja, TIT
namesto Stropnik Nenad, TIT
TEH.DEL /
7. odpade
namesto Rač Nov, UBE
/ /
8. A 0. odpade
namesto Vidergar Tatjana, GEO
/ /
1. Uranič Maja, GEO
namesto Vidergar Tatjana, GEO
OŠ 43 /
7. odpade
namesto Rač Nov, UBE
/ /
8. B 4. Tičar Tomaž, TIT (zaposlitev)
namesto Stropnik Nenad, TIT
TEH.DEL /
5. Mravlja Anja, GEO
namesto Gjureč Uroš, GEO
OŠ 16 /
6. Dolanc Maruša, GEO
namesto Gjureč Uroš, GEO
OŠ 16 /
8. D 2. Pogačar Barbara, TIT (zaposlitev)
namesto Stropnik Nenad, TIT
TEH.DEL /
6. Podlogar Nika, ŠPO
namesto Kunavar Arih Barbara, ŠPO
TV /
7. odpade
namesto Veršič Natali, GOS
/ /
8. E 0. odpade
namesto Gjureč Uroš, GEO
/ /
1. Babnik Maruša, GEO
namesto Gjureč Uroš, GEO
OŠ 49 /
6. odpade
namesto Rač Nov, MME
/ /
7. odpade
namesto Rač Nov, UBE
/ /
8. H 2. Burja Maja, SLJ
namesto Horvat Nives, SLJ
OŠ 47 /
6. odpade
namesto Rač Nov, MME
/ /
9. A 0. odpade
namesto Horvat Nives, 9SLJ2
/ /
1. Božič Safran Nataša, 9SLJ2 (zaposlitev)
namesto Horvat Nives, 9SLJ2
OŠ 31 /
2. Višček Katja, ZGO
namesto Vidergar Tatjana, ZGO
OŠ 41 /
6. odpade
namesto Rač Nov, MME
/ /
7. odpade
namesto Rač Nov, UBE
/ /
9. B 4. Golčar Laura, SLJ
namesto Horvat Nives, SLJ
OŠ 16 /
5. Mravlja Anja, GEO
namesto Gjureč Uroš, GEO
OŠ 16 /
6. Dolanc Maruša, GEO
namesto Gjureč Uroš, GEO
OŠ 16 /
9. D 3. Logar Živa, GOS
namesto Veršič Natali, GOS
OŠ 30 /
7. odpade
namesto Rač Nov, UBE
/ /
9. E 4. Čamernik Katarina, GEO
namesto Gjureč Uroš, GEO
OŠ 48 /
9. I 3. Rebolj Barbara, GEO
namesto Gjureč Uroš, GEO
OŠ 39 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Arko Matija 13:15 - 14:05 PB18,
namesto Kolar Karmen,
/ /
Babnik Maruša 1. 8. E, GEO
namesto Gjureč Uroš, GEO
OŠ 49 /
Bohinc Veronika 3. 1. C, GUM
namesto Sever Tanja, GUM
2. C, GUM (zaposlitev)
namesto Sever Tanja, GUM
V 3

V 3
/

/
4. 2. C, SLJ
namesto Sever Tanja, SLJ
1. C, KOM
namesto Sever Tanja, KOM
V 3

V 3
/

/
5. 2. C, MAT
namesto Sever Tanja, MAT
1. C, MAT
namesto Sever Tanja, MAT
V 3

V 3
/

/
Božič Grgič Anja 3. 7. E, 7SLJD
namesto Horvat Nives, 7SLJD
OŠ 26 /
6. 4. A, DDP (zaposlitev)
namesto Zajc Krašovec Nataša, DDP
OŠ 23 /
Božič Safran Nataša 1. 9. A, 9SLJ2 (zaposlitev)
namesto Horvat Nives, 9SLJ2
OŠ 31 /
3. 7. A, SLJ
namesto Vidergar Tatjana, ZGO
OŠ 38 /
Burja Maja 2. 8. H, SLJ
namesto Horvat Nives, SLJ
OŠ 47 /
3. 7. C, 7AŠPO2 (zaposlitev)
namesto Podmenik Nadja, 7CŠPO2
TV /
Čamernik Katarina 4. 9. E, GEO
namesto Gjureč Uroš, GEO
OŠ 48 /
Dolanc Maruša 5. 4. B, LUM (zaposlitev)
namesto Štampek Meta, LUM
5. B, LUM (zaposlitev)
namesto Štampek Meta, LUM
OŠ 21

OŠ 21
/

/
6. 9. B, GEO
namesto Gjureč Uroš, GEO
8. B, GEO
namesto Gjureč Uroš, GEO
OŠ 16

OŠ 16
/

/
Dolanc Samo 1. 6. B, MAT
namesto Štampek Meta, MAT
OŠ 22 /
2. 5. B, NIT
namesto Štampek Meta, NIT
4. B, NIT
namesto Štampek Meta, NIT
OŠ 21

OŠ 21
/

/
Golčar Laura 3. 7. D, TIT
namesto Stropnik Nenad, TIT
TEH.DEL /
4. 9. B, SLJ
namesto Horvat Nives, SLJ
OŠ 16 /
5. 7. D, MAT
namesto Kunavar Arih Barbara, MAT
OŠ 17 /
Horvat Natalija 13:15 - 14:05 PB15,
namesto Podmenik Nadja,
/ /
14:05 - 14:55 PB18,
namesto Kolar Karmen,
PB7,
namesto Opb Nov,
/

