Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Kunaver Nataša: 5, 6 ura
  • Juhart Sabina: 7 ura
  • Florjančič Zupančič Tadeja: 1, 2, 3, 4 ura
  • Jenko Vesna: 5, 6 ura
  • Miloš Vesna: 5 ura
  • Čebulj Leda: 1, 2, 3, 4, 8, 9 ura
  • Ravnikar Bojan: 2, 3, 4 ura
  • Bartolj Veronika: 5, 6 ura
  • Zidar Borut: 2, 3, 4, 5, 7 ura
  • Smole Mateja: 1, 2, 3, 5 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. Aa 4. Breskvar Uroš, INFt
namesto Zidar Borut, KOPt
227 /
8. odpade
namesto Čebulj Leda, ŠVZ
/ /
9. odpade
namesto Čebulj Leda, ŠVZ
/ /
1. Ab 3. Becele Počervina Urška, MAT
namesto Zidar Borut, KOPt
226 /
5. Kolenc Lara, SLO
namesto Miloš Vesna, M2-PTPt
226 /
1. Ca 1. odpade
namesto Florjančič Zupančič Tadeja, M1-TRŽ
/ /
1. Cc 6. odpade
namesto Bartolj Veronika, RU
/ /
1. Da 3. Mikuž Janja, ANG 1
namesto Čebulj Leda, ŠVZ
316 Pri pouku bodo dekleta.
4. Čot Jasna, SAP
namesto Čebulj Leda, ŠVZ
316 /
5. Lajovec Klemenčič Katja, M2-POR
namesto Jenko Vesna, M2-POR
316 /
6. Lajovec Klemenčič Katja, M2-POR (zaposlitev)
namesto Jenko Vesna, SAP
316 /
2. Ab 2. Breskvar Uroš, M2-IKTpp
namesto Ravnikar Bojan, M3-PSIpp
111 /
3. Kolbl Simona, M3-PRPpp (zaposlitev)
namesto Ravnikar Bojan, M3-PSIpp
111 /
4. Obradović Suzana, M1-TGpp (zaposlitev)
namesto Ravnikar Bojan, M3-PSIpp
111 /
5. Breskvar Uroš, M2-IKTpp (zaposlitev)
namesto Kunaver Nataša, M3-POBLp
114 /
6. Breskvar Uroš, M2-IKTpp (zaposlitev)
namesto Kunaver Nataša, M3-POBLp
114 /
7. odpade
namesto Zidar Borut, DRU
/ /
2. Ac 5. Velkovrh Slunečko Mojca, NAR
namesto Bartolj Veronika, MAT
224 /
2. Ca 2. Marinček Ribežl Miša, M1-TRŽ
namesto Florjančič Zupančič Tadeja, M1-TRŽ
213 /
2. Cb 5. Kržan Urban, MAT
namesto Zidar Borut, ZGO
212 /
2. Cc 2. Koželj Urbanec Irena, SLO
namesto Zidar Borut, ZGO
214 /
7. odpade
namesto Juhart Sabina, AD
/ /
2. Da 1. odpade
namesto Čebulj Leda, ŠVZ
/ /
2. odpade
namesto Čebulj Leda, ŠVZ
/ /
3. Horvath Maria Magdolna, SLO
namesto Florjančič Zupančič Tadeja, M7-ZAV
323 /
3. Cb 1. odpade
namesto Smole Mateja, M3-AROpp
/ /
2. Lajovec Klemenčič Katja, INFpp (zaposlitev)
namesto Smole Mateja, M3-AROpp
028 /
3. Hiti Saša, ANG 1
namesto Smole Mateja, M3-AROpp
028 Pri pouku bodo dijaki prve skupine.
4. Korade Šobar Maja, M2-VIKpp
namesto Florjančič Zupančič Tadeja, EKN
025 /
5. Penca Neža, M5-DEKt
namesto Smole Mateja, M5-DEKt
025 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Becele Počervina Urška 3. 1. Ab, MAT
namesto Zidar Borut, KOPt
226 /
Breskvar Uroš 2. 2. Ab, M2-IKTpp
namesto Ravnikar Bojan, M3-PSIpp
111 /
4. 1. Aa, INFt
namesto Zidar Borut, KOPt
227 /
5. 2. Ab, M2-IKTpp (zaposlitev)
namesto Kunaver Nataša, M3-POBLp
114 /
6. 2. Ab, M2-IKTpp (zaposlitev)
namesto Kunaver Nataša, M3-POBLp
114 /
Čot Jasna 4. 1. Da, SAP
namesto Čebulj Leda, ŠVZ
316 /
Hiti Saša 3. 3. Cb, ANG 1
namesto Smole Mateja, M3-AROpp
028 Pri pouku bodo dijaki prve skupine.
Horvath Maria Magdolna 3. 2. Da, SLO
namesto Florjančič Zupančič Tadeja, M7-ZAV
323 /
Kolbl Simona 3. 2. Ab, M3-PRPpp (zaposlitev)
namesto Ravnikar Bojan, M3-PSIpp
111 /
Kolenc Lara 5. 1. Ab, SLO
namesto Miloš Vesna, M2-PTPt
226 /
Korade Šobar Maja 4. 3. Cb, 3. Cb, M2-VIKpp
namesto Florjančič Zupančič Tadeja, EKN
025 /
Koželj Urbanec Irena 2. 2. Cc, SLO
namesto Zidar Borut, ZGO
214 /
Kržan Urban 5. 2. Cb, MAT
namesto Zidar Borut, ZGO
212 /
Lajovec Klemenčič Katja 2. 3. Cb, INFpp (zaposlitev)
namesto Smole Mateja, M3-AROpp
028 /
5. 1. Da, M2-POR
namesto Jenko Vesna, M2-POR
316 /
6. 1. Da, M2-POR (zaposlitev)
namesto Jenko Vesna, SAP
316 /
Marinček Ribežl Miša 2. 2. Ca, M1-TRŽ
namesto Florjančič Zupančič Tadeja, M1-TRŽ
213 /
Mikuž Janja 3. 1. Da, ANG 1
namesto Čebulj Leda, ŠVZ
316 Pri pouku bodo dekleta.
Obradović Suzana 4. 2. Ab, M1-TGpp (zaposlitev)
namesto Ravnikar Bojan, M3-PSIpp
111 /
Penca Neža 5. 3. Cb, M5-DEKt
namesto Smole Mateja, M5-DEKt
025 /
Velkovrh Slunečko Mojca 5. 2. Ac, NAR
namesto Bartolj Veronika, MAT
224 /