Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

 • Merela Tina: 1, 3, 4, 5, 6 ura
 • Bevk Mateja: 12:25 - 13:15 ura
 • Mihelič Monika: 3, 4, 5, 12:25 - 13:15, 12:25 - 13:15 ura
 • Tičar Tomaž: 11:40 - 15:45, 12:25 - 13:15 ura
 • Rezar Petra: 7 ura
 • Perinčič Mitja: 3, 4, 6, 7 ura
 • Jesenšek Nina: 1, 2, 3, 4, 5, 7:00 - 8:00 ura
 • Jakopič Slanšek Maruša: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ura
 • Sever Tanja: 07:00 - 08:00, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ura
 • Vrtačnik Garbas Katja: 3, 5, 6, 7 ura
 • Gjureč Uroš: 2, 4, 12:25 - 14:55 ura
 • Jelenko Mlakar Maja: 0, 1, 2, 3, 4, 6, 13:15 - 14:05 ura
 • Jurko Tina: 0, 1, 4, 5 ura
 • Janež Maša: 1, 2, 3, 4, 5 ura
 • Rošer Repas Marija: 7:10 - 8:00 ura
 • Mulej Suzana: 12:25 - 13:15, 12:25 - 14:55 ura
 • Hočevar Maruša: 6 ura
 • Štampek Meta: 1, 2, 3, 5 ura
 • Kos Petra: 1, 2, 4, 5, 6 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. B 1. Kunavar Arih Barbara, SPO (zaposlitev)
namesto Janež Maša, SPO
V 3 /
2. Kunavar Arih Barbara, MAT (zaposlitev)
namesto Janež Maša, MAT
V 3 /
3. Kunavar Arih Barbara, SLJ (zaposlitev)
namesto Janež Maša, SLJ
V 3 /
4. Kunavar Arih Barbara, SLJ (zaposlitev)
namesto Janež Maša, SLJ
V 3 /
5. Kunavar Arih Barbara, KOM
namesto Janež Maša, KOM
V 3 /
1. Č 1. Golub Polona, DDP
namesto Sever Tanja, DDP
FB 2 /
2. Golub Polona, SLJ (zaposlitev)
namesto Sever Tanja, SLJ
FB 2 /
3. Golub Polona, SLJ (zaposlitev)
namesto Sever Tanja, SLJ
FB 2 /
4. Golub Polona, ŠPO
namesto Sever Tanja, ŠPO
FB 2 /
5. Golub Polona, KOM
namesto Sever Tanja, KOM
FB 2 /
1. H 1. Porenta Tina, SLJ
namesto Jesenšek Nina, SLJ
V 2 namesto odpadle ure
2. Božič Grgič Anja, SLJ
namesto Jesenšek Nina, SLJ
V 2 /
3. Oven Eva, MAT
namesto Jesenšek Nina, MAT
V 2 namesto odpadle ure
4. Stropnik Nenad, SPO
namesto Jesenšek Nina, SPO
V 2 /
5. Mijatović Sergej, DDP
namesto Jesenšek Nina, DDP
V 2 /
2. Č 1. Golub Polona, DDP
namesto Sever Tanja, DDP
FB 2 /
4. Golub Polona, ŠPO
namesto Sever Tanja, ŠPO
FB 2 /
5. Golub Polona, SLJ
namesto Sever Tanja, SLJ
FB 2 /
6. Golub Polona, SLJ (zaposlitev)
namesto Sever Tanja, SLJ
FB 2 /
2. H 1. Mijatović Sergej, SPO
namesto Kos Petra, SPO
OS 19 /
2. Oven Eva, MAT
namesto Kos Petra, MAT
OS 19 /
4. Vidergar Tatjana, SLJ
namesto Kos Petra, SLJ
OS 19 /
5. Osredkar Andreja, GUM
namesto Kos Petra, GUM
OS 19 /
6. Safran Nataša, LUM
namesto Kos Petra, LUM
OS 19 /
4. A 0. odpade
namesto Jurko Tina, ODS
/ /
1. Žugec Jože, SLJ
namesto Jurko Tina, SLJ
OS 12 namesto odpadle ure
4. Jurca Dominik, MAT
namesto Jurko Tina, MAT
OS 12 /
6. Horvat Nives, LUM
namesto Perinčič Mitja, LUM
OS 12 /
4. B 1. Vidergar Tatjana, MAT
namesto Štampek Meta, MAT
OS 9 namesto odpadle ure
2. Čas Andreja, SLJ
namesto Štampek Meta, SLJ
OS 9 /
3. Horvat Nives, NIT
namesto Štampek Meta, NIT
OS 9 namesto odpadle ure
