Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

 • Strehovec Rok: 1, 3 ura
 • Simončič Larisa: 4, 5, 6 ura
 • Grmek Patricija: 1, 3 ura
 • Meden Jure: 4, 6, 7 ura
 • Vugrinec Alenka: 2, 3, 5 ura
 • Jenič Teja: 1, 3 ura
 • Ostanek Polona: 1, 2, 3, 4 ura
 • Šumrada Simona: 1, 5 ura
 • Seliškar Mirković Helena: 1, 3, 5 ura
 • Golčman Dejan: 4, 5, 7 ura
 • Cerk Aleša: 2, 4 ura
 • Legat Matejka: 2, 3 ura
 • Naglič Melita: 4, 6, 7 ura
 • Polak Nataša: 4 ura
 • Celjar Martinčič Ana: 1, 3, 4, 5 ura
 • Užmah Darja: 2, 3, 5, 6 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. PTI 2. Hüll Darinka, ODA-Gop
namesto Užmah Darja, BIO
U67 /
3. Hüll Darinka, ODA-Gop
namesto Strehovec Rok, MAT
U67 /
4. Keček Mateja, NEM
namesto Simončič Larisa, ŠVZ
U79 /
5. Nose Inka, GEO
namesto Simončič Larisa, ŠVZ
U91 /
1. Ta 1. odpade
namesto Šumrada Simona, ANG
/ /
3. Istenič Jakob, FIZ
namesto Vugrinec Alenka, ZGO
U65 /
4. Jerala Marija, SLO
namesto Meden Jure, MAT
U106 /
1. Tb 1. Vreček Marjeta, GEO
namesto Jenič Teja, OGT-Pre
U90 /
3. Pucelj Veronika, SLO
namesto Celjar Martinčič Ana, OGT-Zvh
U73 /
4. Pustoslemšek Farčnik Valerija, ZGO
namesto Polak Nataša, IKT-Inf
U99 /
7. odpade
namesto Naglič Melita, OTI-Nem
/ /
1. Tc 1. Keček Mateja, NEM
namesto Grmek Patricija, SLO
U76 /
4. Istenič Jakob, FIZ
namesto Celjar Martinčič Ana, OGT-Zvh
U65 /
2. A 2. Benko Aleš, MAT
namesto Vugrinec Alenka, ZGO
U64 /
3. Benko Aleš, MAT
namesto Seliškar Mirković Helena, ŠPA-2
U64 /
4. Gabrovšek Nina, SLO
namesto Ostanek Polona, GEO
U83 /
5. Gabrovšek Nina, SLO
namesto Seliškar Mirković Helena, ŠPA
U83 /
6. odpade
namesto Simončič Larisa, ŠVZ
/ /
2. Ga 1. odpade
namesto Celjar Martinčič Ana, PRE
/ /
2. Fekonja Ludvik, CAT-Sžb
namesto Cerk Aleša, MAT
SŽ-1 /
5. Pustoslemšek Farčnik Valerija, ZGO
namesto Užmah Darja, KEM
U99 /
6. Pustoslemšek Farčnik Valerija, ZGO
namesto Naglič Melita, NEM
U99 /
2. Ka 2. Pokorn Metka, SLO
namesto Legat Matejka, SRO-Gop
U104 /
3. Rus Brišar Polona, DRU
namesto Užmah Darja, NAR
U100 /
5. Pokorn Metka, RU
namesto Celjar Martinčič Ana, SRO-Pre
U100 /
6. Fekonja Ludvik, SRO-Sžb
namesto Meden Jure, MAT
SŽ-1 /
2. Kb 3. Pokorn Metka, SLO
namesto Jenič Teja, SRO-Pre
U104 /
4. Rus Brišar Polona, DRU
namesto Golčman Dejan, ŠVZ
U100 /
5. Fekonja Ludvik, SRO-Sžb
namesto Golčman Dejan, ŠVZ
SŽ-1 /
6. odpade
namesto Užmah Darja, NAR
/ /
7. odpade
namesto Meden Jure, MAT
/ /
2. Ta 1. odpade
namesto Strehovec Rok, MAT
/ /
3. Kolosovski Paolucci Savina, ANG
namesto Legat Matejka, OTI-Ekn
U77 /
4. Cergolj Podlogar Nina, IKT-Pok
namesto Naglič Melita, NEM
U76 /
7. odpade
