Šolski center Kranj - Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Ogrizek Petra: 6, 7 ura
  • Černilec Janez: 2, 3, 4, 5 ura
  • Matičič Hostnik Helena: 1, 3, 4, 5, 8 ura
  • Hren Lidija: 1, 3, 4, 5, 6, 7 ura
  • Sever Anin: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ura
  • Fuchs Darja: 5, 6 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. AT 1. Hegler Metka, MAT
namesto Matičič Hostnik Helena, UME
6 /
1. ETPTI 4. Kranjc Poredoš Bea, ZGO
namesto Matičič Hostnik Helena, UME
17 /
1. FA 8. Zec Sandra, FRI (zaposlitev)
namesto Matičič Hostnik Helena, UME
17 /
1. GA 5. Perko Vida, OGT
namesto Matičič Hostnik Helena, UME
17 /
6. Kolar Živa, SLO
namesto Sever Anin, SRI
17 /
1. GB 5. Perko Vida, OGT
namesto Matičič Hostnik Helena, UME
17 /
6. Kolar Živa, SLO
namesto Sever Anin, SRI
17 /
1. GD 5. Perko Vida, OGT
namesto Matičič Hostnik Helena, UME
17 /
6. Kolar Živa, SLO
namesto Sever Anin, SRI
17 /
1. GT 3. Erman Terezija, AN1 (zaposlitev)
namesto Matičič Hostnik Helena, UME
14 /
1. GTPTI 3. Kavčič Boštjan, GIO-PP
namesto Sever Anin, OPR
04RA /
4. Kranjc Poredoš Bea, ZGO
namesto Matičič Hostnik Helena, UME
17 /
2. A 6. Hegler Metka, MAT (zaposlitev)
namesto Fuchs Darja, NE2
24 /
2. AT 2. Hegler Metka, MAT
namesto Černilec Janez, PTP-PP
6 /
3. Kranjc Poredoš Bea, OPP (zaposlitev)
namesto Černilec Janez, PTP-PP
22 /
2. B 4. Železinger Nina, SLO
namesto Hren Lidija, AN1
26 /
5. Košnik Darja, MAT
namesto Hren Lidija, AN1
11 /
2. ETPTI 3. Vidmar Irena, MAT (zaposlitev)
namesto Hren Lidija, AN1
26 /
2. FA 1. Fuchs Darja, SNEM (zaposlitev)
namesto Hren Lidija, AN1
26 /
5. Zec Sandra, FRI (zaposlitev)
namesto Fuchs Darja, SNEM
24 /
6. Šmid Bojan, ŠVZ
namesto Ogrizek Petra, ŠVZ
VAD1 /
7. Šmid Bojan, ŠVZ
namesto Ogrizek Petra, ŠVZ
VAD1 /
2. FB 4. Mihelčič Špela, LIČ
namesto Černilec Janez, POD-PP
MAN /
5. Zec Sandra, FRI (zaposlitev)
namesto Černilec Janez, POD-PP
23 /
6. Zec Sandra, FRI
namesto Hren Lidija, AN1
26 /
2. GG 1. Tasič Gašper, VPD (zaposlitev)
namesto Sever Anin, SRI
12 /
2. Vidmar Irena, MAT
namesto Sever Anin, SRI
12 /
2. GT 4. Železinger Nina, SLO
namesto Hren Lidija, AN1
26 /
5. Košnik Darja, MAT
namesto Hren Lidija, AN1
11 /
2. GTPTI 3. Vidmar Irena, MAT (zaposlitev)
namesto Hren Lidija, AN1
26 /
4. Jensterle Alenka, GEK
namesto Sever Anin, OPR
25+ /
3. A 7. Petek Dnuška, FP (zaposlitev)
namesto Hren Lidija, RU
26 /
4. GT 5. Zazvonil Luka, POD-PP
namesto Sever Anin, PRS
04RA /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Erman Terezija 3. 1. GT, AN1 (zaposlitev)
namesto Matičič Hostnik Helena, UME
14 /
Fuchs Darja 1. 2. FA, SNEM (zaposlitev)
namesto Hren Lidija, AN1
26 /
Hegler Metka 1. 1. AT, MAT
namesto Matičič Hostnik Helena, UME
6 /
2. 2. AT, MAT
namesto Černilec Janez, PTP-PP
6 /
6. 2. A, MAT (zaposlitev)
namesto Fuchs Darja, NE2
24 /
Jensterle Alenka 4. 2. GTPTI, GEK
namesto Sever Anin, OPR
25+ /
Kavčič Boštjan 3. 1. GTPTI, GIO-PP
namesto Sever Anin, OPR
04RA /
Kolar Živa 6. 1. GD, SLO
namesto Sever Anin, SRI
1. GB, SLO
namesto Sever Anin, SRI
1. GA, SLO
namesto Sever Anin, SRI
17

17

17
/

/

/
Košnik Darja 5. 2. B, MAT
namesto Hren Lidija, AN1
2. GT, MAT
namesto Hren Lidija, AN1
11

11
/

/
Kranjc Poredoš Bea 3. 2. AT, OPP (zaposlitev)
namesto Černilec Janez, PTP-PP
22 /
4. 1. GTPTI, ZGO
namesto Matičič Hostnik Helena, UME
1. ETPTI, ZGO
namesto Matičič Hostnik Helena, UME
17

17
/

/
Mihelčič Špela 4. 2. FB, LIČ
namesto Černilec Janez, POD-PP
MAN /
Perko Vida 5. 1. GD, OGT
namesto Matičič Hostnik Helena, UME
1. GB, OGT
namesto Matičič Hostnik Helena, UME
1. GA, OGT
namesto Matičič Hostnik Helena, UME
17

17

17
/

/

/
Petek Dnuška 7. 3. A, FP (zaposlitev)
namesto Hren Lidija, RU
26 /
Šmid Bojan 6. 2. FA, 2. FA, ŠVZ
namesto Ogrizek Petra, ŠVZ
VAD1 /
7. 2. FA, 2. FA, ŠVZ
namesto Ogrizek Petra, ŠVZ
VAD1 /
Tasič Gašper 1. 2. GG, VPD (zaposlitev)
namesto Sever Anin, SRI
12 /
Vidmar Irena 2. 2. GG, MAT
namesto Sever Anin, SRI
12 /
3. 2. ETPTI, MAT (zaposlitev)
namesto Hren Lidija, AN1
2. GTPTI, MAT (zaposlitev)
namesto Hren Lidija, AN1
26

26
/

/
Zazvonil Luka 5. 4. GT, POD-PP
namesto Sever Anin, PRS
04RA /
Zec Sandra 5. 2. FB, FRI (zaposlitev)
namesto Černilec Janez, POD-PP
2. FA, FRI (zaposlitev)
namesto Fuchs Darja, SNEM
23

24
/

/
6. 2. FB, FRI
namesto Hren Lidija, AN1
26 /
8. 1. FA, FRI (zaposlitev)
namesto Matičič Hostnik Helena, UME
17 /
Železinger Nina 4. 2. B, SLO
namesto Hren Lidija, AN1
2. GT, SLO
namesto Hren Lidija, AN1
26

26
/

/