Srednja šola Jesenice

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Štempihar Miran: 1, 2, 5, 6, 7 ura
  • Jug Meta: 1, 2, 3, 5 ura
  • Kocijančič Tjaša: 6, 7, 8 ura
  • Robič Robert: 7, 8 ura
  • Vogelnik Monika: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ura
  • Starič Barbara: 1, 2, 3, 5, 6 ura
  • Rakar Gnilšak Marjeta: 1, 2, 3, 5 ura
  • Štempihar Maja: 1, 2, 3, 5, 6, 7 ura
  • Gerbec Tomislav: 6, 7, 8 ura
  • Teran Marjan: 1, 2, 5 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.AV 5. Sotlar Klaudija Ana, VES
namesto Štempihar Miran, USIJ
303 /
1.AZ 6. Klinar Hajdinjak Irena, MAT
namesto Kocijančič Tjaša, GEO
411 /
1.BV 5. Kokalj Anuška, IKT (zaposlitev)
namesto Štempihar Maja, ZNV
K2 /
1.CZ 6. Novak Nevenka, SLO
namesto Starič Barbara, MAT
406 /
7. Čebulj Gaja, ID
namesto Kocijančič Tjaša, GEO
411 /
1.M 1. odpade
namesto Starič Barbara, MAT
/ /
1.S 6. Slapar Jasmina, TK
namesto Gerbec Tomislav, TK
310 /
2.AV 1. Koren Sara, ZGO (zaposlitev)
namesto Štempihar Miran, SLO
303 /
3. Čelesnik Melita, ŠVZ
namesto Rakar Gnilšak Marjeta, KOT
204 /
6. Šolar Dalibor, FIZ
namesto Štempihar Miran, USIJ
303 /
8. odpade
namesto Kocijančič Tjaša, GEO
/ /
2.BZ 5. Sodja Kristina, AFM
namesto Starič Barbara, MAT
406 /
2.CZ 1. Majdič Patricija, TŽAp (zaposlitev)
namesto Štempihar Maja, TŽAp
K1 /
2. Majdič Patricija, TŽAp (zaposlitev)
namesto Štempihar Maja, TŽAp
K1 /
3. Majdič Patricija, TŽAp (zaposlitev)
namesto Štempihar Maja, TŽAp
K1 /
2.M 1. Arko Branko, TEH
namesto Teran Marjan, TEH
310 /
2. Arko Branko, TEH
namesto Teran Marjan, TEH
310 /
2.S 3. Vehar Jerman Andreja, NKO (zaposlitev)
namesto Starič Barbara, MAT
406 /
5. Huljev Mirjana, UME
namesto Teran Marjan, SGT
310 /
7. Gluščič Urša, SLO
namesto Robič Robert, MEP
310 /
8. Bernard Tomaž, ŠVZ
namesto Robič Robert, MEP
310 /
3.AV 2. Bernard Romina, JIZ
namesto Štempihar Miran, JIZ
303 /
3.AZ 0. Ravnikar Ljubica, PPB (zaposlitev)
namesto Vogelnik Monika, PPB
1 /
1. Ravnikar Ljubica, PPB (zaposlitev)
namesto Vogelnik Monika, PPB
1 /
2. Ravnikar Ljubica, PPB (zaposlitev)
namesto Vogelnik Monika, PPB
1 /
3. Ravnikar Ljubica, PPB (zaposlitev)
namesto Vogelnik Monika, PPB
1 /
4. Ravnikar Ljubica, PPS (zaposlitev)
namesto Vogelnik Monika, PPS
1 /
5. Ravnikar Ljubica, PPS (zaposlitev)
namesto Vogelnik Monika, PPS
1 /
6. Ravnikar Ljubica, PPS (zaposlitev)
namesto Vogelnik Monika, PPS
1 /
3.BV 1. Brezovnik Karmen, ANG (zaposlitev)
namesto Rakar Gnilšak Marjeta, VZO
204 /
3.BZ 5. Adamek Ivančica, ŠVZ
namesto Rakar Gnilšak Marjeta, AFM
206 /
6. Majdič Patricija, DOSt
namesto Štempihar Maja, DOSt
306 /
7. Kozjek Azira, PSI (zaposlitev)
namesto Štempihar Maja, DOSt
306 /
3.S 7. Gluščič Urša, SLO (zaposlitev)
namesto Gerbec Tomislav, CNC
105 /
8. odpade
namesto Gerbec Tomislav, CNC
/ /
4.AZ 1. Naglič Petra, POD
namesto Jug Meta, ZZK
306 /
2. Šolar Dalibor, MAT
namesto Jug Meta, ZZK
306 /
4.BZ 2. Klinar Hajdinjak Irena, MAT (zaposlitev)
namesto Rakar Gnilšak Marjeta, AFM
206 /
3. Novak Nevenka, SLO
namesto Jug Meta, ZZK
306 /
5. Brezovnik Karmen, ANG
namesto Jug Meta, ZZK
306 /
4.S 2. Zaplotnik Matjaž, SLO (zaposlitev)
namesto Starič Barbara, MAT
401 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Adamek Ivančica 5. 3.BZ, 3.BZ, ŠVZ
namesto Rakar Gnilšak Marjeta, AFM
206 /
Arko Branko 1. 2.M, TEH
namesto Teran Marjan, TEH
310 /
2. 2.M, TEH
namesto Teran Marjan, TEH
310 /
Bernard Romina 2. 3.AV, JIZ
namesto Štempihar Miran, JIZ
303 /
Bernard Tomaž 8. 2.S, ŠVZ
namesto Robič Robert, MEP
310 /
Brezovnik Karmen 1. 3.BV, ANG (zaposlitev)
namesto Rakar Gnilšak Marjeta, VZO
204 /
5. 4.BZ, ANG
namesto Jug Meta, ZZK
306 /
Čebulj Gaja 7. 1.CZ, ID
namesto Kocijančič Tjaša, GEO
411 /
Čelesnik Melita 3. 2.AV, ŠVZ
namesto Rakar Gnilšak Marjeta, KOT
204 /
Gluščič Urša 7. 2.S, SLO
namesto Robič Robert, MEP
3.S, SLO (zaposlitev)
namesto Gerbec Tomislav, CNC
310