/
/

/
Hribar Teja 12:25 - 13:15 PB18, PB12,
namesto Kolar Karmen,
/ /
Ivanjko Maša 4. 7. A, NAR
namesto Veršič Natali, NAR
OŠ 38 /
Jesenšek Nina 4. 4. A, KOM
namesto Zajc Krašovec Nataša, KOM
OŠ 23 /
Klančar Irena 4. 5. B, LUM (zaposlitev)
namesto Štampek Meta, LUM
4. B, LUM
namesto Štampek Meta, LUM
OŠ 21

OŠ 21
/

/
6. 5. C, LUM (zaposlitev)
namesto Jurko Tina, LUM
OŠ 25 /
Klemenčič Luka 13:15 - 14:05 PB7,
namesto Opb Nov,
/ /
Klinec Nina 5. 7. A, RAČ
namesto Rač Nov, RAČ
OŠ 38 /
Koprivnikar Katja 1. 4. A, MAT (zaposlitev)
namesto Zajc Krašovec Nataša, MAT
OŠ 23 /
Koščak Darja 2. 1. E, SLJ
namesto Kleinberger Anja, SLJ
V 1 /
Krajnc Nives 12:25 - 13:15 PB15,
namesto Podmenik Nadja,
/ /
Ley Mantilla Eduardo 3. 4. A, DRU
namesto Zajc Krašovec Nataša, DRU
OŠ 23 /
Logar Živa 3. 9. D, GOS
namesto Veršič Natali, GOS
OŠ 30 /
Mravlja Anja 5. 8. B, GEO
namesto Gjureč Uroš, GEO
7. B, NAR (zaposlitev)
namesto Veršič Natali, NAR
9. B, GEO
namesto Gjureč Uroš, GEO
OŠ 16

OŠ 16

OŠ 16
/

/

/
14:55 - 15:45 PB18,
namesto Kolar Karmen,
/ /
15:45 - 16:35 PB7,
namesto Opb Nov,
/ /
Osredkar Andreja 5. 7. E, TIT
namesto Stropnik Nenad, TIT
TEH.DEL /
Perinčič Mitja 1. 6. A, TIT
namesto Stropnik Nenad, TIT
TEH.DEL /
Pirc Kristina 5. 5. E, ŠPO
namesto Podmenik Nadja, ŠPO
TV /
Podlogar Nika 6. 8. D, ŠPO
namesto Kunavar Arih Barbara, ŠPO
7. D, ŠPO
namesto Kunavar Arih Barbara, ŠPO
TV

TV
/

/
Podvršič Maja 2. 1. C, SPO
namesto Sever Tanja, SPO
2. C, SPO (zaposlitev)
namesto Sever Tanja, SPO
V 3

V 3
/

/
Pogačar Barbara 2. 8. D, TIT (zaposlitev)
namesto Stropnik Nenad, TIT
7. D, TIT
namesto Stropnik Nenad, TIT
TEH.DEL

TEH.DEL
/

/
Povirk Petra 1. 1. E, SLJ
namesto Kleinberger Anja, SLJ
V 1 /
Rebolj Barbara 3. 9. I, GEO
namesto Gjureč Uroš, GEO
OŠ 39 /
Rezar Petra 6. 5. B, GOS (zaposlitev)
namesto Veršič Natali, GOS
OŠ 20 /
Shrestha Petra 3. 5. C, MAT
namesto Jurko Tina, MAT
OŠ 25 /
Sodja Helena 5. 4. A, ŠPO
namesto Zajc Krašovec Nataša, ŠPO
TV /
Starc Tina 5. 1. E, GUM
namesto Kleinberger Anja, GUM
V 1 /
Šoti Aleksandra 1. 1. C, SPO
namesto Sever Tanja, SPO
2. C, SPO (zaposlitev)
namesto Sever Tanja, SPO
V 3

V 3
/

/
Šoti Peter 4. 1. E, SPO
namesto Kleinberger Anja, SPO
V 1 /
Tičar Tomaž 4. 8. B, TIT (zaposlitev)
namesto Stropnik Nenad, TIT
7. B, TIT
namesto Stropnik Nenad, TIT
TEH.DEL

TEH.DEL
/

/
Ugovšek Štrekelj Nely 4. 5. C, MAT
namesto Jurko Tina, MAT
OŠ 25 /
Uranič Maja 1. 8. A, GEO
namesto Vidergar Tatjana, GEO
OŠ 43 /
5. 5. C, LUM
namesto Jurko Tina, LUM
OŠ 25 /
Vičič Patricija 3. 1. E, MAT
namesto Kleinberger Anja, MAT
V 1 /
Višček Katja 2. 9. A, ZGO
namesto Vidergar Tatjana, ZGO
OŠ 41 /
Vode Nuša 14:55 - 15:45 PB7,
namesto Opb Nov,
/ /
Vodenik Simona 1. 3. C, ŠPO
namesto Jurko Tina, ŠPO
TV /
Zupan Šmigič Simona 4. 7. C, ZGO
namesto Vidergar Tatjana, ZGO
OŠ 46 /