5. Vidergar Tatjana, DDP
namesto Štampek Meta, DDP
OS 9 namesto odpadle ure
6. Ivanjko Maša, TJA
namesto Hočevar Maruša, TJA
OS 9 namesto odpadle ure
4. C 3. Ivanjko Maša, LUM
namesto Perinčič Mitja, LUM
OS 6 /
4. D 5. Kunavar Arih Barbara, ŠPO (zaposlitev)
namesto Jurko Tina, ŠPO
TV 1 /
4. H 1. Verčko Simona, KOMV (zaposlitev)
namesto Jakopič Slanšek Maruša, KOMV
OS 1 /
2. Verčko Simona, SLJ (zaposlitev)
namesto Jakopič Slanšek Maruša, SLJ
OS 1 /
3. Verčko Simona, DRU (zaposlitev)
namesto Jakopič Slanšek Maruša, DRU
OS 1 /
4. Verčko Simona, MAT (zaposlitev)
namesto Jakopič Slanšek Maruša, MAT
OS 1 /
5. Verčko Simona, GUM
namesto Jakopič Slanšek Maruša, GUM
OS 1 /
6. Verčko Simona, GUM (zaposlitev)
namesto Jakopič Slanšek Maruša, GUM
OS 1 /
5. A 7. odpade
namesto Rezar Petra, NUM-SZJ
/ /
5. B 1. Vidergar Tatjana, MAT
namesto Štampek Meta, MAT
OS 9 namesto odpadle ure
2. Čas Andreja, SLJ
namesto Štampek Meta, SLJ
OS 9 /
3. Horvat Nives, NIT
namesto Štampek Meta, NIT
OS 9 namesto odpadle ure
5. Vidergar Tatjana, DDP
namesto Štampek Meta, DDP
OS 9 namesto odpadle ure
6. Ivanjko Maša, TJA
namesto Hočevar Maruša, TJA
OS 9 namesto odpadle ure
5. C 0. odpade
namesto Jelenko Mlakar Maja, ODS
/ /
1. Veršič Natali, MAT
namesto Jelenko Mlakar Maja, MAT
OS 11 /
2. Koprivnikar Katja, SLJ (zaposlitev)
namesto Jelenko Mlakar Maja, SLJ
OS 11 /
3. Koprivnikar Katja, SLJ (zaposlitev)
namesto Jelenko Mlakar Maja, SLJ
OS 11 /
6. Starc Tina, NIT
namesto Jelenko Mlakar Maja, NIT
OS 11 /
5. F 4. Rebec Kristina, DRU
namesto Jelenko Mlakar Maja, DRU
OS 34 /
5. H 5. Logar Živa, TJA
namesto Mihelič Monika, TJA
OS 2 /
7. odpade
namesto Perinčič Mitja, NUM
/ /
5. I 1. Logar Živa, SLJ (zaposlitev)
namesto Merela Tina, SLJ
OS 3 /
3. Logar Živa, NIT (zaposlitev)
namesto Merela Tina, NIT
OS 3 /
4. Logar Živa, DRU (zaposlitev)
namesto Merela Tina, DRU
OS 3 /
5. Logar Živa, KOMV (zaposlitev)
namesto Merela Tina, KOMV
OS 3 /
6. Logar Živa, GOS (zaposlitev)
namesto Merela Tina, GOS
OS 3 /
6. C 4. Osredkar Andreja, LUM
namesto Perinčič Mitja, LUM
OS 18 namesto odpadle ure
7. A 2. Čampa Marjeta, DKE
namesto Gjureč Uroš, DKE
OS 30 namesto odpadle ure
4. Soderžnik Samo, GEO
namesto Gjureč Uroš, GEO
OS 30 namesto odpadle ure
6. Mijatović Sergej, TJA
namesto Vrtačnik Garbas Katja, TJA
OS 30 namesto odpadle ure
7. C 5. Soderžnik Samo, TJA
namesto Vrtačnik Garbas Katja, TJA
OS 33 namesto odpadle ure
7. odpade
namesto Vrtačnik Garbas Katja, TVZ
/ /
7. Č 4. Porenta Tina, TJA
namesto Mihelič Monika, TJA
OS 16 /
8. A 3. Čampa Marjeta, TJA (zaposlitev)
namesto Mihelič Monika, TJA
V 4 /
3. Čampa Marjeta, TJA (zaposlitev)
namesto Vrtačnik Garbas Katja, TJA
OS 27 /
8. C 3. Safran Nataša, TJA
namesto Mihelič Monika, TJA
V 4 namesto odpadle ure
3. Safran Nataša, TJA
namesto Vrtačnik Garbas Katja, TJA
OS 27 namesto odpadle ure


