Osnovna šola Rodica Domžale

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

 • Gačnik Katja: 3, 4, 5 ura
 • Petrovič Gašper: 1, 3, 4 ura
 • Podpečan Ana: 0, 2, 3, 6, 11:50 - 12:40 ura
 • Škofic Katarina: 4, 5 ura
 • Smolè Dušan: 0 ura
 • Stopar Katarina: 7:30 - 8:10, 14:20 - 15:10, 12:40 - 14:20 ura
 • Logar Urška: 13:30 - 14:20, 12:45 - 13:30, 14:20 - 15:10 ura
 • Kos Klemen: 0, 1, 2, 3, 4 ura
 • Berlec Andrejka: 0, 2, 3, 4, 5 ura
 • Lapanje Irena: 0, 2, 3, 5, 6 ura
 • Posedi Boštjan: 1, 5, 6 ura
 • Jeromen Jure: 1, 5 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
4.A 0. odpade
namesto Smolè Dušan, NRAČ
/ /
3. Orehek Martina, ŠPO
namesto Podpečan Ana, ŠPO
TV 1 /
4.C 0. odpade
namesto Smolè Dušan, NRAČ
/ /
5.A 5. Tomelj Jožica, ŠPO
namesto Posedi Boštjan, ŠPO
TV 2 /
5.B 1. Jeretina Anžin Draga, ŠPO
namesto Posedi Boštjan, ŠPO
TV 3 /
7.A 2. Mah Martin, MAT
namesto Berlec Andrejka, MAT
MAT 2 /
3. Krempl Maja, TJA
namesto Lapanje Irena, TJA
SLO 2 /
4. Stančič Jana, SLJ
namesto Škofic Katarina, LUM
SL-AN /
5. Kavčič Krstovski Anja, ZGO
namesto Škofic Katarina, LUM
ZGO /
6. odpade
namesto Lapanje Irena, DSP
/ /
6. odpade
namesto Posedi Boštjan, IP-ŠSP2
/ /
7.B 0. odpade
namesto Podpečan Ana, IP-ŠSP1
/ /
4. Majcen Mateja, TIT
namesto Berlec Andrejka, TIT
THV /
5. Majcen Mateja, TIT
namesto Berlec Andrejka, TIT
THV /
6. odpade
namesto Posedi Boštjan, IP-ŠSP2
/ /
7.C 1. Grilj Vilma, MAT
namesto Petrovič Gašper, MAT
NEM /
4. Kocjančič Valentina, DKE
namesto Kos Klemen, DKE
GEO /
6. odpade
namesto Podpečan Ana, IP-ŠSP1
/ /
7.D 0. odpade
namesto Kos Klemen, RU
/ /
2. Gasparič Zlatka, ŠPO
namesto Kos Klemen, GEO
GEO /
6. odpade
namesto Posedi Boštjan, IP-ŠSP2
/ /
8.A 0. odpade
namesto Lapanje Irena, DOPTJA
/ /
0. odpade
namesto Berlec Andrejka, DSP
/ /
1. Šmit Bahčič Darinka, TJA
namesto Kos Klemen, DKE
ANG 1 /
8.B 0. odpade
namesto Lapanje Irena, DOPTJA
/ /
3. Kocjančič Valentina, GUM
namesto Gačnik Katja, GUM
GUM /
4. Pepelnak Arnerić Marija, MAT
namesto Petrovič Gašper, MAT
MAT 2 /
5. Šmit Bahčič Darinka, TJA
namesto Lapanje Irena, TJA
ANG 1 /
8.C 0. odpade
namesto Lapanje Irena, DOPTJA
/ /
3. Ilić Vrbek Iris, SLJ
namesto Kos Klemen, DKE
SLO 3 /
8.D 0. odpade
namesto Lapanje Irena, DOPTJA
/ /
5. Pepelnak Arnerić Marija, GUM
namesto Gačnik Katja, GUM
GUM /
9.A 0. odpade
namesto Lapanje Irena, DOPTJA
/ /
3. Stančič Jana, MAT
namesto Berlec Andrejka, MAT
MAT 2 /
3. Kavčič Krstovski Anja, MAT
