Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

 • Čamernik Katarina: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ura
 • Pogačar Barbara: 4, 5, 12:25 - 13:15 ura
 • Vodenik Simona: 1, 2, 3, 4, 5 ura
 • Šiberl Tadeja: 3, 4, 5 ura
 • Logar Živa: 1, 2, 3, 5, 6 ura
 • Burja Maja: 1, 2, 3, 4, 5 ura
 • Podmenik Nadja: 0 ura
 • Ugovšek Štrekelj Nely: 1, 3, 4 ura
 • Horvat Nives: 07:00 - 08:00, 1, 2, 3, 5 ura
 • Berce Zakonjšek Nuša: 1, 2, 4, 5, 6 ura
 • Klančar Irena: 0, 1, 2, 11:40 - 12:25, 12:25 - 13:15, 13:15 - 14:05, 11:40 - 12:25 ura
 • Božič Safran Nataša: 0, 1, 2, 3, 4 ura
 • Klemenčič Luka: 12:25 - 13:15 ura
 • Povirk Petra: 1, 2, 3, 4, 5, 7:00 - 8:00 ura
 • Ferkolj Tinka: 2, 3, 4, 5 ura
 • Hribar Teja: 1, 2, 3, 7:00 - 8:00, 12:25 - 13:15, 13:15 - 14:05, 14:05 - 14:55 ura
 • Rač Nov: 6, 7 ura
 • Vrtačnik Garbas Katja: 1, 2, 3, 4, 5 ura
 • Dolanc Maruša: 2, 3, 4 ura
 • Kleinberger Anja: 3, 4, 5 ura
 • Mravlja Anja: 14:10 - 14:55 ura
 • Učitelj 4.h Nov: 14:05 - 14:55 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. E 3. Rošer Repas Marija, KOMV (zaposlitev)
namesto Kleinberger Anja, KOMV
V 1 /
4. Rošer Repas Marija, SOC VEŠ (zaposlitev)
namesto Kleinberger Anja, SOC VEŠ
V 1 /
5. Rošer Repas Marija, ŠPO
namesto Pogačar Barbara, ŠPO
V 1 /
2. E 3. Jesenšek Nina, TJA
namesto Vrtačnik Garbas Katja, TJA
V 8 /
2. M 1. Ovčar Mateja, LUM
namesto Hribar Teja, LUM
NJ 1 /
2. Ovčar Mateja, LUM (zaposlitev)
namesto Hribar Teja, LUM
NJ 1 /
3. Ovčar Mateja, KOM (zaposlitev)
namesto Šiberl Tadeja, KOM
NJ 1 /
4. Ovčar Mateja, SLJ (zaposlitev)
namesto Šiberl Tadeja, SLJ
NJ 1 /
5. Ovčar Mateja, RAČ (zaposlitev)
namesto Šiberl Tadeja, RAČ
NJ1 /
3. C 1. Krajnc Nives, SPO (zaposlitev)
namesto Vodenik Simona, SPO
OŠ 8 /
2. Jelenko Mlakar Maja, SPO
namesto Vodenik Simona, SPO
OŠ 8 /
3. Mihelič Monika, MAT (zaposlitev)
namesto Vodenik Simona, MAT
OŠ 8 /
4. Zajc Krašovec Nataša, LUM
namesto Vodenik Simona, LUM
OŠ 8 /
5. Zupan Šmigič Simona, LUM
namesto Vodenik Simona, LUM
OŠ 8 /
3. E 1. Jesenšek Nina, SPO (zaposlitev)
namesto Povirk Petra, SPO
V 6 /
2. Krajnc Nives, SPO (zaposlitev)
namesto Povirk Petra, SPO
V 6 /
3. Kolar Karmen, SPO
namesto Povirk Petra, SPO
V 6 /
4. Koščak Darja, SLJ
namesto Povirk Petra, SLJ
V 6 /
5. Koščak Darja, KOMV
namesto Povirk Petra, KOMV
V 6 /
3. M 1. Ovčar Mateja, LUM (zaposlitev)
namesto Hribar Teja, LUM
NJ 1 /
2. Ovčar Mateja, LUM (zaposlitev)
namesto Hribar Teja, LUM
