Srednja tehniška šola Koper - Scuola media tecnica di Capodistria

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Jahn Marjan: 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ura
  • Grižonič Simon: 1 ura
  • Žnidarič Maja: 2, 3, 4 ura
  • Lenassi Andreja: 3, 4, 6, 7 ura
  • Babič Biljana: 3, 4, 5, 6, 7 ura
  • Poklar Branko: 1, 3, 4, 5, 6 ura
  • Pečar Bole Bojana: 2, 4, 6, 7 ura
  • Korošec Erika: 0, 1, 2, 3, 6 ura
  • Jurkovič Marija: 4, 6, 7 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. Ag 1. Gazič Mojca, LUM
namesto Poklar Branko, INF t
2.01 /
6. Mavrič Barbara, ANG
namesto Pečar Bole Bojana, BIO
0.03 /
1. C 4. Štemberger Samo, DRU
namesto Jurkovič Marija, MAT
2.07 /
1. Ča 4. Sabotin Senka, MAT
namesto Žnidarič Maja, MAT
1.02 /
5. Vergan Helena, ANG
namesto Poklar Branko, UUPOt
2.05 /
6. odpade
namesto Poklar Branko, UUPOt
/ /
1. Čb 3. Harcet Franjo, VIOp
namesto Poklar Branko, UUPOt
2.01 /
4. Jelen Branko, IEKIp
namesto Poklar Branko, UUPOt
2.01 /
7. odpade
namesto Jurkovič Marija, MAT
/ /
1. Da 4. Škerjanc Marko, MOPt
namesto Lenassi Andreja, MAT
0.08 /
1. F 2. Cerkvenik Karmen, MAT
namesto Pečar Bole Bojana, FRIt
2.05 /
3. Zrinski Elen, SLO
namesto Babič Biljana, FRIp
2.04 /
4. Mejak Giliola, ITA
namesto Babič Biljana, FRIp
1.03 /
5. Uranjek Damjan, ŠVZ
namesto Babič Biljana, FRIp
tv3 /
6. Hreščak Erika, ANG
namesto Babič Biljana, FRIp
0.04 /
7. odpade
namesto Babič Biljana, FRIp
/ /
1. G 2. Kuzman Franjo, RSNp
namesto Jahn Marjan, RSNp
1.21 /
3. Kuzman Franjo, RSNp
namesto Jahn Marjan, RSNp
1.21 /
4. Nanut Planinšek Zdenka, NAR
namesto Jahn Marjan, RSNp
1.21 /
5. Falkner Anja, ITA
namesto Jahn Marjan, RSNp
0.02 /
6. Štemberger Samo, MLU
namesto Jahn Marjan, RSNp
1.02 /
7. odpade
namesto Jahn Marjan, RSNp
/ /
2. A 0. Šavron Erika, PSI
namesto Korošec Erika, PSI
0.05 /
2. Ag 2. Kozjak Igor, GEO (zaposlitev)
namesto Korošec Erika, GEO
0.05 /
2. B 1. Šavron Erika, PSI (zaposlitev)
namesto Korošec Erika, PSI
0.05 /
3. Vouk Renato, FIZ
namesto Lenassi Andreja, MAT
2.07 /
2. C 6. Kocjančič Nevio, MLU
namesto Lenassi Andreja, MAT
1.07 /
2. Ča 6. Jurkovič Ana, SLO
namesto Jurkovič Marija, MAT
1.06 /
2. Čb 3. Šavron Erika, DRU
namesto Korošec Erika, DRU
0.05 /
7. odpade
namesto Lenassi Andreja, MAT
/ /
2. Db 6. Kocjančič Nevio, MLU
namesto Lenassi Andreja, MAT
1.07 /
2. F 3. Šavron Erika, DRU
namesto Korošec Erika, DRU
0.05 /
4. Furlan Katarina, ANG
namesto Pečar Bole Bojana, FRIt
2.05 /
7. odpade
namesto Lenassi Andreja, MAT
/ /
2. G 0. odpade
namesto Jahn Marjan, USNt
/ /
3. A 1. Šav Angel, PMPDt (zaposlitev)
namesto Grižonič Simon, PMPDt
1.20 /
3. Ag 6. odpade
namesto Korošec Erika, MLU
/ /
4. A 3. Ledinek Pahor Bianka, SLO
namesto Žnidarič Maja, MAT
1.05 /
4. B 2. King Mojca, MAT
namesto Žnidarič Maja, MAT
1.06 /
4. Bs 7. odpade
namesto Pečar Bole Bojana, MLU
/ /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Cerkvenik Karmen 2. 1. F, MAT
namesto Pečar Bole Bojana, FRIt
2.05 /
Falkner Anja 5. 1. G, ITA
namesto Jahn Marjan, RSNp
0.02 /
Furlan Katarina 4. 2. F, ANG
namesto Pečar Bole Bojana, FRIt
2.05 /
Gazič Mojca 1. 1. Ag, LUM
namesto Poklar Branko, INF t
2.01 /
Harcet Franjo 3. 1. Čb, 1. Čb, 1. Čb, VIOp
namesto Poklar Branko, UUPOt
2.01 /
Hreščak Erika 6. 1. F, ANG
namesto Babič Biljana, FRIp
0.04 /
Jelen Branko 4. 1. Čb, 1. Čb, 1. Čb, IEKIp
namesto Poklar Branko, UUPOt
2.01 /
Jurkovič Ana 6. 2. Ča, SLO
namesto Jurkovič Marija, MAT
1.06 /
King Mojca 2. 4. B, MAT
namesto Žnidarič Maja, MAT
1.06 /
Kocjančič Nevio 6. 2. Db, MLU
namesto Lenassi Andreja, MAT
2. C, MLU
namesto Lenassi Andreja, MAT
1.07

