Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

 • Štampek Meta: 1, 2, 5 ura
 • Bohinc Veronika: 3, 5, 12:25 - 13:15, 13:15 - 14:05, 14:05 - 14:55 ura
 • Fizika Nov: 1, 2, 3, 4 ura
 • Jesenšek Nina: 1, 2, 3, 4 ura
 • Klinec Nina: 1, 2, 4 ura
 • Ferkolj Tinka: 1, 2, 3, 4, 5 ura
 • Vidergar Tatjana: 1, 3, 5, 12:25 - 13:15 ura
 • Vičič Patricija: 12:30 - 13:15 ura
 • Sever Tanja: 1, 2, 3, 4, 5 ura
 • Osredkar Andreja: 0, 1, 2, 3, 4 ura
 • Opb Nov: 12:25 - 13:15, 13:15 - 14:05, 14:05 - 14:55, 14:55 - 15:45, 15:45 - 16:35 ura
 • Rebolj Barbara: 0, 1, 2, 4 ura
 • Vode Nuša: 3, 4, 5, 12:25 - 13:15, 13:15 - 14:05, 14:05 - 14:55 ura
 • Rač Nov: 5, 6 ura
 • Žugec Jože: 5, 6 ura
 • Zupan Šmigič Simona: 3, 4, 5, 6 ura
 • Mravlja Anja: 12:30 - 13:15 ura
 • Dolanc Maruša: 1, 3, 4 ura
 • Kolar Karmen: 11:40 - 12:25, 12:25 - 13:15, 13:15 - 14:05, 14:05 - 14:55, 14:55 - 15:45 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. C 1. Janžekovič Nina, RAČ (zaposlitev)
namesto Sever Tanja, RAČ
V 3 /
2. Janžekovič Nina, DDP (zaposlitev)
namesto Sever Tanja, DDP
V 3 /
3. Pogačar Barbara, RAČ
namesto Bohinc Veronika, RAČ
V 3 /
4. Babnik Maruša, SLJ
namesto Sever Tanja, SLJ
V 3 /
5. Božič Grgič Anja, SLJ
namesto Bohinc Veronika, SLJ
V 3 /
2. C 1. Janžekovič Nina, RAČ (zaposlitev)
namesto Sever Tanja, RAČ
V 3 /
2. Janžekovič Nina, DDP (zaposlitev)
namesto Sever Tanja, DDP
V 3 /
3. Pogačar Barbara, RAČ (zaposlitev)
namesto Sever Tanja, MAT
V 3 /
4. Babnik Maruša, SLJ (zaposlitev)
namesto Sever Tanja, SLJ
V 3 /
5. Božič Grgič Anja, SLJ (zaposlitev)
namesto Sever Tanja, SLJ
V 3 /
2. E 1. Starc Tina, MAT
namesto Jesenšek Nina, MAT
V 8 /
2. Koščak Darja, SLJ
namesto Jesenšek Nina, SLJ
V 8 /
3. Koščak Darja, SLJ
namesto Jesenšek Nina, SLJ
V 8 /
4. Pirc Kristina, DDP
namesto Jesenšek Nina, DDP
V 8 /
3. B 1. Nikolova Elizabeta, TJA (zaposlitev)
namesto Dolanc Maruša, TJA
V 7 /
3. Nikolova Elizabeta, SLJ (zaposlitev)
namesto Zupan Šmigič Simona, SLJ
V 7 /
4. Šoti Aleksandra, MAT (zaposlitev)
namesto Zupan Šmigič Simona, MAT
V 7 /
5. Šoti Aleksandra, SPO (zaposlitev)
namesto Zupan Šmigič Simona, SPO
V 7 /
6. Nikolova Elizabeta, SPO (zaposlitev)
namesto Zupan Šmigič Simona, SPO
V 7 /
4. B 1. Podvršič Maja, NIT
namesto Štampek Meta, NIT
OŠ 22 /
2. Šoti Peter, NIT
namesto Štampek Meta, NIT
OŠ 22 /
4. E 1. Babnik Maruša, MAT