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Božič Grgič Anja 2. 1. H, SLJ
namesto Jesenšek Nina, SLJ
V 2 /
Čamernik Katarina 13:15 - 14:05 Vozači 5,
namesto Mulej Suzana,
/ /
Čampa Marjeta 2. 7. A, DKE
namesto Gjureč Uroš, DKE
OS 30 namesto odpadle ure
3. 8. A, 8. A, 8. A, TJA (zaposlitev)
namesto Vrtačnik Garbas Katja, TJA
8. A, 8. A, 8. A, TJA (zaposlitev)
namesto Mihelič Monika, TJA
OS 27

V 4
/

/
Čas Andreja 2. 4. B, SLJ
namesto Štampek Meta, SLJ
5. B, SLJ
namesto Štampek Meta, SLJ
OS 9

OS 9
/

/
Golub Polona 7:00 - 8:00 JV Bevk,
namesto Sever Tanja,
/ /
1. 1. Č, DDP
namesto Sever Tanja, DDP
2. Č, DDP
namesto Sever Tanja, DDP
FB 2

FB 2
/

/
2. 1. Č, SLJ (zaposlitev)
namesto Sever Tanja, SLJ
FB 2 /
3. 1. Č, SLJ (zaposlitev)
namesto Sever Tanja, SLJ
FB 2 /
4. 2. Č, ŠPO
namesto Sever Tanja, ŠPO
1. Č, ŠPO
namesto Sever Tanja, ŠPO
FB 2

FB 2
/

/
5. 2. Č, SLJ
namesto Sever Tanja, SLJ
1. Č, KOM
namesto Sever Tanja, KOM
FB 2

FB 2
/

/
12:25 - 13:15 PB Bevk,
namesto Bevk Mateja,
/ namesto odpadle ure
6. 2. Č, SLJ (zaposlitev)
namesto Sever Tanja, SLJ
FB 2 /
Horvat Nives 3. 4. B, NIT
namesto Štampek Meta, NIT
5. B, NIT
namesto Štampek Meta, NIT
OS 9

OS 9
namesto odpadle ure

namesto odpadle ure
6. 4. A, LUM
namesto Perinčič Mitja, LUM
OS 12 /
Ivanjko Maša 3. 4. C, LUM
namesto Perinčič Mitja, LUM
OS 6 /
6. 4. B, TJA
namesto Hočevar Maruša, TJA
5. B, TJA
namesto Hočevar Maruša, TJA
OS 9

OS 9
namesto odpadle ure

namesto odpadle ure
Jurca Dominik 4. 4. A, MAT
namesto Jurko Tina, MAT
OS 12 /
13:15 - 14:05 PB11,
namesto Gjureč Uroš,
/ /
Koprivnikar Katja 2. 5. C, SLJ (zaposlitev)
namesto Jelenko Mlakar Maja, SLJ
OS 11 /
3. 5. C, SLJ (zaposlitev)
namesto Jelenko Mlakar Maja, SLJ
OS 11 /
12:25 - 13:15 PB11,
namesto Gjureč Uroš,
/ druženje
Kunavar Arih Barbara 1. 1. B, SPO (zaposlitev)
namesto Janež Maša, SPO
V 3 /
2. 1. B, MAT (zaposlitev)
namesto Janež Maša, MAT
V 3 /
3. 1. B, SLJ (zaposlitev)
namesto Janež Maša, SLJ
V 3 /
4. 1. B, SLJ (zaposlitev)
namesto Janež Maša, SLJ
V 3 /
5. 1. B, KOM
namesto Janež Maša, KOM
4. D, ŠPO (zaposlitev)
namesto Jurko Tina, ŠPO
V 3

TV 1
/

/
Lebeničnik Špela 12:25 - 13:15 Vozači 5, PB14,
namesto Mulej Suzana,
/ druženje
Logar Živa 7:00 - 8:00 JV4,
namesto Jesenšek Nina,
/ /
1. 5. I, SLJ (zaposlitev)
namesto Merela Tina, SLJ
OS 3 /
3. 5. I, NIT (zaposlitev)
namesto Merela Tina, NIT
OS 3 /
4. 5. I, DRU (zaposlitev)
namesto Merela Tina, DRU
OS 3 /
5. 5. I, KOMV (zaposlitev)
namesto Merela Tina, KOMV
5. H, TJA
namesto Mihelič Monika, TJA
OS 3

