Šolski center Kranj - Srednja tehniška šola

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

 • Baloh Miha: 2, 3, 5, 6, 7, 8 ura
 • Debeljak Dragica: 5 ura
 • Ovsenek Aleš: 6 ura
 • Jagodic Stanislav: 2, 3, 4, 5 ura
 • Škofic Zakotnik Jolanda: 6, 7, 8 ura
 • Mohorič Lovro: 2, 3, 4, 5, 7, 8 ura
 • Podobnik Matic: 7 ura
 • Poljanec Damjan: 1, 2, 3 ura
 • Arh Maja: 6, 7 ura
 • Kozjek Aleš: 5, 6, 7, 8, 9 ura
 • Hvasti Aleš: 3, 4, 5, 6 ura
 • Albreht Jaka: 5, 6, 7, 8 ura
 • Kozmus Miran: 1, 2 ura
 • Šegula Matjaž: 4 ura
 • Colarič Luka: 2, 3, 5, 6 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.Ea 5. Zupan Nina, ZGO
namesto Debeljak Dragica, SLO
315 /
1.Ei 4. Arnež Marko, SOC
namesto Šegula Matjaž, PRN
331 /
1.Me 7. Bertoncelj Robert, IET
namesto Mohorič Lovro, TKO
339 /
8. Tomin Andrej, ŠVZ
namesto Mohorič Lovro, TKO
TV1 /
1.Ra 5. Okršlar Almira, IKTp
namesto Colarič Luka, IKTp
341 /
6. Okršlar Almira, IKTp
namesto Colarič Luka, IKTp
341 /
1.Ri 3. Jošt Maja, SLO
namesto Hvasti Aleš, PRP
325 /
4. Stavrov Jurij, RU
namesto Hvasti Aleš, PRP
TV1 /
2.Ea 5. Škrlec Rok, ANJ
namesto Albreht Jaka, DTEp
352 /
6. Gros Melita, MAT
namesto Albreht Jaka, DTEp
313 /
7. Škrlec Rok, ANJ
namesto Podobnik Matic, EKI
352 /
2.Ma 7. odpade
namesto Kozjek Aleš, CNCp
/ /
7. odpade
namesto Albreht Jaka, DGTp
/ /
8. odpade
namesto Albreht Jaka, DGTp
/ /
8. odpade
namesto Kozjek Aleš, CNCp
/ /
2.Mb 9. odpade
namesto Kozjek Aleš, CNC
/ /
2.Me 2. Pavlič Branko, PEM
namesto Mohorič Lovro, MSI
262 /
3. Pavlič Branko, PEM
namesto Mohorič Lovro, MSI
262 /
4. Zupan Nina, DRU
namesto Mohorič Lovro, MSI
275 /
5. Asher Helen, ANJ
namesto Mohorič Lovro, MSI
319 /
7. Pavlič Branko, PEM
namesto Arh Maja, MAT
343 /
2.Ra 6. Toman Ivanka, FIZ
namesto Arh Maja, MAT
333 /
7. Hafner Ferlan Polonca, UME
namesto Baloh Miha, UPN
313 /
8. Hafner Ferlan Polonca, UME
namesto Baloh Miha, UPN
313 /
2.Rb 2. Zupan Nina, ZGO
namesto Baloh Miha, NPBp
314 /
2. Zupan Nina, ZGO
namesto Colarič Luka, NPBp
314 /
3. Gazvoda Nataša, MAT
namesto Baloh Miha, NPBp
321 /
3. Gazvoda Nataša, MAT
namesto Colarič Luka, NPBp
321 /
6. odpade
namesto Ovsenek Aleš, VIP
/ /
2.Re 5. Ovsenek Aleš, PRN
namesto Baloh Miha, PRN
267 /
6. Markun Mateja, SLO
namesto Baloh Miha, RKO
275 /
3.Ma 5. Jerala Irena, BEX
namesto Kozjek Aleš, MMS
332 /
6. odpade
namesto Kozjek Aleš, MMS
/ /
7. odpade
namesto Škofic Zakotnik Jolanda, SLO
/ /
8. odpade
namesto Škofic Zakotnik Jolanda, RU
/ /
3.Mb 1. odpade
namesto Poljanec Damjan, SIN
/ /
2. odpade
namesto Poljanec Damjan, SIN
/ /
3. odpade
namesto Poljanec Damjan, ELS
/ /
4. Gazvoda Nataša, MAT
namesto Jagodic Stanislav, INO
314 /
5. Markun Mateja, RU
namesto Jagodic Stanislav, INO
323 /
3.Ra 1. odpade
namesto Kozmus Miran, VRO
/ /
2. odpade
namesto Kozmus Miran, VRO
/ /
6. Potočnik Zadrgal Alenka, OOS1
namesto Škofic Zakotnik Jolanda, SLO
345 /
3.Rb 2. Pogačnik Andreja, FIZ
namesto Jagodic Stanislav, NSA
335 /
3. Tomin Andrej, ŠVZ
namesto Jagodic Stanislav, NSA
TV3 /
5. Jerala Irena, RAO
namesto Hvasti Aleš, PRO
332 /
6. odpade
namesto Hvasti Aleš, PRO
/ /
7. odpade
namesto Škofic Zakotnik Jolanda, SLO
/ /
8. odpade
namesto Škofic Zakotnik Jolanda, RU
/ /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Arnež Marko 4. 1.Ei, SOC
namesto Šegula Matjaž, PRN
331 /
Asher Helen 5. 2.Me, ANJ
namesto Mohorič Lovro, MSI
319 /
Bertoncelj Robert 7. 1.Me, IET
namesto Mohorič Lovro, TKO
339 /
Gazvoda Nataša 3. 2.Rb, MAT
namesto Colarič Luka, NPBp
2.Rb, MAT
namesto Baloh Miha, NPBp
321

