Srednja tehniška šola Koper - Scuola media tecnica di Capodistria

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • King Mojca: 0, 2, 3, 4 ura
  • Budak Valentina: 1, 2 ura
  • Cerkvenik Karmen: 2, 3, 4, 7 ura
  • Vergan Helena: 1, 3, 4, 5, 6 ura
  • Sabotin Senka: 2, 3, 4, 6, 7 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. Ag 3. Pečar Bole Bojana, BIO
namesto King Mojca, MAT
1.06 /
1. Bg 2. Valentič Maja, ITA
namesto King Mojca, MAT
1.06 /
2. A 5. Pregeljc Damjana, MLU (zaposlitev)
namesto Vergan Helena, ANG
1.07 /
2. Ag 4. Korošec Erika, GEO
namesto King Mojca, MAT
1.06 /
2. C 2. Kompara Ines, MAT
namesto Budak Valentina, NAR
2.04 /
2. Ča 6. Lenassi Andreja, MAT
namesto Sabotin Senka, VPPBt
2.03 /
7. odpade
namesto Sabotin Senka, VPPBt
/ /
2. Čb 2. Harcet Franjo, NVPOp
namesto Sabotin Senka, VPPBt
1.01 /
3. Harcet Franjo, NVPOp
namesto Sabotin Senka, VPPBt
1.01 /
6. Umer Jožica, DRU
namesto Vergan Helena, ANG
1.07 /
2. Da 2. Kompara Ines, MAT
namesto Budak Valentina, NAR
2.04 /
2. Db 1. Furlan Katarina, ANG
namesto Budak Valentina, NAR
2.07 /
3. Ag 3. Hreščak Erika, ANG
namesto Cerkvenik Karmen, MAT
1.07 /
4. Novoselec Katarina, MAT
namesto Cerkvenik Karmen, MAT
2.01 /
4. A 0. odpade
namesto King Mojca, MAT
/ /
1. Ledinek Pahor Bianka, SLO
namesto Vergan Helena, ANG
0.04 /
4. Ag 7. odpade
namesto Cerkvenik Karmen, MAT
/ /
4. Bg 2. Maraž Jelica, SLO
namesto Cerkvenik Karmen, MAT
1.07 /
4. Br 4. Kocjančič Nevio, UMNt
namesto Sabotin Senka, UIKSt
1.07 /
5. Br 3. Falkner Anja, ITA
namesto Vergan Helena, ANG
0.03 /
4. Jurkovič Ana, SLO
namesto Vergan Helena, ANG
0.03 /
5. Bs 3. Falkner Anja, ITA
namesto Vergan Helena, ANG
0.03 /
4. Jurkovič Ana, SLO
namesto Vergan Helena, ANG
0.03 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Falkner Anja 3. 5. Br, 5. Br, ITA
namesto Vergan Helena, ANG
5. Bs, 5. Bs, ITA
namesto Vergan Helena, ANG
0.03

0.03
/

/
Furlan Katarina 1. 2. Db, ANG
namesto Budak Valentina, NAR
2.07 /
Harcet Franjo 2. 2. Čb, 2. Čb, 2. Čb, NVPOp
namesto Sabotin Senka, VPPBt
1.01 /
3. 2. Čb, 2. Čb, 2. Čb, NVPOp
namesto Sabotin Senka, VPPBt
1.01 /
Hreščak Erika 3. 3. Ag, ANG
namesto Cerkvenik Karmen, MAT
1.07 /
Jurkovič Ana 4. 5. Bs, SLO
namesto Vergan Helena, ANG
5. Br, SLO
namesto Vergan Helena, ANG
0.03

0.03
/

/
Kocjančič Nevio 4. 4. Br, UMNt
namesto Sabotin Senka, UIKSt
1.07 /
Kompara Ines 2. 2. Da, MAT
namesto Budak Valentina, NAR
2. C, MAT
namesto Budak Valentina, NAR
2.04

2.04
/

/
Korošec Erika 4. 2. Ag, GEO
namesto King Mojca, MAT
1.06 /
Ledinek Pahor Bianka 1. 4. A, SLO
namesto Vergan Helena, ANG
0.04 /
Lenassi Andreja 6. 2. Ča, MAT
namesto Sabotin Senka, VPPBt
2.03 /
Maraž Jelica 2. 4. Bg, SLO
namesto Cerkvenik Karmen, MAT
1.07 /
Novoselec Katarina 4. 3. Ag, MAT
namesto Cerkvenik Karmen, MAT
2.01 /
Pečar Bole Bojana 3. 1. Ag, BIO
namesto King Mojca, MAT
1.06 /
Pregeljc Damjana 5. 2. A, MLU (zaposlitev)
namesto Vergan Helena, ANG
1.07 /
Umer Jožica 6. 2. Čb, DRU
namesto Vergan Helena, ANG
1.07 /
Valentič Maja 2. 1. Bg, ITA
namesto King Mojca, MAT
1.06 /