Osnovna šola Toneta Pavčka

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Pavlinić Vidic Sanja: 0, 1, 2b, 3, 5 ura
  • Šterbenc Ana: 1, 2b, 3, 5 ura
  • Polanec Ema: 4, 5 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
5.a 3. Ogulin Simona, MAT
namesto Pavlinić Vidic Sanja, MAT
5.a /
5. Čengija Majda, ISP-DOP
namesto Pavlinić Vidic Sanja, ISP-DOP
KAB_ROID /
6.a 0. Trajkovski Nataša, DOD-MAT (zaposlitev)
namesto Pavlinić Vidic Sanja, DOD-MAT
RAČ /
1. Žefran Mojca, MAT
namesto Šterbenc Ana, MAT
MAT /
2b. Ogulin Simona, ZGO
namesto Pavlinić Vidic Sanja, ZGO
J /
6.b 0. Trajkovski Nataša, DOD-MAT (zaposlitev)
namesto Pavlinić Vidic Sanja, DOD-MAT
RAČ /
1. Gršić Urška, ZGO
namesto Pavlinić Vidic Sanja, ZGO
DRU /
3. Srovin Boštjan, MAT (zaposlitev)
namesto Šterbenc Ana, MAT
MAT /
7.b 5. Kramar Klemen, MAT
namesto Šterbenc Ana, MAT
MAT /
8.b 2b. Pečjak Slavka, KEM
namesto Šterbenc Ana, MATus
MAT /
9.a 4. Bregar Draga, GUM
namesto Polanec Ema, GUM
GLA /
5. Novak Mojca, SLJus
namesto Polanec Ema, GUM
LV /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Bregar Draga 4. 9.a, GUM
namesto Polanec Ema, GUM
GLA /
Čengija Majda 5. 5.a, ISP-DOP
namesto Pavlinić Vidic Sanja, ISP-DOP
KAB_ROID /
Gršić Urška 1. 6.b, ZGO
namesto Pavlinić Vidic Sanja, ZGO
DRU /
Kramar Klemen 5. 7.b, MAT
namesto Šterbenc Ana, MAT
MAT /
Novak Mojca 5. 9.a, SLJus
namesto Polanec Ema, GUM
LV /
Ogulin Simona 2b. 6.a, ZGO
namesto Pavlinić Vidic Sanja, ZGO
J /
3. 5.a, MAT
namesto Pavlinić Vidic Sanja, MAT
5.a /
Pečjak Slavka 2b. 8.b, KEM
namesto Šterbenc Ana, MATus
MAT /
Srovin Boštjan 3. 6.b, MAT (zaposlitev)
namesto Šterbenc Ana, MAT
MAT /
Trajkovski Nataša 0. 6.a, 6.b, DOD-MAT (zaposlitev)
namesto Pavlinić Vidic Sanja, DOD-MAT
RAČ /
Žefran Mojca 1. 6.a, MAT
namesto Šterbenc Ana, MAT
MAT /