OS 2
/

/
6. 5. I, GOS (zaposlitev)
namesto Merela Tina, GOS
OS 3 /
Mijatović Sergej 1. 2. H, SPO
namesto Kos Petra, SPO
OS 19 /
5. 1. H, DDP
namesto Jesenšek Nina, DDP
V 2 /
6. 7. A, TJA
namesto Vrtačnik Garbas Katja, TJA
OS 30 namesto odpadle ure
Modrej Peter 14:05 - 14:55 PB11,
namesto Gjureč Uroš,
/ /
Osredkar Andreja 4. 6. C, LUM
namesto Perinčič Mitja, LUM
OS 18 namesto odpadle ure
5. 2. H, GUM
namesto Kos Petra, GUM
OS 19 /
Oven Eva 2. 2. H, MAT
namesto Kos Petra, MAT
OS 19 /
3. 1. H, MAT
namesto Jesenšek Nina, MAT
V 2 namesto odpadle ure
Podvršič Maja 7:00 - 7:10 JV3,
namesto Rošer Repas Marija,
/ /
7:10 - 8:00 JV3,
namesto Rošer Repas Marija,
/ /
Pogačar Barbara 12:25 - 13:15 Vozači 2,
namesto Tičar Tomaž,
/ namesto odpadle ure
12:25 - 14:55 PB15,
namesto Tičar Tomaž,
/ namesto odpadlih ur
Porenta Tina 1. 1. H, SLJ
namesto Jesenšek Nina, SLJ
V 2 namesto odpadle ure
4. 7. Č, TJA
namesto Mihelič Monika, TJA
OS 16 /
Rebec Kristina 4. 5. F, DRU
namesto Jelenko Mlakar Maja, DRU
OS 34 /
Safran Nataša 3. 8. C, 8. C, 8. C, TJA
namesto Vrtačnik Garbas Katja, TJA
8. C, 8. C, 8. C, TJA
namesto Mihelič Monika, TJA
OS 27

V 4
namesto odpadle ure

namesto odpadle ure
6. 2. H, LUM
namesto Kos Petra, LUM
OS 19 /
Soderžnik Samo 4. 7. A, GEO
namesto Gjureč Uroš, GEO
OS 30 namesto odpadle ure
5. 7. C, TJA
namesto Vrtačnik Garbas Katja, TJA
OS 33 namesto odpadle ure
Starc Tina 6. 5. C, NIT
namesto Jelenko Mlakar Maja, NIT
OS 11 /
13:15 - 14:05 Vozači 2,
namesto Jelenko Mlakar Maja,
/ /
Stropnik Nenad 4. 1. H, SPO
namesto Jesenšek Nina, SPO
V 2 /
Sukič Monika 12:25 - 13:15 Vozači 3, Vozači 1,
namesto Mihelič Monika,
/ druženje
14:05 - 14:55 Vozači 5,
namesto Mulej Suzana,
/ /
Šumak Blaž 14:55 - 15:45 PB15,
namesto Tičar Tomaž,
/ /
Verčko Simona 1. 4. H, KOMV (zaposlitev)
namesto Jakopič Slanšek Maruša, KOMV
OS 1 /
2. 4. H, SLJ (zaposlitev)
namesto Jakopič Slanšek Maruša, SLJ
OS 1 /
3. 4. H, DRU (zaposlitev)
namesto Jakopič Slanšek Maruša, DRU
OS 1 /
4. 4. H, MAT (zaposlitev)
namesto Jakopič Slanšek Maruša, MAT
OS 1 /
5. 4. H, GUM
namesto Jakopič Slanšek Maruša, GUM
OS 1 /
6. 4. H, GUM (zaposlitev)
namesto Jakopič Slanšek Maruša, GUM
OS 1 /
Veršič Natali 1. 5. C, MAT
namesto Jelenko Mlakar Maja, MAT
OS 11 /
Vidergar Tatjana 1. 4. B, MAT
namesto Štampek Meta, MAT
5. B, MAT
namesto Štampek Meta, MAT
OS 9

OS 9
namesto odpadle ure

namesto odpadle ure
4. 2. H, SLJ
namesto Kos Petra, SLJ
OS 19 /
5. 4. B, DDP
namesto Štampek Meta, DDP
5. B, DDP
namesto Štampek Meta, DDP
OS 9

OS 9
namesto odpadle ure

namesto odpadle ure
Žugec Jože 1. 4. A, SLJ
namesto Jurko Tina, SLJ
OS 12 namesto odpadle ure