321
/

/
4. 3.Mb, MAT
namesto Jagodic Stanislav, INO
314 /
Gros Melita 6. 2.Ea, MAT
namesto Albreht Jaka, DTEp
313 /
Hafner Ferlan Polonca 7. 2.Ra, UME
namesto Baloh Miha, UPN
313 /
8. 2.Ra, UME
namesto Baloh Miha, UPN
313 /
Jerala Irena 5. 3.Ma, BEX
namesto Kozjek Aleš, MMS
3.Rb, RAO
namesto Hvasti Aleš, PRO
332

332
/

/
Jošt Maja 3. 1.Ri, SLO
namesto Hvasti Aleš, PRP
325 /
Markun Mateja 5. 3.Mb, RU
namesto Jagodic Stanislav, INO
323 /
6. 2.Re, SLO
namesto Baloh Miha, RKO
275 /
Okršlar Almira 5. 1.Ra, IKTp
namesto Colarič Luka, IKTp
341 /
6. 1.Ra, IKTp
namesto Colarič Luka, IKTp
341 /
Ovsenek Aleš 5. 2.Re, PRN
namesto Baloh Miha, PRN
267 /
Pavlič Branko 2. 2.Me, PEM
namesto Mohorič Lovro, MSI
262 /
3. 2.Me, PEM
namesto Mohorič Lovro, MSI
262 /
7. 2.Me, PEM
namesto Arh Maja, MAT
343 /
Pogačnik Andreja 2. 3.Rb, FIZ
namesto Jagodic Stanislav, NSA
335 /
Potočnik Zadrgal Alenka 6. 3.Ra, OOS1
namesto Škofic Zakotnik Jolanda, SLO
345 /
Stavrov Jurij 4. 1.Ri, RU
namesto Hvasti Aleš, PRP
TV1 /
Škrlec Rok 5. 2.Ea, ANJ
namesto Albreht Jaka, DTEp
352 /
7. 2.Ea, ANJ
namesto Podobnik Matic, EKI
352 /
Toman Ivanka 6. 2.Ra, FIZ
namesto Arh Maja, MAT
333 /
Tomin Andrej 3. 3.Rb, ŠVZ
namesto Jagodic Stanislav, NSA
TV3 /
8. 1.Me, 1.Me, ŠVZ
namesto Mohorič Lovro, TKO
TV1 /
Zupan Nina 2. 2.Rb, ZGO
namesto Colarič Luka, NPBp
2.Rb, ZGO
namesto Baloh Miha, NPBp
314

314
/

/
4. 2.Me, DRU
namesto Mohorič Lovro, MSI
275 /
5. 1.Ea, ZGO
namesto Debeljak Dragica, SLO
315 /