NJ 1 /
3. Ovčar Mateja, MAT (zaposlitev)
namesto Šiberl Tadeja, MAT
NJ 1 /
4. Ovčar Mateja, SLJ (zaposlitev)
namesto Šiberl Tadeja, SLJ
NJ 1 /
5. Ovčar Mateja, RAČ (zaposlitev)
namesto Šiberl Tadeja, RAČ
NJ1 /
4. A 5. Koprivnikar Katja, ŠPO
namesto Burja Maja, ŠPO
TV /
4. E 2. Pavlič Rebec Valentin, SLJ (zaposlitev)
namesto Ferkolj Tinka, SLJ
OŠ 6 /
3. Pavlič Rebec Valentin, MAT (zaposlitev)
namesto Ferkolj Tinka, MAT
OŠ 6 /
4. Pavlič Rebec Valentin, NIT (zaposlitev)
namesto Ferkolj Tinka, NIT
OŠ 6 /
5. Pavlič Rebec Valentin, KOMV (zaposlitev)
namesto Ferkolj Tinka, KOMV
OŠ 6 /
6. Višček Katja, NRA
namesto Rač Nov, NRA
OŠ 49 /
4. H 6. Višček Katja, NRA (zaposlitev)
namesto Rač Nov, NRA
OŠ 49 /
4.I 1. Babnik Maruša, ŠPO (zaposlitev)
namesto Burja Maja, ŠPO
OŠ 1 /
2. Janžekovič Nina, SOCV (zaposlitev)
namesto Klančar Irena, SOCV
OŠ 1 /
3. Žugec Jože, TJA
namesto Dolanc Maruša, TJA
OŠ 1 /
5. A 1. Jelenko Mlakar Maja, TJA
namesto Berce Zakonjšek Nuša, TJA
OŠ 27 /
5. C 1. Uranič Maja, TJA (zaposlitev)
namesto Ugovšek Štrekelj Nely, TJA
OŠ 25 /
5. E 0. odpade
namesto Podmenik Nadja, ODS
/ /
6. Višček Katja, NRA (zaposlitev)
namesto Rač Nov, NRA
OŠ 49 /
6. A 5. Stropnik Nenad, TJA
namesto Berce Zakonjšek Nuša, TJA
OŠ 31 /
6. B 4. Dolanc Samo, TJA (zaposlitev)
namesto Dolanc Maruša, TJA
OŠ 22 /
6. E 6. Božič Grgič Anja, TJA (zaposlitev)
namesto Berce Zakonjšek Nuša, TJA
OŠ 18 /
7. A 2. Stropnik Nenad, SLJ
namesto Božič Safran Nataša, SLJ
OŠ 38 /
7. B 3. Božič Petra, SLJ (zaposlitev)
namesto Božič Safran Nataša, SLJ
OŠ 20 /
7. C 2. Mihelič Monika, TJA (zaposlitev)
namesto Vrtačnik Garbas Katja, TJA
OŠ 46 /
7. D 4. Podlogar Nika, TJA (zaposlitev)
namesto Ugovšek Štrekelj Nely, TJA
OŠ 17 /
7. E 0. odpade
namesto Klančar Irena, SOCV
/ /
1. Stropnik Nenad, SOCV
namesto Klančar Irena, SOCV
OŠ 50 /
4. Vičič Patricija, ŠPO
namesto Burja Maja, ŠPO
TV /
7. H 1. Vocovnik Maja, SLJ (zaposlitev)
namesto Horvat Nives, SLJ
OŠ 26 /
2. Burja Suban Andreja, SLJ (zaposlitev)
namesto Horvat Nives, SLJ
OŠ 26 /
3. Tičar Tomaž, TJA (zaposlitev)
namesto Ugovšek Štrekelj Nely, TJA
OŠ 26 /
8. A 2. Podmenik Nadja, ŠPO (zaposlitev)
namesto Burja Maja, ŠPO
OŠ 43 /
6. Arko Matija, MAT
namesto Čamernik Katarina, MAT
OŠ 43 /
8. B 2. Golčar Laura, TJA (zaposlitev)
namesto Dolanc Maruša, TJA
OŠ 16 /
3. Golčar Laura, SLJ (zaposlitev)
namesto Horvat Nives, SLJ
OŠ 16 /
8. D 4. Podlogar Nika, TJA (zaposlitev)
namesto Ugovšek Štrekelj Nely, TJA