namesto Ferkolj Tinka, MAT
OŠ 6 /
2. Logar Živa, SLJ
namesto Ferkolj Tinka, SLJ
OŠ 6 /
3. Podvršič Maja, DRU
namesto Ferkolj Tinka, DRU
OŠ 6 /
4. Burja Maja, NIT
namesto Ferkolj Tinka, NIT
OŠ 6 /
5. Jurca Dominik, SOCV
namesto Ferkolj Tinka, SOCV
OŠ 6 /
4.I 5. Kečanović Zemka, DRU (zaposlitev)
namesto Žugec Jože, DRU
OŠ 1 /
5. B 1. Podvršič Maja, NIT (zaposlitev)
namesto Štampek Meta, NIT
OŠ 22 /
2. Šoti Peter, NIT (zaposlitev)
namesto Štampek Meta, NIT
OŠ 22 /
6. A 2. Višček Katja, GOS
namesto Osredkar Andreja, GOS
OŠ 31 /
4. Šoti Peter, NAR
namesto Osredkar Andreja, NAR
OŠ 31 /
6. Rošer Repas Marija, MAT
namesto Žugec Jože, MAT
OŠ 31 /
6. B 4. Podvršič Maja, SLJ (zaposlitev)
namesto Rebolj Barbara, SLJ
OŠ 22 /
5. Dolanc Samo, MAT (zaposlitev)
namesto Štampek Meta, MAT
OŠ 22 /
6. E 2. Uranič Maja, SLJ
namesto Rebolj Barbara, SLJ
OŠ 18 /
7. B 5. Ley Mantilla Eduardo, ZGO
namesto Vidergar Tatjana, ZGO
OŠ 20 /
7. C 1. Klančar Irena, ZGO
namesto Vidergar Tatjana, ZGO
OŠ 46 /
2. Gjureč Uroš, ZGO
namesto Klinec Nina, DDKE
OŠ 46 /
7. E 1. Tičar Tomaž, MAT
namesto Fizika Nov, MAT
OŠ 47 /
3. Ley Mantilla Eduardo, 7NARD
namesto Osredkar Andreja, 7NARD
OŠ 26 /
4. Zoubek Jure, 7ZGOD
namesto Klinec Nina, 7ZGOD
OŠ 26 /
6. odpade
namesto Rač Nov, 7MMED
/ /
8. A 0. odpade
namesto Rebolj Barbara, 8SLJ1
/ /
1. Sodja Helena, 8SLJ1 (zaposlitev)
namesto Rebolj Barbara, 8SLJ1
OŠ 21 /
3. Horvat Nives, ZGO
namesto Vidergar Tatjana, ZGO
OŠ 43 /
4. Sodja Helena, TJA
namesto Dolanc Maruša, TJA
OŠ 43 /
5. Perinčič Mitja, RAČ
namesto Rač Nov, RAČ
OŠ 43 /
8. B 3. Mihelič Monika, TJA (zaposlitev)
namesto Dolanc Maruša, TJA
OŠ 16 /
4. Jurca Dominik, FIZ
namesto Fizika Nov, FIZ
OŠ 16 /
8. E 0. odpade
namesto Osredkar Andreja, BIO
/ /
1. Vodenik Simona, BIO
namesto Osredkar Andreja, BIO
OŠ 49 /
8. H 1. Krajnc Nives, ZGO (zaposlitev)
namesto Klinec Nina, ZGO
OŠ 50 /
3. Vrtačnik Garbas Katja, FIZ
namesto Fizika Nov, FIZ
OŠ 50 /
9. B 3. Mihelič Monika, TJA (zaposlitev)
namesto Dolanc Maruša, TJA
OŠ 16 /
4. Jurca Dominik, FIZ (zaposlitev)
namesto Fizika Nov, FIZ
OŠ 16 /
9. E 2. Tičar Tomaž, FIZ
namesto Fizika Nov, FIZ
OŠ 48 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Babnik Maruša 1. 4. E, MAT
namesto Ferkolj Tinka, MAT
OŠ 6 /
4. 1. C, SLJ
namesto Sever Tanja, SLJ
2. C, SLJ (zaposlitev)
namesto Sever Tanja, SLJ
V 3

