Osnovna šola Brinje Grosuplje

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Veit Tadeja: 1d, 2d, 3, 5d, 6d ura
  • Vodenik Vozelj Tanja: 5, 13:00 - 16:35, 13:55 - 16:35, 15:15 - 16:35 ura
  • Lohkar Alenka: 06:30 - 08:30, 2, 12:05 - 12:55 ura
  • Komljanec Katja: 6, 15:40 - 16:35, 15:40 - 16:35, 14:45 - 16:35 ura
  • Škerjanec Maja: 2, 3, 4, 5 ura
  • Perger Oriana: 2d, 3d, 4d, 5d, 6 ura
  • Adamič Zlatka: 1, 2, 3, 4, 13:00 - 13:50 ura
  • Bergant Urška: 3, 4, 6, 7 ura
  • Usenik Nina: 4p, 13:00 - 15:25 ura
  • Zupančič Mateja: 2, 3, 4, 5, 6 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. c 1. Ceglar Urša, MAT
namesto Lohkar Alenka, MAT
16 /
2. Centa Tanja, ŠPO
namesto Lohkar Alenka, ŠPO
MŠD /
3. Ceglar Urša, GUM
namesto Lohkar Alenka, GUM
16 /
1. d - 2 5d. Vodušek Blažka, GUM
namesto Perger Oriana, GUM
12 /
1. p 4p. Lulić Urška, ŠPO
namesto Usenik Nina, ŠPO
ŠDP /
2. d - 2 1d. Jušić Sanita, ŠPO
namesto Veit Tadeja, ŠPO
ŠD3 /
2d. Jušić Sanita, SP
namesto Perger Oriana, SP
12 /
3d. Regula Anita, RS
namesto Perger Oriana, RS
12 /
4d. Komljanec Katja, DVZ
namesto Perger Oriana, DVZ
12 /
5d. Vodušek Blažka, GUM
namesto Perger Oriana, GUM
12 /
3. c 5. Mišmaš Petra, GUM
namesto Vodenik Vozelj Tanja, GUM
3a /
3. d - 3 5d. Svetin Anja, ŠPO
namesto Veit Tadeja, ŠPO
ŠD1 /
6d. Svetin Anja, ŠPO
namesto Veit Tadeja, ŠPO
ŠD1 /
3. d - 4 5d. Svetin Anja, ŠPO
namesto Veit Tadeja, ŠPO
ŠD1 /
6d. Svetin Anja, ŠPO
namesto Veit Tadeja, ŠPO
ŠD1 /
4. d - 5 2d. Krašovec Katja, ŠPO
namesto Veit Tadeja, ŠPO
ŠD1 /
4. d - 6 2d. Krašovec Katja, ŠR4
namesto Veit Tadeja, ŠR4
ŠD1 /
6. c 4. Ovsenek Živa, GEO
namesto Adamič Zlatka, GEO
7 /
6. d 3. Zajec Maja, SLJ
namesto Zupančič Mateja, SLJ
33 /
7. a 1. Ovsenek Živa, GEO
namesto Adamič Zlatka, GEO
8 /
7. b 3. Ovsenek Živa, GEO
namesto Adamič Zlatka, GEO
31 /
4. Kavšek Sabina, ŠPO
namesto Škerjanec Maja, ŠPO
ŠD2 /
7. c 2. Ovsenek Živa, GEO
namesto Adamič Zlatka, GEO
36 /
8. a 4. Dremelj Katarina, SLJmus
namesto Zupančič Mateja, SLJmus
34 /
5. Zajc Kalar Marija Maja, ŠPO
namesto Škerjanec Maja, ŠPO
ŠD2 /
8. b 2. Moičević Kristina, ŠPO
namesto Škerjanec Maja, ŠPO
ŠD2 /
4. Dremelj Katarina, SLJmus
namesto Zupančič Mateja, SLJmus
34 /
8. c 4. Dremelj Katarina, SLJmus
namesto Zupančič Mateja, SLJmus
34 /
6. odpade
namesto Perger Oriana, DSP
/ /
8. n 3. Berčan Maša, ŠPO
namesto Veit Tadeja, ŠPO
ŠD2 /
9. a 2. Kavšek Sabina, TJAmus
namesto Zupančič Mateja, TJAmus
44 /
5. Dremelj Katarina, SLJmus
namesto Zupančič Mateja, SLJmus
41 /
6. Škulj Nuša, IP-LS3
namesto Bergant Urška, IP-LS3
44 /
7. Čerin Lea, IP-LS3
namesto Bergant Urška, IP-LS3
44 /
9. b 2. Kavšek Sabina, TJAmus
namesto Zupančič Mateja, TJAmus
44 /
3. Lekše Anja, LUM
namesto Bergant Urška, LUM
44 /
4. Bokal Nina, LUM
namesto Bergant Urška, LUM
44 /
5. Dremelj Katarina, SLJmus
namesto Zupančič Mateja, SLJmus
41 /
6. Škulj Nuša, IP-LS3
namesto Bergant Urška, IP-LS3
44 /
6. Benko Mataj Silvia, DSP
namesto Komljanec Katja, DSP
AVL /
7. Čerin Lea, IP-LS3
namesto Bergant Urška, IP-LS3
44 /
9. c 2. Kavšek Sabina, TJAmus
namesto Zupančič Mateja, TJAmus
44 /
5. Dremelj Katarina, SLJmus
namesto Zupančič Mateja, SLJmus
41 /
6. Škulj Nuša, IP-LS3
namesto Bergant Urška, IP-LS3
44 /
6. odpade
namesto Zupančič Mateja, DSP
/ /
7. Čerin Lea, IP-LS3
namesto Bergant Urška, IP-LS3
44 /
9. n 3. Berčan Maša, ŠPO
namesto Veit Tadeja, ŠPO
ŠD2 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Benko Mataj Silvia 6. 9. b, DSP
namesto Komljanec Katja, DSP
AVL /
Berčan Maša 3. 8. n, ŠPO
namesto Veit Tadeja, ŠPO
9. n, ŠPO
namesto Veit Tadeja, ŠPO
ŠD2

