Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Praznik Matic: 11:05 - 15:40 ura
  • Škrlj Sonja: 1 ura
  • Arko Elizabeta: 6 ura
  • Levstik Branka: 1, 2, 3, 4 ura
  • Lipovec Veronika: 5:30 - 7:30 ura
  • Zidar Petra: 1, 2, 3, 4, 5 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
2. b 1. Katarinčič Marija, SLJ
namesto Levstik Branka, SLJ
XVII /
2. Katarinčič Marija, SLJ
namesto Levstik Branka, SLJ
XVII /
3. Katarinčič Marija, ŠPO
namesto Levstik Branka, ŠPO
TEL1 /
4. Katarinčič Marija, MAT
namesto Levstik Branka, MAT
XVII /
3. r 1. Škrlj Sonja, MAT
namesto Škrlj Sonja, MAT
Rob I /
4. r 1. Škrlj Sonja, MAT
namesto Škrlj Sonja, MAT
Rob I /
5. b 2. Koprivec Marjetka, MAT
namesto Zidar Petra, TJA
XXVI /
5. c 1. Zidar Petra, ŠPO
namesto Zidar Petra, ŠPO
TEL1 /
3. Zidar Petra, TJA
namesto Zidar Petra, TJA
XXXI /
4. Zidar Petra, SLJ
namesto Zidar Petra, SLJ
XXXI /
5. Zidar Petra, DRU
namesto Zidar Petra, DRU
XXXI /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Baraga Lara 11:05 - 15:40 PB4,
namesto Praznik Matic,
/ /
Katarinčič Marija 1. 2. b, SLJ
namesto Levstik Branka, SLJ
XVII /
2. 2. b, SLJ
namesto Levstik Branka, SLJ
XVII /
3. 2. b, ŠPO
namesto Levstik Branka, ŠPO
TEL1 /
4. 2. b, MAT
namesto Levstik Branka, MAT
XVII /
Koprivec Marjetka 2. 5. b, MAT
namesto Zidar Petra, TJA
XXVI /
Škrlj Sonja 1. 3. r, MAT
namesto Škrlj Sonja, MAT
4. r, MAT
namesto Škrlj Sonja, MAT
Rob I

Rob I
/

/
Zidar Petra 1. 5. c, ŠPO
namesto Zidar Petra, ŠPO
TEL1 /
3. 5. c, TJA
namesto Zidar Petra, TJA
XXXI /
4. 5. c, SLJ
namesto Zidar Petra, SLJ
XXXI /
5. 5. c, DRU
namesto Zidar Petra, DRU
XXXI /