Osnovna šola Antona Šibelja - Stjenka Komen

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Samec Tanja: 3, 5, 6 ura
  • Štrancar Martina: 2, 3, 4, 5 ura
  • Franetič Vojko: 2 ura
  • Rončel Mirjam: 1, 2, 4, 6, 7 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
5. A 2. Uršič Vida, DRU
namesto Rončel Mirjam, GOS
U21 /
6. A 1. Mavrič Tomaž, TIT
namesto Rončel Mirjam, NAR
U26 /
2. Urh Darja, TJA
namesto Štrancar Martina, SLJn
U18 /
5. Urh Darja, TJA
namesto Štrancar Martina, SLJn
U18 /
7. A 3. Paljk Metka, MAT
namesto Samec Tanja, GEO
U16 /
4. Metlikovec Vlasta, SLJ
namesto Štrancar Martina, SLJ
U18 /
6. odpade
namesto Samec Tanja, IP-LS1
/ /
7. B 4. Mahnič Barbka, MAT
namesto Rončel Mirjam, NAR
U26 /
6. odpade
namesto Samec Tanja, IP-LS1
/ /
8. A 2. Mavrič Tomaž, FIZ
namesto Franetič Vojko, ZGO
U24 /
3. Metlikovec Vlasta, SLJ
namesto Štrancar Martina, SLJ
U18 /
5. Humar Korečič Anja, IP-II2
namesto Samec Tanja, GEO
U16 /
6. odpade
namesto Rončel Mirjam, IP-NPH
/ /
7. odpade
namesto Rončel Mirjam, IP-NPH
/ /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Humar Korečič Anja 5. 8. A, IP-II2
namesto Samec Tanja, GEO
U16 /
Mahnič Barbka 4. 7. B, MAT
namesto Rončel Mirjam, NAR
U26 /
Mavrič Tomaž 1. 6. A, TIT
namesto Rončel Mirjam, NAR
U26 /
2. 8. A, FIZ
namesto Franetič Vojko, ZGO
U24 /
Metlikovec Vlasta 3. 8. A, SLJ
namesto Štrancar Martina, SLJ
U18 /
4. 7. A, SLJ
namesto Štrancar Martina, SLJ
U18 /
Paljk Metka 3. 7. A, MAT
namesto Samec Tanja, GEO
U16 /
Urh Darja 2. 6. A, TJA
namesto Štrancar Martina, SLJn
U18 /
5. 6. A, TJA
namesto Štrancar Martina, SLJn
U18 /
Uršič Vida 2. 5. A, DRU
namesto Rončel Mirjam, GOS
U21 /