Osnovna šola Ob Rinži

Izberite datum: 

Opombe


Odsotni učitelji

 • Blažič Jurij: 2, 3 ura
 • Šerbec Ina: 3, 5 ura
 • Berlan Melita: 5 ura
 • Rajner Branka: 2, 3 ura
 • Zbašnik Maja: 1, 3, 4 ura
 • Mikulič Ivanc Nataša: 1, 2, 3, 5 ura
 • Štirn Tilen: 8 ura
 • Šercer Mirjana: 6 ura
 • Muha Špela: 2, 4, 7, 8 ura
 • Dovžan Tanja: 1, 2, 3, 4 ura
 • Grišin Šertelj Vanja: 6 ura
 • Panić Bibić Tanja: 3, 4, 5 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. B 1. Žagar Maja, SLJ
namesto Dovžan Tanja, SLJ
1b /
2. Žagar Maja, GUM
namesto Dovžan Tanja, GUM
1b /
3. Žagar Maja, MAT
namesto Dovžan Tanja, MAT
1b /
4. Žagar Maja, ŠPO
namesto Dovžan Tanja, ŠPO
TV2 /
1. C 3. Pugelj Jana, TJA1R
namesto Šerbec Ina, TJA1R
1c /
3. A 5. Balovski Sašo, TJA
namesto Šerbec Ina, TJA
T2-3 /
3. C 4. Rauter Urša, ŠPO
namesto Muha Špela, ŠPO
TVmala /
3. L 3. odpade
namesto Panić Bibić Tanja, DSP
/ /
6. A 4. Jakovac Andreja, LUM
namesto Zbašnik Maja, LUM
LIK /
5. odpade
namesto Berlan Melita, DSP
/ /
7. A 2. Janež Helena, ŠPO
namesto Rajner Branka, ŠPO
TV2 /
2. Kač Miran, ŠPO
namesto Muha Špela, ŠPO
TV3 /
2. Klepec Tanja, ŠPO
namesto Blažič Jurij, ŠPO
TV3 /
7. B 2. Kač Miran, ŠPO
namesto Muha Špela, ŠPO
TV3 /
2. Janež Helena, ŠPO
namesto Rajner Branka, ŠPO
TV2 /
5. odpade
namesto Panić Bibić Tanja, DSP
/ /
7. C 2. Klepec Tanja, ŠPO
namesto Blažič Jurij, ŠPO
TV3 /
2. Janež Helena, ŠPO
namesto Rajner Branka, ŠPO
TV2 /
8. A 1. Kač Miran, IP-LS2
namesto Zbašnik Maja, IP-LS2
LIK /
3. Debelak Petra, ŠPO
namesto Rajner Branka, ŠPO
TV3 /
3. Debelak Petra, ŠPO
namesto Blažič Jurij, ŠPO
TV2 /
7. Tomšič Lara, IP-ŠZS2
namesto Muha Špela, IP-ŠZS2
TV1 /
8. Tomšič Lara, IP-ŠZS2
namesto Muha Špela, IP-ŠZS2
TV1 /
8. Klepec Tanja, IP-ŠZS2
namesto Muha Špela, IP-ŠZS2
TV1 /
8. B 1. Kač Miran, IP-LS2
namesto Zbašnik Maja, IP-LS2
LIK /
3. Grbec Irma, LUM
namesto Zbašnik Maja, LUM
LIK /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Balovski Sašo 5. 3. A, TJA
namesto Šerbec Ina, TJA
T2-3 /
Debelak Petra 3. 8. A, ŠPO
namesto Rajner Branka, ŠPO
8. A, ŠPO
namesto Blažič Jurij, ŠPO
TV3

TV2
/

/
Grbec Irma 3. 8. B, LUM
namesto Zbašnik Maja, LUM
LIK /
Jakovac Andreja 4. 6. A, LUM
namesto Zbašnik Maja, LUM
LIK /
Janež Helena 2. 7. A, 7. C, 7. B, ŠPO
namesto Rajner Branka, ŠPO
TV2 /
Jasenc Mateja 12:15 - 13:00 RaP - 2 - GZ, T1-4 /
13:05 - 13:50 RaP - 2 - VŽ, T1-4 /
13:55 - 14:40 RaP - 2 - KT, T1-4 /
Kač Miran 1. 8. A, 8. B, IP-LS2
namesto Zbašnik Maja, IP-LS2
LIK /
2. 7. B, 7. A, ŠPO
namesto Muha Špela, ŠPO
TV3 /
Klepec Tanja 2. 7. C, 7. A, ŠPO
namesto Blažič Jurij, ŠPO
TV3 /
12:10 - 12:55 RaP - 7 - KT, T2-3 /
13:05 - 13:50 RaP - 7 - GZ, T2-3 /
8. 8. A, IP-ŠZS2
namesto Muha Špela, IP-ŠZS2
TV1 /
Pugelj Jana 3. 1. C, TJA1R
namesto Šerbec Ina, TJA1R
1c /
Rauter Urša 4. 3. C, ŠPO
namesto Muha Špela, ŠPO
TVmala /
Tomšič Lara 7. 8. A, IP-ŠZS2
namesto Muha Špela, IP-ŠZS2
TV1 /
8. 8. A, IP-ŠZS2
namesto Muha Špela, IP-ŠZS2
TV1 /
Žagar Maja 1. 1. B, SLJ
namesto Dovžan Tanja, SLJ
1b /
2. 1. B, GUM
namesto Dovžan Tanja, GUM
1b /
3. 1. B, MAT
namesto Dovžan Tanja, MAT
1b /
4. 1. B, ŠPO
namesto Dovžan Tanja, ŠPO
TV2 /