OŠ 17 /
8. E 1. Mihelič Monika, TJA (zaposlitev)
namesto Vrtačnik Garbas Katja, TJA
OŠ 49 /
2. Tičar Tomaž, MAT (zaposlitev)
namesto Čamernik Katarina, MAT
OŠ 49 /
8. H 5. Mravlja Anja, MAT
namesto Čamernik Katarina, MAT
OŠ 47 /
9. A 1. Vidergar Tatjana, MAT
namesto Čamernik Katarina, MAT
OŠ 41 /
3. Podmenik Nadja, 9AŠPO1 (zaposlitev)
namesto Burja Maja, 9AŠPO1
OŠ 41 /
5. Veršič Natali, TJA
namesto Vrtačnik Garbas Katja, TJA
OŠ 41 /
9. B 2. Golčar Laura, TJA (zaposlitev)
namesto Dolanc Maruša, TJA
OŠ 16 /
3. Golčar Laura, SLJ (zaposlitev)
namesto Horvat Nives, SLJ
OŠ 16 /
9. D 1. Tičar Tomaž, MAT (zaposlitev)
namesto Logar Živa, MAT
OŠ 30 /
2. Jurca Dominik, SLJ
namesto Logar Živa, SLJ
OŠ 30 /
3. Sodja Helena, DRUZ
namesto Logar Živa, DRUZ
OŠ 30 /
4. Kunavar Arih Barbara, TJA
namesto Vrtačnik Garbas Katja, TJA
OŠ 30 /
5. Kečanović Zemka, DDP (zaposlitev)
namesto Logar Živa, DDP
OŠ 30 /
6. Ivanjko Maša, ŠPO
namesto Logar Živa, ŠPO
TV /
9. E 0. odpade
namesto Božič Safran Nataša, SLJ
/ /
1. Ivanjko Maša, SLJ
namesto Božič Safran Nataša, SLJ
OŠ 48 /
2. Uranič Maja, TJA (zaposlitev)
namesto Berce Zakonjšek Nuša, TJA
OŠ 48 /
3. Uranič Maja, MAT (zaposlitev)
namesto Čamernik Katarina, MAT
OŠ 48 /
4. Gjureč Uroš, SLJ
namesto Božič Safran Nataša, SLJ
OŠ 48 /
7. Višček Katja, MME
namesto Rač Nov, MME
OŠ 43 /
9. H 4. Klinec Nina, MAT
namesto Čamernik Katarina, MAT
OŠ 33 /
7. Višček Katja, MME (zaposlitev)
namesto Rač Nov, MME
OŠ 43 /
9. I 4. Perinčič Mitja, TJA
namesto Berce Zakonjšek Nuša, TJA
OŠ 39 /
5. Šoti Peter, SLJ
namesto Horvat Nives, SLJ
OŠ 39 /
7. Višček Katja, MME (zaposlitev)
namesto Rač Nov, MME
OŠ 43 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Arko Matija 6. 8. A, MAT
namesto Čamernik Katarina, MAT
OŠ 43 /
Babnik Maruša 1. 4.I, ŠPO (zaposlitev)
namesto Burja Maja, ŠPO
OŠ 1 /
Bohinc Veronika 14:05 - 14:55 PB17,
namesto Hribar Teja,
/ /
Božič Petra 3. 7. B, SLJ (zaposlitev)
namesto Božič Safran Nataša, SLJ
OŠ 20 /
Božič Grgič Anja 6. 6. E, TJA (zaposlitev)
namesto Berce Zakonjšek Nuša, TJA
OŠ 18 /
Burja Suban Andreja 2. 7. H, SLJ (zaposlitev)
namesto Horvat Nives, SLJ
OŠ 26 /
13:15 - 14:05 PB11,
namesto Hribar Teja,
/ /
Dolanc Samo 4. 6. B, TJA (zaposlitev)
namesto Dolanc Maruša, TJA
OŠ 22 /
Gjureč Uroš 4. 9. E, SLJ
namesto Božič Safran Nataša, SLJ
OŠ 48 /
Golčar Laura 2. 8. B, TJA (zaposlitev)
namesto Dolanc Maruša, TJA
9. B, TJA (zaposlitev)
namesto Dolanc Maruša, TJA
OŠ 16

