Srednja tehniška šola Koper - Scuola media tecnica di Capodistria

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Kastelic Nedjan: 0, 1, 2, 3 ura
  • Zrinski Elen: 1, 3, 4 ura
  • Ledinek Pahor Bianka: 2, 3 ura
  • Hreščak Erika: 3, 6 ura
  • Nanut Planinšek Zdenka: 1, 2, 5, 6, 7, 8 ura
  • Korošec Erika: 1, 2, 3, 4 ura
  • Žnidarič Maja: 0, 1, 2, 3, 6, 7 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. Ag 3. Pečar Bole Bojana, GEO (zaposlitev)
namesto Korošec Erika, GEO
0.05 /
1. Čb 2. Felicijan Senka, UVP
namesto Nanut Planinšek Zdenka, NAR
1.04 Namesto 7. ure.
1. Db 1. Weber Blaž, PPNt
namesto Nanut Planinšek Zdenka, NAR
1.07 Namesto 7. ure.
1. E 6. Kokole Janko, MLU
namesto Nanut Planinšek Zdenka, NAR
2.05 Namesto predure.
1. G 1. odpade
namesto Zrinski Elen, SLO
/ /
2. A 0. Trajbar Mitja, TOMp
namesto Kastelic Nedjan, TOMp
0.10 /
1. Trajbar Mitja, TOMp
namesto Kastelic Nedjan, TOMp
0.10 /
2. Trajbar Mitja, TOMp
namesto Kastelic Nedjan, TOMp
0.10 /
3. Trajbar Mitja, TOMp
namesto Kastelic Nedjan, TOMp
0.10 /
2. Ag 0. odpade
namesto Žnidarič Maja, MLU
/ /
1. Kozjak Igor, GEO (zaposlitev)
namesto Korošec Erika, GEO
0.05 /
6. Ivančič Matjaž, FIZ dopolnilni
namesto Žnidarič Maja, MAT
2.04 Namesto 7. ure.
2. Ča 1. odpade
namesto Žnidarič Maja, MAT
/ /
7. odpade
namesto Nanut Planinšek Zdenka, NAR
/ /
2. Čb 8. odpade
namesto Nanut Planinšek Zdenka, NAR
/ /
2. Da 1. odpade
namesto Žnidarič Maja, MAT
/ /
7. odpade
namesto Nanut Planinšek Zdenka, NAR
/ /
2. Db 3. Vergan Helena, ANG
namesto Zrinski Elen, SLO
0.04 /
4. Weber Blaž, NT
namesto Zrinski Elen, SLO
1.07 Namesto 8. ure.
5. Kocjančič Nevio, OEE
namesto Nanut Planinšek Zdenka, NAR
2.05 /
2. G 1. odpade
namesto Zrinski Elen, SLO
/ /
3. A 2. Vouk Renato, UREt
namesto Ledinek Pahor Bianka, SLO
1.07 Namesto 7. ure.
3. Vouk Renato, UREt
namesto Ledinek Pahor Bianka, SLO
1.07 /
3. Ag 4. Cikač Ana, PSI (zaposlitev)
namesto Korošec Erika, PSI
0.05 /
4. Ag 2. Florjančič Andrej, LAV RAČ
namesto Žnidarič Maja, MAT
2.01 Namesto 8. ure.
2. Grižonič Simon, STN
namesto Žnidarič Maja, MAT
1.20 /
3. Kocjančič Dolores, ITA
namesto Žnidarič Maja, MAT
1.04 /
6. Cerkvenik Karmen, MAT
namesto Hreščak Erika, ANG matura
0.04 /
4. Bg 3. Grižonič Simon, STN
namesto Hreščak Erika, ANG
1.20 /
7. odpade
namesto Žnidarič Maja, MAT
/ /
4. Bm 2. Cikač Ana, SOC
namesto Korošec Erika, SOC
0.05 /
4. Bs 2. Cikač Ana, SOC
namesto Korošec Erika, SOC
0.05 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Cerkvenik Karmen 6. 4. Ag, MAT
namesto Hreščak Erika, ANG matura
0.04 /
Cikač Ana 2. 4. Bm, SOC
namesto Korošec Erika, SOC
4. Bs, SOC
namesto Korošec Erika, SOC
0.05

0.05
/

/
4. 3. Ag, PSI (zaposlitev)
namesto Korošec Erika, PSI
0.05 /
Felicijan Senka 2. 1. Čb, UVP
namesto Nanut Planinšek Zdenka, NAR
1.04 Namesto 7. ure.
Florjančič Andrej 2. 4. Ag, LAV RAČ
namesto Žnidarič Maja, MAT
2.01 Namesto 8. ure.
Grižonič Simon 2. 4. Ag, STN
namesto Žnidarič Maja, MAT
1.20 /
3. 4. Bg, STN
namesto Hreščak Erika, ANG
1.20 /
Ivančič Matjaž 6. 2. Ag, FIZ dopolnilni
namesto Žnidarič Maja, MAT
2.04 Namesto 7. ure.
Kocjančič Dolores 3. 4. Ag, 4. Ag, ITA
namesto Žnidarič Maja, MAT
1.04 /
Kocjančič Nevio 5. 2. Db, OEE
namesto Nanut Planinšek Zdenka, NAR
2.05 /
Kokole Janko 6. 1. E, MLU
namesto Nanut Planinšek Zdenka, NAR
2.05 Namesto predure.
Kozjak Igor 1. 2. Ag, GEO (zaposlitev)
namesto Korošec Erika, GEO
0.05 /
Pečar Bole Bojana 3. 1. Ag, GEO (zaposlitev)
namesto Korošec Erika, GEO
0.05 /
Trajbar Mitja 0. 2. A, TOMp
namesto Kastelic Nedjan, TOMp
0.10 /
1. 2. A, TOMp
namesto Kastelic Nedjan, TOMp
0.10 /
2. 2. A, TOMp
namesto Kastelic Nedjan, TOMp
0.10 /
3. 2. A, TOMp
namesto Kastelic Nedjan, TOMp
0.10 /
Vergan Helena 3. 2. Db, ANG
namesto Zrinski Elen, SLO
0.04 /
Vouk Renato 2. 3. A, UREt
namesto Ledinek Pahor Bianka, SLO
1.07 Namesto 7. ure.
3. 3. A, UREt
namesto Ledinek Pahor Bianka, SLO
1.07 /
Weber Blaž 1. 1. Db, PPNt
namesto Nanut Planinšek Zdenka, NAR
1.07 Namesto 7. ure.
4. 2. Db, NT
namesto Zrinski Elen, SLO
1.07 Namesto 8. ure.