Srednja šola Domžale

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Kukič Saša: 1, 2, 3, 4, 5 ura
  • Gramc Barbara: 1, 2, 3, 4 ura
  • Čalič Ratko: 3, 5, 6 ura
  • Kovač Jože: 1, 2, 3, 4, 5, 7 ura
  • Medved Nataša: 1, 3, 4, 5, 6 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.A 1. Zupan Katarina, DRU
namesto Kovač Jože, TEH
U11 /
2. Bonifer Rihard, ES
namesto Kovač Jože, TEH
U11 /
3. Škoflek Danilo, TK
namesto Kovač Jože, TEH
U11 /
7. Žavbi Tanja Jana, SLO
namesto Kovač Jože, RU
34 /
1.E 3. Kmecl Alenka, BIO
namesto Medved Nataša, FIZ
102 /
4. Kabaj Vončina Miranda, ITA
namesto Gramc Barbara, MAT
301 /
1.F 3. Stergar Tanja, ZGO
namesto Gramc Barbara, MAT
301 /
1.S 3. Lapajne Maja, ANG (zaposlitev)
namesto Čalič Ratko, ENS
203 /
5. Ručigaj Natalija, MAT
namesto Kovač Jože, URE
310 /
1.T 1. Dovč Katja, ŠVZ
namesto Kukič Saša, ŠVZ
TV1 /
2. Dovč Katja, ŠVZ
namesto Kukič Saša, ŠVZ
TV1 /
2.B 5. Dovč Petra, DRU
namesto Čalič Ratko, PM
308 /
6. Vrtek Branimir, EK
namesto Čalič Ratko, PM
KD15 /
2.E 1. Kabaj Vončina Miranda, ITA
namesto Gramc Barbara, MAT
301 /
6. Dovč Petra, GEO
namesto Medved Nataša, FIZ
102 /
2.F 2. Šiškovič Volodja, ANG
namesto Gramc Barbara, MAT
301 /
2.O 4. Vrtek Branimir, TGA
namesto Kovač Jože, URE
34 /
3.E 5. Krhlanko Petra, ANG
namesto Medved Nataša, FIZ
102 /
3.F 4. Kmecl Alenka, BIO
namesto Medved Nataša, FIZ
102 /
3.T 1. Trinko Tadej, NRPA
namesto Medved Nataša, FIZ
119 /
4.F 3. Kališnik Tomaž, ŠVZ
namesto Kukič Saša, ŠVZ
TV1 /
4.R 4. Dovč Katja, ŠVZ
namesto Kukič Saša, ŠVZ
TV1 /
5. Dovč Katja, ŠVZ
namesto Kukič Saša, ŠVZ
TV1 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Bonifer Rihard 2. 1.A, ES
namesto Kovač Jože, TEH
U11 /
Dovč Katja 1. 1.T, ŠVZ
namesto Kukič Saša, ŠVZ
TV1 /
2. 1.T, ŠVZ
namesto Kukič Saša, ŠVZ
TV1 /
4. 4.R, ŠVZ
namesto Kukič Saša, ŠVZ
TV1 /
5. 4.R, ŠVZ
namesto Kukič Saša, ŠVZ
TV1 /
Dovč Petra 5. 2.B, DRU
namesto Čalič Ratko, PM
308 /
6. 2.E, GEO
namesto Medved Nataša, FIZ
102 /
Kabaj Vončina Miranda 1. 2.E, ITA
namesto Gramc Barbara, MAT
301 /
4. 1.E, ITA
namesto Gramc Barbara, MAT
301 /
Kališnik Tomaž 3. 4.F, ŠVZ
namesto Kukič Saša, ŠVZ
TV1 /
Kmecl Alenka 3. 1.E, BIO
namesto Medved Nataša, FIZ
102 /
4. 3.F, BIO
namesto Medved Nataša, FIZ
102 /
Krhlanko Petra 5. 3.E, ANG
namesto Medved Nataša, FIZ
102 /
Lapajne Maja 3. 1.S, ANG (zaposlitev)
namesto Čalič Ratko, ENS
203 /
Ručigaj Natalija 5. 1.S, MAT
namesto Kovač Jože, URE
310 /
Stergar Tanja 3. 1.F, ZGO
namesto Gramc Barbara, MAT
301 /
Šiškovič Volodja 2. 2.F, ANG
namesto Gramc Barbara, MAT
301 /
Škoflek Danilo 3. 1.A, TK
namesto Kovač Jože, TEH
U11 /
Trinko Tadej 1. 3.T, NRPA
namesto Medved Nataša, FIZ
119 /
Vrtek Branimir 4. 2.O, TGA
namesto Kovač Jože, URE
34 /
6. 2.B, EK
namesto Čalič Ratko, PM
KD15 /
Zupan Katarina 1. 1.A, DRU
namesto Kovač Jože, TEH
U11 /
Žavbi Tanja Jana 7. 1.A, SLO
namesto Kovač Jože, RU
34 /