Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Munih Demi: 3, 5, 6 ura
  • Bužinel Kodermac Aneja: 4, 5, 12:35 - 15:40 ura
  • Simčič Klara: 1, 2, 3, 4 ura
  • Rotar Komel Tjaša: 1, 2, 3, 4, 5 ura
  • Vodopivec Lidija: 11:45 - 12:35, 12:40 - 13:30, 13:35 - 14:25, 14:30 - 15:15 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.C 1. Čibej Melita, ŠPO
namesto Simčič Klara, ŠPO
TRIM K. /
2. Čibej Melita, SLJ
namesto Simčič Klara, SLJ
uč.1.C K /
3. Čibej Melita, SPO
namesto Simčič Klara, SPO
uč.1.C K /
4. Čibej Melita, GUM
namesto Simčič Klara, GUM
uč.1.C K /
5. Čibej Melita, N1A
namesto Bužinel Kodermac Aneja, N1A
uč.1.C K /
3.C 4. Golob Katarina, TJA
namesto Bužinel Kodermac Aneja, TJA
uč.3.C K /
4.A 5. Korenjak Majhenič Vida, TJA
namesto Rotar Komel Tjaša, TJA
uč. 4.A /
4.B 3. Markočič Helena, TJA
namesto Rotar Komel Tjaša, TJA
uč. 4.B /
6.B 2. Remžgar Sara, TJAs
namesto Rotar Komel Tjaša, TJAs
uč. GEO /
7.A 4. Remžgar Sara, TJA
namesto Rotar Komel Tjaša, TJA
uč. ZGO /
8.A 1. Skok Schlegel Helena, TJAs
namesto Rotar Komel Tjaša, TJAs
uč. GEO /
8.B 1. Skok Schlegel Helena, TJAs
namesto Rotar Komel Tjaša, TJAs
uč. GEO /
3. Aščič Danica, FIZ
namesto Munih Demi, FIZ
uč.FI/KE /
9.A 5. Aščič Danica, FIZ
namesto Munih Demi, FIZ
uč.FI/KE /
6. Colja Petelin Metka, IP-ROM
namesto Munih Demi, IP-ROM
uč. RAČ /
9.B 6. Colja Petelin Metka, IP-ROM
namesto Munih Demi, IP-ROM
uč. RAČ /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Aščič Danica 3. 8.B, FIZ
namesto Munih Demi, FIZ
uč.FI/KE /
5. 9.A, FIZ
namesto Munih Demi, FIZ
uč.FI/KE /
Colja Petelin Metka 6. 9.B, 9.A, IP-ROM
namesto Munih Demi, IP-ROM
uč. RAČ /
Čibej Melita 1. 1.C, ŠPO
namesto Simčič Klara, ŠPO
TRIM K. /
2. 1.C, SLJ
namesto Simčič Klara, SLJ
uč.1.C K /
3. 1.C, SPO
namesto Simčič Klara, SPO
uč.1.C K /
4. 1.C, GUM
namesto Simčič Klara, GUM
uč.1.C K /
5. 1.C, N1A
namesto Bužinel Kodermac Aneja, N1A
uč.1.C K /
Golob Katarina 4. 3.C, TJA
namesto Bužinel Kodermac Aneja, TJA
uč.3.C K /
Korenjak Majhenič Vida 5. 4.A, TJA
namesto Rotar Komel Tjaša, TJA
uč. 4.A /
Marinič Eva 11:45 - 12:35 OPB 5,
namesto Vodopivec Lidija,
/ /
12:40 - 13:30 OPB 5,
namesto Vodopivec Lidija,
/ /
13:35 - 14:25 OPB 5,
namesto Vodopivec Lidija,
/ /
14:30 - 15:15 OPB 5,
namesto Vodopivec Lidija,
/ /
15:15 - 15:20 OPB 5,
namesto Vodopivec Lidija,
/ /
Markočič Helena 3. 4.B, TJA
namesto Rotar Komel Tjaša, TJA
uč. 4.B /
Remžgar Sara 2. 6.B, TJAs
namesto Rotar Komel Tjaša, TJAs
uč. GEO /
4. 7.A, TJA
namesto Rotar Komel Tjaša, TJA
uč. ZGO /
Skok Schlegel Helena 1. 8.B, 8.A, TJAs
namesto Rotar Komel Tjaša, TJAs
uč. GEO /
Vendramin Helena 12:35 - 15:15 OPB 2K,
namesto Bužinel Kodermac Aneja,
/ /
15:15 - 15:40 OPB 2K,
namesto Bužinel Kodermac Aneja,
/ /