Osnovna šola Trnovo

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Taleski Gržinič Nataša: 1 ura
  • Červek Valentina: 1, 13:40 - 14:30 ura
  • Klemenčič Danijela: 1 ura
  • Krajnc Staša: 12:00 - 15:20, 12:00 - 15:20 ura
  • Schwarz Branka: 16:10 - 17:00, 16:10 - 17:00, 16:10 - 17:00, 12:50 - 14:30, 15:20 - 17:00, 15:20 - 16:10, 16:30 - 17:00 ura
  • Dović Ivan: 1 ura
  • Končan Alenka: 1 ura
  • Furlan Mojca: 16:10 - 16:30, 16:10 - 16:30, 16:10 - 16:30, 16:10 - 16:30, 16:10 - 16:30, 12:50 - 14:30, 15:20 - 16:10, 15:20 - 16:30 ura
  • Vižintin Irena: 1 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
7.a 1. Tratnik Sonja, SLJ (zaposlitev)
namesto Klemenčič Danijela, SLJ
51 /
7.d 1. Fugina Polonca, TIT (zaposlitev)
namesto Končan Alenka, ŠPO
VT /
1. Fugina Polonca, TIT
namesto Dović Ivan, TIT
3 /
8.a 1. Glatz Bojana, GUM
namesto Taleski Gržinič Nataša, MAT
4 /
1. Osolin Bogdan, SLJ (zaposlitev)
namesto Vižintin Irena, SLJ
41 /
8.b 1. De Almeida Filipe, TJA
namesto Červek Valentina, MAT
17 /
8.c 1. Glatz Bojana, GUM
namesto Taleski Gržinič Nataša, MAT
4 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
De Almeida Filipe 1. 8.b, TJA
namesto Červek Valentina, MAT
17 /
Fugina Polonca 1. 7.d, TIT (zaposlitev)
namesto Končan Alenka, ŠPO
7.d, TIT
namesto Dović Ivan, TIT
VT

3
/

/
Glatz Bojana 1. 8.c, 8.a, GUM
namesto Taleski Gržinič Nataša, MAT
4 /
Osolin Bogdan 1. 8.a, SLJ (zaposlitev)
namesto Vižintin Irena, SLJ
41 /
Tratnik Sonja 1. 7.a, SLJ (zaposlitev)
namesto Klemenčič Danijela, SLJ
51 /