Osnovna šola Ob Rinži

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Zdravič Ožanič Monika: 6, 7 ura
  • Panić Bibić Tanja: 1, 2, 3 ura
  • Debelak Petra: 1, 2, 4, 5 ura
  • Dovžan Tanja: 1, 2, 3, 4, 5 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. C 1. Tomc Zobec Katja, SLJ
namesto Dovžan Tanja, SLJ
T2-3 /
2. Tomc Zobec Katja, SLJ
namesto Dovžan Tanja, SLJ
T2-3 /
3. Tomc Zobec Katja, SPO
namesto Dovžan Tanja, SPO
T2-3 /
3. odpade
namesto Panić Bibić Tanja, DSP
/ /
4. Tomc Zobec Katja, GUM
namesto Dovžan Tanja, GUM
T2-3 /
5. odpade
namesto Dovžan Tanja, DSP
/ /
3. A 1. Vilicer Breda, ROU3
namesto Panić Bibić Tanja, ROU3
Kab-TIT /
3. B 2. Vilicer Breda, ROU3
namesto Panić Bibić Tanja, ROU3
Kab-TIT /
3. C 1. Vilicer Breda, ROU3
namesto Panić Bibić Tanja, ROU3
Kab-TIT /
5. A 6. Kač Miran, RRVŽ2
namesto Zdravič Ožanič Monika, RRVŽ2
Rač /
7. Kač Miran, RRVŽ2
namesto Zdravič Ožanič Monika, RRVŽ2
Rač /
5. B 6. Kač Miran, RRVŽ2
namesto Zdravič Ožanič Monika, RRVŽ2
Rač /
7. Kač Miran, RRVŽ2
namesto Zdravič Ožanič Monika, RRVŽ2
Rač /
5. C 6. Kač Miran, RRVŽ2
namesto Zdravič Ožanič Monika, RRVŽ2
Rač /
7. Kač Miran, RRVŽ2
namesto Zdravič Ožanič Monika, RRVŽ2
Rač /
6. A 6. Kač Miran, RRVŽ2
namesto Zdravič Ožanič Monika, RRVŽ2
Rač /
7. Kač Miran, RRVŽ2
namesto Zdravič Ožanič Monika, RRVŽ2
Rač /
6. B 6. Kač Miran, RRVŽ2
namesto Zdravič Ožanič Monika, RRVŽ2
Rač /
7. Kač Miran, RRVŽ2
namesto Zdravič Ožanič Monika, RRVŽ2
Rač /
7. B 2. Hodnik Tinkara, SLJ
namesto Debelak Petra, SLJ
T3-8 /
5. odpade
namesto Debelak Petra, DSP
/ /
8. A 1. Hodnik Tinkara, SLJ
namesto Debelak Petra, SLJ
T3-8 /
8. B 1. Primčič Tonja, SLJ
namesto Debelak Petra, SLJ
T3-8 /
9. A 4. Primčič Tonja, SLJ
namesto Debelak Petra, SLJ
T3-8 /
9. B 4. Hodnik Tinkara, SLJ
namesto Debelak Petra, SLJ
T3-8 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Bubnjič Vesna 11:15 - 12:00 RaP - 7 - KT, TVmala /
12:05 - 12:50 RaP - 7 - VŽ, T2-2 /
12:55 - 13:40 RaP - 7 - GZ, T2-2 /
13:45 - 14:35 RaP - 7 - KT, T2-2 /
Hodnik Tinkara 1. 8. A, SLJ
namesto Debelak Petra, SLJ
T3-8 /
2. 7. B, SLJ
namesto Debelak Petra, SLJ
T3-8 /
4. 9. B, SLJ
namesto Debelak Petra, SLJ
T3-8 /
Kač Miran 6. 6. A, 6. B, RRVŽ2
namesto Zdravič Ožanič Monika, RRVŽ2
5. C, 5. B, 5. A, RRVŽ2
namesto Zdravič Ožanič Monika, RRVŽ2
Rač

Rač
/

/
7. 5. A, 5. B, 5. C, RRVŽ2
namesto Zdravič Ožanič Monika, RRVŽ2
6. B, 6. A, RRVŽ2
namesto Zdravič Ožanič Monika, RRVŽ2
Rač

Rač
/

/
Primčič Tonja 1. 8. B, SLJ
namesto Debelak Petra, SLJ
T3-8 /
4. 9. A, SLJ
namesto Debelak Petra, SLJ
T3-8 /
Tomc Zobec Katja 1. 1. C, SLJ
namesto Dovžan Tanja, SLJ
T2-3 /
2. 1. C, SLJ
namesto Dovžan Tanja, SLJ
T2-3 /
3. 1. C, SPO
namesto Dovžan Tanja, SPO
T2-3 /
4. 1. C, GUM
namesto Dovžan Tanja, GUM
T2-3 /
Vilicer Breda 1. 3. A, 3. C, ROU3
namesto Panić Bibić Tanja, ROU3
Kab-TIT /
2. 3. B, ROU3
namesto Panić Bibić Tanja, ROU3
Kab-TIT /