V 3
/

/
Božič Grgič Anja 5. 1. C, SLJ
namesto Bohinc Veronika, SLJ
1. C, SLJ
namesto Sever Tanja, SLJ
2. C, SLJ (zaposlitev)
namesto Sever Tanja, SLJ
V 3

V 3

V 3
/

/

/
12:30 - 13:15 PB14,
namesto Mravlja Anja,
PB13,
namesto Vičič Patricija,
/

/
/

/
Burja Maja 4. 4. E, NIT
namesto Ferkolj Tinka, NIT
OŠ 6 /
Burja Suban Andreja 12:25 - 13:15 PB15,
namesto Opb Nov,
/ /
13:15 - 14:05 PB15,
namesto Opb Nov,
/ /
Čamernik Katarina 13:15 - 14:05 PB2,
namesto Bohinc Veronika,
/ /
Dolanc Samo 5. 6. B, MAT (zaposlitev)
namesto Štampek Meta, MAT
OŠ 22 /
Gjureč Uroš 2. 7. C, ZGO
namesto Klinec Nina, DDKE
OŠ 46 /
Horvat Nives 3. 8. A, ZGO
namesto Vidergar Tatjana, ZGO
OŠ 43 /
Janžekovič Nina 1. 1. C, RAČ (zaposlitev)
namesto Sever Tanja, RAČ
2. C, RAČ (zaposlitev)
namesto Sever Tanja, RAČ
V 3

V 3
/

/
2. 1. C, DDP (zaposlitev)
namesto Sever Tanja, DDP
2. C, DDP (zaposlitev)
namesto Sever Tanja, DDP
V 3

V 3
/

/
Jurca Dominik 4. 9. B, FIZ (zaposlitev)
namesto Fizika Nov, FIZ
8. B, FIZ
namesto Fizika Nov, FIZ
OŠ 16

OŠ 16
/

/
5. 4. E, SOCV
namesto Ferkolj Tinka, SOCV
OŠ 6 /
Kečanović Zemka 5. 4.I, DRU (zaposlitev)
namesto Žugec Jože, DRU
OŠ 1 /
14:05 - 14:55 PB2,
namesto Bohinc Veronika,
PB7,
namesto Opb Nov,
/

/
/

/
Klančar Irena 1. 7. C, ZGO
namesto Vidergar Tatjana, ZGO
OŠ 46 /
Kleinberger Anja 12:25 - 13:15 PB18,
namesto Kolar Karmen,
/ /
Klemenčič Luka 14:05 - 14:55 PB18,
namesto Kolar Karmen,
/ /
Koščak Darja 2. 2. E, SLJ
namesto Jesenšek Nina, SLJ
V 8 /
3. 2. E, SLJ
namesto Jesenšek Nina, SLJ
V 8 /
Krajnc Nives 1. 8. H, ZGO (zaposlitev)
namesto Klinec Nina, ZGO
OŠ 50 /
Ley Mantilla Eduardo 3. 7. E, 7NARD
namesto Osredkar Andreja, 7NARD
OŠ 26 /
5. 7. B, ZGO
namesto Vidergar Tatjana, ZGO
OŠ 20 /
Logar Živa 2. 4. E, SLJ
namesto Ferkolj Tinka, SLJ
OŠ 6 /
Mihelič Monika 3. 9. B, TJA (zaposlitev)
namesto Dolanc Maruša, TJA
8. B, TJA (zaposlitev)
namesto Dolanc Maruša, TJA
OŠ 16

OŠ 16
/

/
Mravlja Anja 12:25 - 13:15 PB1,
namesto Vode Nuša,
/ /
14:55 - 15:45 PB18,
namesto Kolar Karmen,
PB7,
namesto Opb Nov,
/

