Šolski center Ravne na Koroškem - Srednja šola

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Knez Silva: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ura
  • Vačovnik Petra: 3, 4, 5, 6, 7 ura
  • Glušič Marjan: 1, 3, 4, 5, 6 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.AVS 3. Kogelnik Janja, NAR
namesto Glušič Marjan, TKP
13 /
1.BM 3. Jurjec Trobina Darja, MAT
namesto Vačovnik Petra, ANG
3 /
6. odpade
namesto Vačovnik Petra, RU
/ /
1.CE 4. Aplinc Mateja, FIZ
namesto Vačovnik Petra, ANG
11 /
1.DR 7. Adam Mateja, RU
namesto Vačovnik Petra, ANG
23 /
1.MET 5. Kolak Kristina, ANG
namesto Knez Silva, MAT
20 /
6. odpade
namesto Glušič Marjan, TKP
/ /
1.OK 5. Kolak Kristina, ANG
namesto Knez Silva, MAT
20 /
6. odpade
namesto Glušič Marjan, TKP
/ /
2.AT 4. Rebernik Herman Jerneja, PMPD
namesto Knez Silva, MAT
15 /
2.AVS 1. Sušec Lušnic Zdenka, SLO
namesto Glušič Marjan, POM
13 /
4. Jamer Martin, MOP
namesto Glušič Marjan, TKP
13 /
5. Jamer Martin, EK
namesto Glušič Marjan, TKP
13 /
6. Mlinarič Domen, ANG
namesto Knez Silva, MAT
20 /
2.CE 1. Onuk Jelka, MAT2
namesto Knez Silva, MAT
14 /
5. Lanc Klara, NEM2
namesto Vačovnik Petra, ANG
23 /
2.CR 1. Onuk Jelka, MAT2
namesto Knez Silva, MAT
14 /
5. Lanc Klara, NEM2
namesto Vačovnik Petra, ANG
23 /
2.MET 3. Verdinek Žigon Mateja, ID
namesto Knez Silva, MAT
10 /
5.DT 2. Jurjec Trobina Darja, MAT
namesto Knez Silva, MAT
14 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Adam Mateja 7. 1.DR, RU
namesto Vačovnik Petra, ANG
23 /
Aplinc Mateja 4. 1.CE, FIZ
namesto Vačovnik Petra, ANG
11 /
Jamer Martin 4. 2.AVS, MOP
namesto Glušič Marjan, TKP
13 /
5. 2.AVS, EK
namesto Glušič Marjan, TKP
13 /
Jurjec Trobina Darja 2. 5.DT, MAT
namesto Knez Silva, MAT
14 /
3. 1.BM, MAT
namesto Vačovnik Petra, ANG
3 /
Kogelnik Janja 3. 1.AVS, NAR
namesto Glušič Marjan, TKP
13 /
Kolak Kristina 5. 1.OK, ANG
namesto Knez Silva, MAT
1.MET, ANG
namesto Knez Silva, MAT
20

20
/

/
Lanc Klara 5. 2.CR, NEM2
namesto Vačovnik Petra, ANG
2.CE, NEM2
namesto Vačovnik Petra, ANG
23

23
/

/
Mlinarič Domen 6. 2.AVS, ANG
namesto Knez Silva, MAT
20 /
Onuk Jelka 1. 2.CR, MAT2
namesto Knez Silva, MAT
2.CE, MAT2
namesto Knez Silva, MAT
14

14
/

/
Rebernik Herman Jerneja 4. 2.AT, 2.AT, PMPD
namesto Knez Silva, MAT
15 /
Sušec Lušnic Zdenka 1. 2.AVS, SLO
namesto Glušič Marjan, POM
13 /
Verdinek Žigon Mateja 3. 2.MET, ID
namesto Knez Silva, MAT
10 /