namesto Petrovič Gašper, MAT
THV /
5. Holy Kovačič Tatjana, ŠPO
namesto Jeromen Jure, ŠPO
TV 1 /
9.B 0. odpade
namesto Lapanje Irena, DOPTJA
/ /
3. Kavčič Krstovski Anja, MAT
namesto Petrovič Gašper, MAT
THV /
4. Kranjc Tjaša, GUM
namesto Gačnik Katja, GUM
GUM /
9.C 0. odpade
namesto Lapanje Irena, DOPTJA
/ /
1. Osolin Darko, ŠPO
namesto Jeromen Jure, ŠPO
TV 1 /
2. Holy Kovačič Tatjana, SLJ
namesto Lapanje Irena, SLJ
SLO 2 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Gasparič Zlatka 2. 7.D, 7.D, ŠPO
namesto Kos Klemen, GEO
GEO /
Grilj Vilma 1. 7.C, MAT
namesto Petrovič Gašper, MAT
NEM /
Holy Kovačič Tatjana 2. 9.C, SLJ
namesto Lapanje Irena, SLJ
SLO 2 /
5. 9.A, ŠPO
namesto Jeromen Jure, ŠPO
TV 1 /
Ilić Vrbek Iris 3. 8.C, SLJ
namesto Kos Klemen, DKE
SLO 3 /
Jeretina Anžin Draga 1. 5.B, ŠPO
namesto Posedi Boštjan, ŠPO
TV 3 /
Kavčič Krstovski Anja 3. 9.B, 9.A, MAT
namesto Petrovič Gašper, MAT
THV /
5. 7.A, ZGO
namesto Škofic Katarina, LUM
ZGO /
Kocjančič Valentina 3. 8.B, GUM
namesto Gačnik Katja, GUM
GUM /
4. 7.C, DKE
namesto Kos Klemen, DKE
GEO /
Kranjc Tjaša 4. 9.B, GUM
namesto Gačnik Katja, GUM
GUM /
Krempl Maja 3. 7.A, TJA
namesto Lapanje Irena, TJA
SLO 2 /
Kržišnik Ana 12:45 - 13:30 PB3,
namesto Logar Urška,
/ /
13:30 - 14:20 grafomotorika v OPB 3,
namesto Logar Urška,
1.C /
14:20 - 15:10 PB3,
namesto Logar Urška,
/ /
Logar Tanja 11:50 - 12:40 PB9,
namesto Podpečan Ana,
/ /
Logar Urška 6:10 - 7:10 JV1,
namesto Stopar Katarina,
/ /
7:10 - 7:30 JV1,
namesto Stopar Katarina,
/ /
7:30 - 8:10 JV1,
namesto Stopar Katarina,
/ /
Mah Martin 2. 7.A, MAT
namesto Berlec Andrejka, MAT
MAT 2 /
Majcen Mateja 4. 7.B, TIT
namesto Berlec Andrejka, TIT
THV /
5. 7.B, TIT
namesto Berlec Andrejka, TIT
THV /
Orehek Martina 3. 4.A, ŠPO
namesto Podpečan Ana, ŠPO
TV 1 /
12:40 - 13:30 PB6,
namesto Stopar Katarina,
/ /
13:30 - 14:20 PB6,
namesto Stopar Katarina,
/ /
14:20 - 15:10 PB12,
namesto Stopar Katarina,
/ /
Osolin Darko 1. 9.C, ŠPO
namesto Jeromen Jure, ŠPO
TV 1 /
Pepelnak Arnerić Marija 4. 8.B, MAT
namesto Petrovič Gašper, MAT
MAT 2 /
5. 8.D, GUM
namesto Gačnik Katja, GUM
GUM /
Stančič Jana 3. 9.A, MAT
namesto Berlec Andrejka, MAT
MAT 2 /
4. 7.A, SLJ
namesto Škofic Katarina, LUM
SL-AN /
Šmit Bahčič Darinka 1. 8.A, TJA
namesto Kos Klemen, DKE
ANG 1 /
5. 8.B, TJA
namesto Lapanje Irena, TJA
ANG 1 /
Tomelj Jožica 5. 5.A, ŠPO
namesto Posedi Boštjan, ŠPO
TV 2 /
Trobec Damjana 2.
namesto Podpečan Ana, ŠPO
TV 2 /