OŠ 16
/

/
3. 8. B, SLJ (zaposlitev)
namesto Horvat Nives, SLJ
9. B, SLJ (zaposlitev)
namesto Horvat Nives, SLJ
OŠ 16

OŠ 16
/

/
Ivanjko Maša 1. 9. E, SLJ
namesto Božič Safran Nataša, SLJ
OŠ 48 /
6. 9. D, ŠPO
namesto Logar Živa, ŠPO
TV /
Janžekovič Nina 2. 4.I, SOCV (zaposlitev)
namesto Klančar Irena, SOCV
OŠ 1 /
Jelenko Mlakar Maja 1. 5. A, TJA
namesto Berce Zakonjšek Nuša, TJA
OŠ 27 /
2. 3. C, SPO
namesto Vodenik Simona, SPO
OŠ 8 /
Jesenšek Nina 1. 3. E, SPO (zaposlitev)
namesto Povirk Petra, SPO
V 6 /
3. 2. E, TJA
namesto Vrtačnik Garbas Katja, TJA
V 8 /
Jurca Dominik 2. 9. D, SLJ
namesto Logar Živa, SLJ
OŠ 30 /
Kečanović Zemka 5. 9. D, DDP (zaposlitev)
namesto Logar Živa, DDP
OŠ 30 /
14:05 - 14:55 PB15,
namesto Mravlja Anja,
/ /
Klinec Nina 4. 9. H, MAT
namesto Čamernik Katarina, MAT
OŠ 33 /
Kolar Karmen 3. 3. E, SPO
namesto Povirk Petra, SPO
V 6 /
Koprivnikar Katja 5. 4. A, ŠPO
namesto Burja Maja, ŠPO
TV /
Koščak Darja 4. 3. E, SLJ
namesto Povirk Petra, SLJ
V 6 /
5. 3. E, KOMV
namesto Povirk Petra, KOMV
V 6 /
Krajnc Nives 7:00 - 8:00 JV2,
namesto Horvat Nives,
/ /
1. 3. C, SPO (zaposlitev)
namesto Vodenik Simona, SPO
OŠ 8 /
2. 3. E, SPO (zaposlitev)
namesto Povirk Petra, SPO
V 6 /
Kunavar Arih Barbara 4. 9. D, TJA
namesto Vrtačnik Garbas Katja, TJA
OŠ 30 /
Mihelič Monika 1. 8. E, TJA (zaposlitev)
namesto Vrtačnik Garbas Katja, TJA
OŠ 49 /
2. 7. C, TJA (zaposlitev)
namesto Vrtačnik Garbas Katja, TJA
OŠ 46 /
3. 3. C, MAT (zaposlitev)
namesto Vodenik Simona, MAT
OŠ 8 /
Mravlja Anja 5. 8. H, MAT
namesto Čamernik Katarina, MAT
OŠ 47 /
14:05 - 14:55 PB12,
namesto Učitelj 4.h Nov,
/ /
Ovčar Mateja 7:00 - 8:00 JV OŠ NJ,
namesto Hribar Teja,
/ /
1. 2. M, LUM
namesto Hribar Teja, LUM
3. M, LUM (zaposlitev)
namesto Hribar Teja, LUM
NJ 1

NJ 1
/

/
2. 2. M, LUM (zaposlitev)
namesto Hribar Teja, LUM
3. M, LUM (zaposlitev)
namesto Hribar Teja, LUM
NJ 1

NJ 1
/

/
3. 3. M, MAT (zaposlitev)
namesto Hribar Teja, MAT
2. M, KOM (zaposlitev)
namesto Hribar Teja, KOM
3. M, MAT (zaposlitev)
namesto Šiberl Tadeja, MAT
2. M, KOM (zaposlitev)
namesto Šiberl Tadeja, KOM
NJ 1

NJ 1

NJ 1

NJ 1
/

/

/

/
4. 3. M, SLJ (zaposlitev)
namesto Šiberl Tadeja, SLJ
2. M, SLJ (zaposlitev)
namesto Šiberl Tadeja, SLJ
NJ 1

NJ 1
/

/
5. 3. M, RAČ (zaposlitev)
namesto Šiberl Tadeja, RAČ
2. M, RAČ (zaposlitev)
namesto Šiberl Tadeja, RAČ
NJ1

NJ1
/

/
Pavlič Rebec Valentin 2. 4. E, SLJ (zaposlitev)
namesto Ferkolj Tinka, SLJ
OŠ 6 /
3. 4. E, MAT (zaposlitev)
namesto Ferkolj Tinka, MAT
OŠ 6 /
4. 4. E, NIT (zaposlitev)
namesto Ferkolj Tinka, NIT
OŠ 6 /
5. 4. E, KOMV (zaposlitev)
namesto Ferkolj Tinka, KOMV
OŠ 6 /
12:25 - 13:15 PB14,
namesto Klemenčič Luka,
/ /
Perinčič Mitja 4. 9. I, TJA
namesto Berce Zakonjšek Nuša, TJA
OŠ 39 /
Podlogar Nika 4. 7. D, TJA (zaposlitev)
namesto Ugovšek Štrekelj Nely, TJA
8. D, TJA (zaposlitev)
namesto Ugovšek Štrekelj Nely, TJA
OŠ 17