ŠD2
/

/
Bokal Nina 4. 9. b, LUM
namesto Bergant Urška, LUM
44 /
Ceglar Urša 1.
namesto Lohkar Alenka, MAT
16 /
3.
namesto Lohkar Alenka, GUM
16 /
Centa Tanja 2.
namesto Lohkar Alenka, ŠPO
MŠD /
Čerin Lea 7. 9. b, 9. a, 9. c, IP-LS3
namesto Bergant Urška, IP-LS3
44 /
Dremelj Katarina 4. 8. a, 8. c, 8. b, SLJmus
namesto Zupančič Mateja, SLJmus
34 /
5. 9. b, 9. a, 9. c, SLJmus
namesto Zupančič Mateja, SLJmus
41 /
Jušić Sanita 1d. 2. d - 2, ŠPO
namesto Veit Tadeja, ŠPO
ŠD3 /
2d. 2. d - 2, SP
namesto Perger Oriana, SP
12 /
14:45 - 15:00 PBOŠPP4,
namesto Komljanec Katja,
/ /
Kavšek Sabina 2. 9. a, 9. c, 9. b, TJAmus
namesto Zupančič Mateja, TJAmus
44 /
4. 7. b, ŠPO
namesto Škerjanec Maja, ŠPO
ŠD2 /
Komljanec Katja 4d. 2. d - 2, DVZ
namesto Perger Oriana, DVZ
12 /
Krašovec Katja 2d. 4. d - 5, ŠPO
namesto Veit Tadeja, ŠPO
4. d - 6, ŠR4
namesto Veit Tadeja, ŠR4
ŠD1

ŠD1
/

/
Lekše Anja 3. 9. b, LUM
namesto Bergant Urška, LUM
44 /
Lulić Urška 4p. 1. p, ŠPO
namesto Usenik Nina, ŠPO
ŠDP /
Mežan Martin 3. 8. n, ŠPO
namesto Škerjanec Maja, ŠPO
9. n, ŠPO
namesto Škerjanec Maja, ŠPO
ŠD2

ŠD2
/

/
Mišmaš Petra 5. 3. c, GUM
namesto Vodenik Vozelj Tanja, GUM
3a /
Moičević Kristina 2. 8. b, ŠPO
namesto Škerjanec Maja, ŠPO
ŠD2 /
Ovsenek Živa 1. 7. a, GEO
namesto Adamič Zlatka, GEO
8 /
2. 7. c, GEO
namesto Adamič Zlatka, GEO
36 /
3. 7. b, GEO
namesto Adamič Zlatka, GEO
31 /
4. 6. c, GEO
namesto Adamič Zlatka, GEO
7 /
13:00 - 13:50 PB9,
namesto Adamič Zlatka,
/ /
Pograjec Rus Karmen 13:00 - 16:35 PBA3,
namesto Vodenik Vozelj Tanja,
/ /
13:55 - 16:35 PBA2,
namesto Vodenik Vozelj Tanja,
/ /
15:15 - 16:35 PBA1,
namesto Vodenik Vozelj Tanja,
/ /
Regula Anita 3d. 2. d - 2, RS
namesto Perger Oriana, RS
12 /
15:40 - 16:35 PBOŠPP2,
namesto Komljanec Katja,
/ /
15:40 - 16:00 PBOŠPP1,
namesto Komljanec Katja,
/ /
Svetin Anja 5d. 3. d - 3, ŠPO
namesto Veit Tadeja, ŠPO
3. d - 4, ŠPO
namesto Veit Tadeja, ŠPO
ŠD1

ŠD1
/

/
6d. 3. d - 4, ŠPO
namesto Veit Tadeja, ŠPO
3. d - 3, ŠPO
namesto Veit Tadeja, ŠPO
ŠD1

ŠD1
/

/
Škulj Nuša 6. 9. b, 9. a, 9. c, IP-LS3
namesto Bergant Urška, IP-LS3
44 /
Tavčar Helena 12:05 - 12:55 PB3,
namesto Lohkar Alenka,
/ /
Vodopivec Katja 6:30 - 8:30 JV1,
namesto Lohkar Alenka,
/ /
Vodušek Blažka 5d. 2. d - 2, 1. d - 2, GUM
namesto Perger Oriana, GUM
12 /
Zajc Kalar Marija Maja 5. 8. a, ŠPO
namesto Škerjanec Maja, ŠPO
ŠD2 /
Zajec Maja 3. 6. d, SLJ
namesto Zupančič Mateja, SLJ
33 /