Osnovna šola Jela Janežiča Škofja Loka

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Klobučar Tadeja: 1a, 2a, 3a ura
  • Zupančič Helena: 5, 6a ura
  • Draksler Ana: 5, 6 ura
  • Trampuš Šeruga Nataša: 1, 2, 3, 4a, 6, 12:50 - 13:35 ura
  • Brenkuš Urša: 5, 6 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
5.A 5. Gorše Andreja, SOU
namesto Zupančič Helena, SOU
5A /
6.A 5. Trampuš Jernej, GOS
namesto Brenkuš Urša, GOS
gos /
5. Trampuš Jernej, TIT (zaposlitev)
namesto Draksler Ana, TIT
6A /
6. Trampuš Jernej, GOS
namesto Brenkuš Urša, GOS
gos /
6. Trampuš Jernej, TIT (zaposlitev)
namesto Draksler Ana, TIT
6A /
7.A 1. Gorše Andreja, ŠPO
namesto Trampuš Šeruga Nataša, ŠPO
tel1 /
2. Ferlinc Brezovar Irena, ŠPO
namesto Trampuš Šeruga Nataša, ŠPO
tel1 /
7.B 6. Hafnar Ana, ŠPO
namesto Trampuš Šeruga Nataša, ŠPO
tel1 /
9.A 3. Leskovec Nataša, ŠPO
namesto Trampuš Šeruga Nataša, ŠPO
tel1 /
PP1A 1a. Selak Manca, RAS
namesto Klobučar Tadeja, RAS
PP1a /
2a. Selak Manca, SPP
namesto Klobučar Tadeja, SPP
PP1a /
3a. Mrak Andreja, RAS
namesto Klobučar Tadeja, RAS
PP1a /
PP1B 4a. Bončina Polona, GVZ
namesto Trampuš Šeruga Nataša, GŠV
tel1 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Bončina Polona 4a. PP1B, GVZ
namesto Trampuš Šeruga Nataša, GŠV
tel1 /
Ferlinc Brezovar Irena 2. 7.A, ŠPO
namesto Trampuš Šeruga Nataša, ŠPO
tel1 /
Gorše Andreja 1. 7.A, ŠPO
namesto Trampuš Šeruga Nataša, ŠPO
tel1 /
5. 5.A, SOU
namesto Zupančič Helena, SOU
5A /
Hafnar Ana 6. 7.B, ŠPO
namesto Trampuš Šeruga Nataša, ŠPO
tel1 /
Jekovec Andraž 12:50 - 13:35 Športni krožek badminton,
namesto Trampuš Šeruga Nataša,
tel1 /
Leskovec Nataša 3. 9.A, ŠPO
namesto Trampuš Šeruga Nataša, ŠPO
tel1 /
Mrak Andreja 3a. PP1A, RAS
namesto Klobučar Tadeja, RAS
PP1a /
Selak Manca 1a. PP1A, RAS
namesto Klobučar Tadeja, RAS
PP1a /
2a. PP1A, SPP
namesto Klobučar Tadeja, SPP
PP1a /
Trampuš Jernej 5. 6.A, GOS
namesto Brenkuš Urša, GOS
6.A, TIT (zaposlitev)
namesto Draksler Ana, TIT
gos

6A
/

/
6. 6.A, GOS
namesto Brenkuš Urša, GOS
6.A, TIT (zaposlitev)
namesto Draksler Ana, TIT
gos

6A
/

/