namesto Golčman Dejan, ŠIS
/ /
2. Tb 1. Cergolj Podlogar Nina, IKT-Pok
namesto Ostanek Polona, TSV-Pra
U91 /
2. Cergolj Podlogar Nina, IKT-Pok
namesto Ostanek Polona, TSV-Pra
U91 /
3. Vreček Marjeta, GEO
namesto Grmek Patricija, SLO
U90 /
5. Cergolj Podlogar Nina, IKT-Pok
namesto Šumrada Simona, ANG
U82 /
3. Ta 5. Gajić Milenko, POZ-Ekn
namesto Vugrinec Alenka, TSV-Zgo
U92 /
4. Ta 1. odpade
namesto Seliškar Mirković Helena, ŠPA
/ /
3. Sladič Irena, RU
namesto Ostanek Polona, NKD-Geo
U87 /
4. Sladič Irena, ANG
namesto Cerk Aleša, MAT
U87 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Benko Aleš 2. 2. A, MAT
namesto Vugrinec Alenka, ZGO
U64 /
3. 2. A, MAT
namesto Seliškar Mirković Helena, ŠPA-2
U64 /
Cergolj Podlogar Nina 1. 2. Tb, IKT-Pok
namesto Ostanek Polona, TSV-Pra
U91 /
2. 2. Tb, IKT-Pok
namesto Ostanek Polona, TSV-Pra
U91 /
4. 2. Ta, IKT-Pok
namesto Naglič Melita, NEM
U76 /
5. 2. Tb, IKT-Pok
namesto Šumrada Simona, ANG
U82 /
Fekonja Ludvik 2. 2. Ga, 2. Ga, CAT-Sžb
namesto Cerk Aleša, MAT
SŽ-1 /
5. 2. Kb, SRO-Sžb
namesto Golčman Dejan, ŠVZ
SŽ-1 /
6. 2. Ka, 2. Ka, SRO-Sžb
namesto Meden Jure, MAT
SŽ-1 /
Gabrovšek Nina 4. 2. A, SLO
namesto Ostanek Polona, GEO
U83 /
5. 2. A, SLO
namesto Seliškar Mirković Helena, ŠPA
U83 /
Gajić Milenko 5. 3. Ta, POZ-Ekn
namesto Vugrinec Alenka, TSV-Zgo
U92 /
Hüll Darinka 2. 1. PTI, ODA-Gop
namesto Užmah Darja, BIO
U67 /
3. 1. PTI, ODA-Gop
namesto Strehovec Rok, MAT
U67 /
Istenič Jakob 3. 1. Ta, FIZ
namesto Vugrinec Alenka, ZGO
U65 /
4. 1. Tc, FIZ
namesto Celjar Martinčič Ana, OGT-Zvh
U65 /
Jerala Marija 4. 1. Ta, SLO
namesto Meden Jure, MAT
U106 /
Keček Mateja 1. 1. Tc, NEM
namesto Grmek Patricija, SLO
U76 /
4. 1. PTI, NEM
namesto Simončič Larisa, ŠVZ
U79 /
Kolosovski Paolucci Savina 3. 2. Ta, ANG
namesto Legat Matejka, OTI-Ekn
U77 /
Nose Inka 5. 1. PTI, GEO
namesto Simončič Larisa, ŠVZ
U91 /
Pokorn Metka 2. 2. Ka, SLO
namesto Legat Matejka, SRO-Gop
U104 /
3. 2. Kb, SLO
namesto Jenič Teja, SRO-Pre
U104 /
5. 2. Ka, RU
namesto Celjar Martinčič Ana, SRO-Pre
U100 /
Pucelj Veronika 3. 1. Tb, SLO
namesto Celjar Martinčič Ana, OGT-Zvh
U73 /
Pustoslemšek Farčnik Valerija 4. 1. Tb, ZGO
namesto Polak Nataša, IKT-Inf
U99 /
5. 2. Ga, ZGO
namesto Užmah Darja, KEM
U99 /
6. 2. Ga, ZGO
namesto Naglič Melita, NEM
U99 /
Rus Brišar Polona 3. 2. Ka, DRU
namesto Užmah Darja, NAR
U100 /
4. 2. Kb, DRU
namesto Golčman Dejan, ŠVZ
U100 /
Sladič Irena 3. 4. Ta, RU
namesto Ostanek Polona, NKD-Geo
U87 /
4. 4. Ta, ANG
namesto Cerk Aleša, MAT
U87 /
Vreček Marjeta 1. 1. Tb, GEO
namesto Jenič Teja, OGT-Pre
U90 /
3. 2. Tb, GEO
namesto Grmek Patricija, SLO
U90 /