Gimnazija Celje - Center

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Rožanc Suzana: 1, 2, 3a, 4a, 4b, 5, 6 ura
  • Šmit Mojca: 0 ura
  • Adamič Smiljana: 4a ura
  • Gorenšek Tina: 1, 2, 3a, 4b, 5, 6 ura
  • Poglajen Darja: 4a ura
  • Namestnik Borut: 3a, 5, 6 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. B 2. Špegel Berdič Bernarda, BIO (zaposlitev)
namesto Gorenšek Tina, NEM2
TJ4 /
1. D 3a. Gorenšek Tina, NEM2 (zaposlitev)
namesto Gorenšek Tina, NEM2
KL4 /
2. C 4a. odpade
namesto Adamič Smiljana, RU
/ /
5. Bergant Nataša, FIZ
namesto Namestnik Borut, FIZ
MA1 /
2. Č 6. Bergant Nataša, FIZ
namesto Namestnik Borut, FIZ
FI1 /
2. H 4a. odpade
namesto Rožanc Suzana, RU
/ /
6. Skalicky Miro, MAT (zaposlitev)
namesto Rožanc Suzana, GIO-UM
SL3 Dijaki dobijo zaposlitev za doma
2. I 4a. odpade
namesto Poglajen Darja, DSP
/ /
2. J 0. odpade
namesto Šmit Mojca, LIO-UM
/ Ura zaradi odsotnosti prof. Šmit do 1. 10. ne bo izvajana.
3. B 1. Lipnik Rok, MAT
namesto Gorenšek Tina, NEM2
PSI /
3. Č 3a. Bergant Nataša, FIZ
namesto Namestnik Borut, FIZ
FI1 /
4b. odpade
namesto Gorenšek Tina, RU
/ /
3. H 3a. odpade
namesto Rožanc Suzana, INS
/ /
5. odpade
namesto Rožanc Suzana, INS
/ /
4. A 4b. odpade
namesto Rožanc Suzana, INS
/ /
5. Kerin Jevtić Laura, ANG-PM (zaposlitev)
namesto Gorenšek Tina, ANG-PM
TJ2 /
6. Kerin Jevtić Laura, ANG-PM (zaposlitev)
namesto Gorenšek Tina, ANG-PM
TJ2 /
4. H 2. odpade
namesto Rožanc Suzana, INS
/ /
5. Kerin Jevtić Laura, ANG-PM (zaposlitev)
namesto Gorenšek Tina, ANG-PM
TJ2 /
6. Kerin Jevtić Laura, ANG-PM (zaposlitev)
namesto Gorenšek Tina, ANG-PM
TJ2 /
4. J 1. odpade
namesto Rožanc Suzana, INS
/ /
5. Kerin Jevtić Laura, ANG-PM (zaposlitev)
namesto Gorenšek Tina, ANG-PM
TJ2 /
6. Kerin Jevtić Laura, ANG-PM (zaposlitev)
namesto Gorenšek Tina, ANG-PM
TJ2 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Bergant Nataša 3a. 3. Č, 3. Č, FIZ
namesto Namestnik Borut, FIZ
FI1 /
5. 2. C, FIZ
namesto Namestnik Borut, FIZ
MA1 /
6. 2. Č, FIZ
namesto Namestnik Borut, FIZ
FI1 /
Gorenšek Tina 3a. 1. D, NEM2 (zaposlitev)
namesto Gorenšek Tina, NEM2
KL4 /
Kerin Jevtić Laura 5. 4. A, 4. H, 4. J, ANG-PM (zaposlitev)
namesto Gorenšek Tina, ANG-PM
TJ2 /
6. 4. A, 4. H, 4. J, ANG-PM (zaposlitev)
namesto Gorenšek Tina, ANG-PM
TJ2 /
Lipnik Rok 1. 3. B, MAT
namesto Gorenšek Tina, NEM2
PSI /
Skalicky Miro 6. 2. H, MAT (zaposlitev)
namesto Rožanc Suzana, GIO-UM
SL3 Dijaki dobijo zaposlitev za doma
Špegel Berdič Bernarda 2. 1. B, 1. B, BIO (zaposlitev)
namesto Gorenšek Tina, NEM2
TJ4 /