Osnovna šola Notranjski odred Cerknica

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

 • Vošank Andreja: 11:20 - 14:30 ura
 • Dolgan Mateja: 2, 4, 5 ura
 • Ponikvar Nuša: 5 ura
 • Košir Marjeta: 1, 4 ura
 • Skuk Magdalena: 5 ura
 • Mele Matej: 2, 4, 5 ura
 • Grapulin Bavčar Tina: 3, 4 ura
 • Vereš Lara: 1g, 2g, 5 ura
 • Lušin Lojzka: 2 ura
 • Kogej Tamara: 1, 2, 3, 4, 5 ura
 • Gorjup Boštjan: 1g, 2g, 4, 5 ura
 • Cajnko Uroš: 1, 2, 5 ura
 • Turk Ana: 1 ura
 • Širaj Mira: 1, 6 ura
 • Švigelj Veronika: 3 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
3.a 1. Opeka Tomaž, ŠPO
namesto Kogej Tamara, ŠPO
ŠD4 /
2. Mihelčič Maja, SLJ
namesto Kogej Tamara, SLJ
208 /
3. Benič Ana, MAT
namesto Kogej Tamara, MAT
208 /
4. Belovec Tanja, SPO
namesto Kogej Tamara, SPO
208 /
5. Lončar Marja, DDP-3.a
namesto Kogej Tamara, DDP-3.a
208 /
5.a 3. Mišič Nina, GOS
namesto Švigelj Veronika, GOS
010 /
6.a 3. Ovsec Mateja, SLJ
namesto Grapulin Bavčar Tina, NAR
022 /
4. Ovsec Mateja, SLJ
namesto Grapulin Bavčar Tina, NAR
022 /
5. Škrlj Jana, TJA
namesto Mele Matej, ŠPO
ŠD2 /
5. Škrlj Jana, TJA
namesto Dolgan Mateja, ŠPO
ŠD1 /
6. Škrlj Jana, TJA
namesto Širaj Mira, MAT
028 /
6.b 1. Kolšek Puklavec Alenka, GUM
namesto Cajnko Uroš, ZGO
116 /
2. Kolšek Puklavec Alenka, GUM
namesto Lušin Lojzka, MAT
018 /
5. Korče Nataša, TJA
namesto Gorjup Boštjan, ŠPO
ŠD2 /
5. Korče Nataša, TJA (zaposlitev)
namesto Dolgan Mateja, ŠPO
ŠD1 /
6.c 1. Mazi Eva, LUM
namesto Turk Ana, MAT
018 /
4. Mazi Eva, LUM (zaposlitev)
namesto Mele Matej, ŠPO
ŠD2 /
4. Mazi Eva, LUM
namesto Dolgan Mateja, ŠPO
ŠD1 /
5. Mazi Eva, LUM
namesto Skuk Magdalena, SLJ
008 /
6.d 4. Opeka Erika, SLJ
namesto Gorjup Boštjan, ŠPO
ŠD3 /
4. Opeka Erika, SLJ
namesto Dolgan Mateja, ŠPO
ŠD1 /
5. Torul Tjaša, ZGO
namesto Ponikvar Nuša, MAT
002 /
6.g 1g. Zebec Ana, LUM
namesto Gorjup Boštjan, ŠPO
GŠD /
7.g 1g. Jeraj Sabina, SLJ (zaposlitev)
namesto Vereš Lara, MATmus
G48 /
2g. Jeraj Sabina, SLJ (zaposlitev)
namesto Vereš Lara, MATmus
G48 /
5. Jeraj Sabina, SLJ
namesto Vereš Lara, MAT
G48 /
9.a 1. Grapulin Bavčar Tina, BIO
namesto Širaj Mira, MAT
028 /
2. Gruber Eva, KEM
namesto Cajnko Uroš, GEO
009 /
9.b 1. Gruber Eva, BIO
namesto Košir Marjeta, MAT
020 /
2. Rožanc Nuša, ŠPO
namesto Dolgan Mateja, ŠPO
ŠD1 /
2. Mazi Eva, ŠPO
namesto Mele Matej, ŠPO
ŠD2 /
4. odpade
namesto Košir Marjeta, MAT
/ /
5. Rožanc Nuša, TJA
namesto Cajnko Uroš, ZGO
116 /
9.c 2. Rožanc Nuša, ŠPO
namesto Dolgan Mateja, ŠPO
ŠD1 /
2. Mazi Eva, ŠPO
namesto Mele Matej, ŠPO
ŠD2 /
9.g 2g. Grapulin Bavčar Tina, KEM
namesto Gorjup Boštjan, ŠPO
GŠD /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Belovec Tanja 4. 3.a, SPO
namesto Kogej Tamara, SPO
208 /
Benič Ana 3. 3.a, MAT
namesto Kogej Tamara, MAT
208 /
Grapulin Bavčar Tina 1. 9.a, BIO
namesto Širaj Mira, MAT
028 /
2g. 9.g, KEM
namesto Gorjup Boštjan, ŠPO
GŠD /
Gruber Eva 1. 9.b, BIO
namesto Košir Marjeta, MAT
020 /
2. 9.a, KEM
namesto Cajnko Uroš, GEO
009 /
Jeraj Sabina 1g. 7.g, SLJ (zaposlitev)
namesto Vereš Lara, MATmus
G48 /
2g. 7.g, SLJ (zaposlitev)
namesto Vereš Lara, MATmus
G48 /
5. 7.g, SLJ
namesto Vereš Lara, MAT
G48 /
Kolšek Puklavec Alenka 1. 6.b, GUM
namesto Cajnko Uroš, ZGO
116 /
2. 6.b, GUM
namesto Lušin Lojzka, MAT
018 /
Korče Nataša 5. 6.b, TJA (zaposlitev)
namesto Dolgan Mateja, ŠPO
6.b, TJA
namesto Gorjup Boštjan, ŠPO
ŠD1