/
/

/
15:45 - 16:35 PB7,
namesto Opb Nov,
/ /
Nikolova Elizabeta 1. 3. B, TJA (zaposlitev)
namesto Dolanc Maruša, TJA
V 7 /
3. 3. B, SLJ (zaposlitev)
namesto Zupan Šmigič Simona, SLJ
V 7 /
6. 3. B, SPO (zaposlitev)
namesto Zupan Šmigič Simona, SPO
V 7 /
Perinčič Mitja 5. 8. A, RAČ
namesto Rač Nov, RAČ
OŠ 43 /
Pirc Kristina 4. 2. E, DDP
namesto Jesenšek Nina, DDP
V 8 /
Podmenik Nadja 14:05 - 14:55 PB1,
namesto Vode Nuša,
/ /
Podvršič Maja 1. 5. B, NIT (zaposlitev)
namesto Štampek Meta, NIT
4. B, NIT
namesto Štampek Meta, NIT
OŠ 22

OŠ 22
/

/
3. 4. E, DRU
namesto Ferkolj Tinka, DRU
OŠ 6 /
4. 6. B, SLJ (zaposlitev)
namesto Rebolj Barbara, SLJ
OŠ 22 /
Pogačar Barbara 3. 1. C, RAČ
namesto Bohinc Veronika, RAČ
1. C, RAČ
namesto Sever Tanja, MAT
2. C, RAČ (zaposlitev)
namesto Sever Tanja, MAT
V 3

V 3

V 3
/

/

/
Rošer Repas Marija 3.
namesto Vode Nuša, SLJ
V 4 /
4.
namesto Vode Nuša, LUM
V 4 /
5.
namesto Vode Nuša, LUM
V 4 /
6. 6. A, MAT
namesto Žugec Jože, MAT
OŠ 31 /
Shrestha Petra 13:15 - 14:05 PB1,
namesto Vode Nuša,
/ /
Sodja Helena 1. 8. A, 8SLJ1 (zaposlitev)
namesto Rebolj Barbara, 8SLJ1
OŠ 21 /
4. 8. A, TJA
namesto Dolanc Maruša, TJA
OŠ 43 /
Starc Tina 1. 2. E, MAT
namesto Jesenšek Nina, MAT
V 8 /
Šoti Aleksandra 4. 3. B, MAT (zaposlitev)
namesto Zupan Šmigič Simona, MAT
V 7 /
5. 3. B, SPO (zaposlitev)
namesto Zupan Šmigič Simona, SPO
V 7 /
Šoti Peter 2. 5. B, NIT (zaposlitev)
namesto Štampek Meta, NIT
4. B, NIT
namesto Štampek Meta, NIT
OŠ 22

OŠ 22
/

/
4. 6. A, NAR
namesto Osredkar Andreja, NAR
OŠ 31 /
Tičar Tomaž 1. 7. E, MAT
namesto Fizika Nov, MAT
OŠ 47 /
2. 9. E, FIZ
namesto Fizika Nov, FIZ
OŠ 48 /
Uranič Maja 2. 6. E, SLJ
namesto Rebolj Barbara, SLJ
OŠ 18 /
Veršič Natali 13:15 - 14:05 PB18,
namesto Kolar Karmen,
/ /
Vičič Patricija 12:25 - 13:15 PB2,
namesto Bohinc Veronika,
/ /
Višček Katja 2. 6. A, GOS
namesto Osredkar Andreja, GOS
OŠ 31 /
Vodenik Simona 1. 8. E, BIO
namesto Osredkar Andreja, BIO
OŠ 49 /
Vrtačnik Garbas Katja 3. 8. H, FIZ
namesto Fizika Nov, FIZ
OŠ 50 /
Zajc Krašovec Nataša 12:25 - 13:15 PB18, PB17,
namesto Vidergar Tatjana,
/ /
Zoubek Jure 4. 7. E, 7ZGOD
namesto Klinec Nina, 7ZGOD
OŠ 26 /