Srednja šola Domžale

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Šiškovič Volodja: 1, 2, 3, 5, 6 ura
  • Dovč Katja: 1, 3, 4, 5 ura
  • Škofic Primož: 2, 3 ura
  • Lapajne Maja: 2, 7 ura
  • Vrtek Branimir: 3, 4 ura
  • Koprivec Karmen: 3 ura
  • Kmecl Alenka: 1, 2, 4 ura
  • Motl Martina: 5, 6, 7 ura
  • Kabaj Vončina Miranda: 4, 5, 6 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.A 6. Žavbi Tanja Jana, SLO
namesto Motl Martina, UME
33 /
1.B 5. Žebaljec Mojca, SLO
namesto Motl Martina, UME
33 /
1.E 3. Vidergar Katarina, ŠVZ
namesto Dovč Katja, ŠVZ
TV2 /
4. Gramc Barbara, MAT
namesto Kabaj Vončina Miranda, ITA
201 /
5. Stopar Nina, SLO
namesto Kabaj Vončina Miranda, ITA
201 /
1.F 2. Fujan Nuša, SLO (zaposlitev)
namesto Kmecl Alenka, RU
16 /
3. Vidergar Katarina, ŠVZ
namesto Dovč Katja, ŠVZ
TV2 /
4. Medved Nataša, FIZ
namesto Kmecl Alenka, BIO
102 /
5. Majce Marko, NEM
namesto Šiškovič Volodja, ANG
208 /
1.S 4. Vidergar Katarina, ŠVZ
namesto Dovč Katja, ŠVZ
TV2 /
5. Vidergar Katarina, ŠVZ
namesto Dovč Katja, ŠVZ
TV2 /
1.T 7. odpade
namesto Lapajne Maja, ANG
/ /
2.E 1. Vidergar Katarina, ŠVZ
namesto Dovč Katja, ŠVZ
TV2 /
6. Krhlanko Petra, ANG
namesto Kabaj Vončina Miranda, ITA
201 /
2.F 1. Vidergar Katarina, ŠVZ
namesto Dovč Katja, ŠVZ
TV2 /
2.H 3. Okršlar Mojca, MAT
namesto Koprivec Karmen, NAR
15 /
2.O 2. Jemec Viktor, OG
namesto Lapajne Maja, ANG
34 /
2. Lavrač Dostal Lydia, NEM
namesto Lapajne Maja, ANG
203 /
3. Mlakar Marko, URE
namesto Vrtek Branimir, RPT
110 /
4. Škoflek Danilo, OPO
namesto Vrtek Branimir, TGA
34 /
2.R 7. Marin Hribar Katarina, SLO
namesto Motl Martina, RO1
33 /
3.E 2. Lenarčič Alenka, KEM
namesto Škofic Primož, KEM
4 /
3.F 1. odpade
namesto Šiškovič Volodja, ANG
/ /
3. Klenar Tadeja, KEM
namesto Škofic Primož, KEM
4 /
4.E 1. odpade
namesto Kmecl Alenka, BIOM
/ /
2. Stergar Tanja, ZGO
namesto Šiškovič Volodja, ANG
208 /
3. Baškarad Sofija, FIL
namesto Šiškovič Volodja, ANG
208 /
4.F 1. odpade
namesto Kmecl Alenka, BIOM
/ /
6. Baškarad Sofija, FIL
namesto Šiškovič Volodja, ANG
208 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Baškarad Sofija 3. 4.E, FIL
namesto Šiškovič Volodja, ANG
208 /
6. 4.F, FIL
namesto Šiškovič Volodja, ANG
208 /
Fujan Nuša 2. 1.F, SLO (zaposlitev)
namesto Kmecl Alenka, RU
16 /
Gramc Barbara 4. 1.E, MAT
namesto Kabaj Vončina Miranda, ITA
201 /
Jemec Viktor 2. 2.O, OG
namesto Lapajne Maja, ANG
34 /
Klenar Tadeja 3. 3.F, KEM
namesto Škofic Primož, KEM
4 /
Krhlanko Petra 6. 2.E, ANG
namesto Kabaj Vončina Miranda, ITA
201 /
Lavrač Dostal Lydia 2. 2.O, NEM
namesto Lapajne Maja, ANG
203 /
Lenarčič Alenka 2. 3.E, KEM
namesto Škofic Primož, KEM
4 /
Majce Marko 5. 1.F, NEM
namesto Šiškovič Volodja, ANG
208 /
Marin Hribar Katarina 7. 2.R, SLO
namesto Motl Martina, RO1
33 /
Medved Nataša 4. 1.F, FIZ
namesto Kmecl Alenka, BIO
102 /
Mlakar Marko 3. 2.O, URE
namesto Vrtek Branimir, RPT
110 /
Okršlar Mojca 3. 2.H, MAT
namesto Koprivec Karmen, NAR
15 /
Stergar Tanja 2. 4.E, ZGO
namesto Šiškovič Volodja, ANG
208 /
Stopar Nina 5. 1.E, SLO
namesto Kabaj Vončina Miranda, ITA
201 /
Škoflek Danilo 4. 2.O, OPO
namesto Vrtek Branimir, TGA
34 /
Vidergar Katarina 1. 2.F, 2.E, ŠVZ
namesto Dovč Katja, ŠVZ
TV2 /
3. 1.E, 1.F, ŠVZ
namesto Dovč Katja, ŠVZ
TV2 /
4. 1.S, ŠVZ
namesto Dovč Katja, ŠVZ
TV2 /
5. 1.S, ŠVZ
namesto Dovč Katja, ŠVZ
TV2 /
Žavbi Tanja Jana 6. 1.A, SLO
namesto Motl Martina, UME
33 /
Žebaljec Mojca 5. 1.B, SLO
namesto Motl Martina, UME
33 /