ŠD2
/

/
Lončar Marja 5. 3.a, DDP-3.a
namesto Kogej Tamara, DDP-3.a
208 /
Mazi Eva 1. 6.c, LUM
namesto Turk Ana, MAT
018 /
2. 9.c, 9.b, ŠPO
namesto Mele Matej, ŠPO
ŠD2 /
4. 6.c, LUM
namesto Dolgan Mateja, ŠPO
6.c, LUM (zaposlitev)
namesto Mele Matej, ŠPO
ŠD1

ŠD2
/

/
5. 6.c, LUM
namesto Skuk Magdalena, SLJ
008 /
Mihelčič Maja 2. 3.a, SLJ
namesto Kogej Tamara, SLJ
208 /
Mišič Nina 3. 5.a, GOS
namesto Švigelj Veronika, GOS
010 /
Opeka Erika 4. 6.d, SLJ
namesto Gorjup Boštjan, ŠPO
6.d, SLJ
namesto Dolgan Mateja, ŠPO
ŠD3

ŠD1
/

/
Opeka Tomaž 1. 3.a, ŠPO
namesto Kogej Tamara, ŠPO
ŠD4 /
Ovsec Mateja 3. 6.a, SLJ
namesto Grapulin Bavčar Tina, NAR
022 /
4. 6.a, SLJ
namesto Grapulin Bavčar Tina, NAR
022 /
Primožič Marija 12:10 - 14:00 PB7,
namesto Vošank Andreja,
/ /
Rožanc Nuša 2. 9.c, 9.b, ŠPO
namesto Dolgan Mateja, ŠPO
ŠD1 /
5. 9.b, TJA
namesto Cajnko Uroš, ZGO
116 /
Škrlj Jana 5. 6.a, TJA
namesto Mele Matej, ŠPO
6.a, TJA
namesto Dolgan Mateja, ŠPO
ŠD2

ŠD1
/

/
6. 6.a, TJA
namesto Širaj Mira, MAT
028 /
Torul Tjaša 5. 6.d, ZGO
namesto Ponikvar Nuša, MAT
002 /
Troha Eva 11:20 - 12:10 PB7,
namesto Vošank Andreja,
/ /
Volf Ponikvar Dunja 14:00 - 14:30 PB7,
namesto Vošank Andreja,
/ /
Zebec Ana 1g. 6.g, LUM
namesto Gorjup Boštjan, ŠPO
GŠD /