105
/

/
Huljev Mirjana 5. 2.S, UME
namesto Teran Marjan, SGT
310 /
Klinar Hajdinjak Irena 2. 4.BZ, MAT (zaposlitev)
namesto Rakar Gnilšak Marjeta, AFM
206 /
6. 1.AZ, MAT
namesto Kocijančič Tjaša, GEO
411 /
Kokalj Anuška 5. 1.BV, IKT (zaposlitev)
namesto Štempihar Maja, ZNV
K2 /
Koren Sara 1. 2.AV, ZGO (zaposlitev)
namesto Štempihar Miran, SLO
303 /
Kozjek Azira 7. 3.BZ, PSI (zaposlitev)
namesto Štempihar Maja, DOSt
306 /
Majdič Patricija 1. 2.CZ, TŽAp (zaposlitev)
namesto Štempihar Maja, TŽAp
K1 /
2. 2.CZ, TŽAp (zaposlitev)
namesto Štempihar Maja, TŽAp
K1 /
3. 2.CZ, TŽAp (zaposlitev)
namesto Štempihar Maja, TŽAp
K1 /
6. 3.BZ, DOSt
namesto Štempihar Maja, DOSt
306 /
Naglič Petra 1. 4.AZ, POD
namesto Jug Meta, ZZK
306 /
Novak Nevenka 3. 4.BZ, SLO
namesto Jug Meta, ZZK
306 /
6. 1.CZ, SLO
namesto Starič Barbara, MAT
406 /
Ravnikar Ljubica 0. 3.AZ, PPB (zaposlitev)
namesto Vogelnik Monika, PPB
1 /
1. 3.AZ, PPB (zaposlitev)
namesto Vogelnik Monika, PPB
1 /
2. 3.AZ, PPB (zaposlitev)
namesto Vogelnik Monika, PPB
1 /
3. 3.AZ, PPB (zaposlitev)
namesto Vogelnik Monika, PPB
1 /
4. 3.AZ, PPS (zaposlitev)
namesto Vogelnik Monika, PPS
1 /
5. 3.AZ, PPS (zaposlitev)
namesto Vogelnik Monika, PPS
1 /
6. 3.AZ, PPS (zaposlitev)
namesto Vogelnik Monika, PPS
1 /
Slapar Jasmina 6. 1.S, TK
namesto Gerbec Tomislav, TK
310 /
Sodja Kristina 5. 2.BZ, AFM
namesto Starič Barbara, MAT
406 /
Sotlar Klaudija Ana 5. 1.AV, VES
namesto Štempihar Miran, USIJ
303 /
Šolar Dalibor 2. 4.AZ, MAT
namesto Jug Meta, ZZK
306 /
6. 2.AV, FIZ
namesto Štempihar Miran, USIJ
303 /
Vehar Jerman Andreja 3. 2.S, NKO (zaposlitev)
namesto Starič Barbara, MAT
406 /
Zaplotnik Matjaž 2. 4.S, SLO (zaposlitev)
namesto Starič Barbara, MAT
401 /