1.07
/

/
Kozjak Igor 2. 2. Ag, GEO (zaposlitev)
namesto Korošec Erika, GEO
0.05 /
Kuzman Franjo 2. 1. G, 1. G, RSNp
namesto Jahn Marjan, RSNp
1.21 /
3. 1. G, 1. G, RSNp
namesto Jahn Marjan, RSNp
1.21 /
Ledinek Pahor Bianka 3. 4. A, SLO
namesto Žnidarič Maja, MAT
1.05 /
Mavrič Barbara 6. 1. Ag, ANG
namesto Pečar Bole Bojana, BIO
0.03 /
Mejak Giliola 4. 1. F, 1. F, ITA
namesto Babič Biljana, FRIp
1.03 /
Nanut Planinšek Zdenka 4. 1. G, NAR
namesto Jahn Marjan, RSNp
1.21 /
Sabotin Senka 4. 1. Ča, MAT
namesto Žnidarič Maja, MAT
1.02 /
Šav Angel 1. 3. A, PMPDt (zaposlitev)
namesto Grižonič Simon, PMPDt
1.20 /
Šavron Erika 0. 2. A, PSI
namesto Korošec Erika, PSI
0.05 /
1. 2. B, PSI (zaposlitev)
namesto Korošec Erika, PSI
0.05 /
3. 2. Čb, DRU
namesto Korošec Erika, DRU
2. F, DRU
namesto Korošec Erika, DRU
0.05

0.05
/

/
Škerjanc Marko 4. 1. Da, MOPt
namesto Lenassi Andreja, MAT
0.08 /
Štemberger Samo 4. 1. C, DRU
namesto Jurkovič Marija, MAT
2.07 /
6. 1. G, MLU
namesto Jahn Marjan, RSNp
1.02 /
Uranjek Damjan 5. 1. F, ŠVZ
namesto Babič Biljana, FRIp
tv3 /
Vergan Helena 5. 1. Ča, ANG
namesto Poklar Branko, UUPOt
2.05 /
Vouk Renato 3. 2. B, FIZ
namesto Lenassi Andreja, MAT
2.07 /
Zrinski Elen 3. 1. F, SLO
namesto Babič Biljana, FRIp
2.04 /