OŠ 17
/

/
Podmenik Nadja 2. 8. A, ŠPO (zaposlitev)
namesto Burja Maja, ŠPO
OŠ 43 /
3. 9. A, 9AŠPO1 (zaposlitev)
namesto Burja Maja, 9AŠPO1
OŠ 41 /
Pokovec Sabina 7:00 - 8:00 JV3,
namesto Povirk Petra,
/ /
Rošer Repas Marija 3. 1. E, KOMV (zaposlitev)
namesto Kleinberger Anja, KOMV
V 1 /
4. 1. E, SOC VEŠ (zaposlitev)
namesto Pogačar Barbara, SOC VEŠ
1. E, SOC VEŠ (zaposlitev)
namesto Kleinberger Anja, SOC VEŠ
V 1

V 1
/

/
5. 1. E, ŠPO (zaposlitev)
namesto Pogačar Barbara, ŠPO
1. E, ŠPO (zaposlitev)
namesto Kleinberger Anja, ŠPO
V 1

V 1
/

/
12:25 - 13:15 PB2,
namesto Pogačar Barbara,
/ /
Sodja Helena 3. 9. D, DRUZ
namesto Logar Živa, DRUZ
OŠ 30 /
Stropnik Nenad 1. 7. E, SOCV
namesto Klančar Irena, SOCV
OŠ 50 /
2. 7. A, SLJ
namesto Božič Safran Nataša, SLJ
OŠ 38 /
5. 6. A, TJA
namesto Berce Zakonjšek Nuša, TJA
OŠ 31 /
Šoti Peter 5. 9. I, SLJ
namesto Horvat Nives, SLJ
OŠ 39 /
Štampek Meta 11:40 - 12:25 PB2, PB13,
namesto Klančar Irena,
/ /
Tičar Tomaž 1. 9. D, MAT (zaposlitev)
namesto Logar Živa, MAT
OŠ 30 /
2. 8. E, MAT (zaposlitev)
namesto Čamernik Katarina, MAT
OŠ 49 /
3. 7. H, TJA (zaposlitev)
namesto Ugovšek Štrekelj Nely, TJA
OŠ 26 /
Uranič Maja 1. 5. C, TJA (zaposlitev)
namesto Ugovšek Štrekelj Nely, TJA
OŠ 25 /
2. 9. E, TJA (zaposlitev)
namesto Berce Zakonjšek Nuša, TJA
OŠ 48 /
3. 9. E, MAT (zaposlitev)
namesto Čamernik Katarina, MAT
OŠ 48 /
Veršič Natali 5. 9. A, TJA
namesto Vrtačnik Garbas Katja, TJA
OŠ 41 /
Vičič Patricija 4. 7. E, ŠPO
namesto Burja Maja, ŠPO
TV /
12:25 - 13:15 PB17,
namesto Klančar Irena,
/ /
13:15 - 14:05 PB17,
namesto Klančar Irena,
/ /
Vidergar Tatjana 1. 9. A, MAT
namesto Čamernik Katarina, MAT
OŠ 41 /
12:25 - 13:15 PB11,
namesto Hribar Teja,
/ /
Višček Katja 6. 4. E, 4. H, NRA
namesto Rač Nov, NRA
5. E, NRA (zaposlitev)
namesto Rač Nov, NRA
OŠ 49

OŠ 49
/

/
7. 9. E, 9. I, 9. H, MME
namesto Rač Nov, MME
OŠ 43 /
Vocovnik Maja 1. 7. H, SLJ (zaposlitev)
namesto Horvat Nives, SLJ
OŠ 26 /
Zajc Krašovec Nataša 4. 3. C, LUM
namesto Vodenik Simona, LUM
OŠ 8 /
Zupan Šmigič Simona 5. 3. C, LUM
namesto Vodenik Simona, LUM
OŠ 8 /
Žugec Jože 3. 4.I, TJA
namesto Dolanc Maruša, TJA
OŠ 1 /