Srednja šola Jesenice

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Sotlar Klaudija Ana: 1, 2, 3 ura
  • Krajnik Maja: 5, 6, 7, 8 ura
  • Vogelnik Monika: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.P 2. Sodja Kristina, NAR (zaposlitev)
namesto Sotlar Klaudija Ana, DRU
408 /
2.P 2. Sodja Kristina, NAR (zaposlitev)
namesto Sotlar Klaudija Ana, DRU
408 /
3.AV 1. Zupan Katja, GOT
namesto Sotlar Klaudija Ana, VES
gla /
3.AZ 0. Petrovčič Mateja, PRA1 (zaposlitev)
namesto Vogelnik Monika, PRA1
1 /
1. Petrovčič Mateja, PRA1 (zaposlitev)
namesto Vogelnik Monika, PRA1
1 /
2. Petrovčič Mateja, PRA1 (zaposlitev)
namesto Vogelnik Monika, PRA1
1 /
3. Petrovčič Mateja, PRA1 (zaposlitev)
namesto Vogelnik Monika, PRA1
1 /
4. Petrovčič Mateja, GERV (zaposlitev)
namesto Vogelnik Monika, GERV
1 /
5. Petrovčič Mateja, GERV (zaposlitev)
namesto Vogelnik Monika, GERV
1 /
6. Petrovčič Mateja, GERV (zaposlitev)
namesto Vogelnik Monika, GERV
1 /
3.BZ 5. Galzinja Urška, ZNO
namesto Krajnik Maja, ZNO
K3 /
6. Galzinja Urška, ZNO
namesto Krajnik Maja, ZNO
K3 /
7. Galzinja Urška, ZNO
namesto Krajnik Maja, ZNOva
K3 /
8. Galzinja Urška, ZNO
namesto Krajnik Maja, ZNOva
K3 /
4.BV 3. Bajc Marta, SIZ (zaposlitev)
namesto Sotlar Klaudija Ana, KOV
tv3 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Bajc Marta 3. 4.BV, SIZ (zaposlitev)
namesto Sotlar Klaudija Ana, KOV
tv3 /
Galzinja Urška 5. 3.BZ, ZNO
namesto Krajnik Maja, ZNO
K3 /
6. 3.BZ, ZNO
namesto Krajnik Maja, ZNO
K3 /
7. 3.BZ, ZNO
namesto Krajnik Maja, ZNOva
K3 /
8. 3.BZ, ZNO
namesto Krajnik Maja, ZNOva
K3 /
Petrovčič Mateja 0. 3.AZ, 3.AZ, PRA1 (zaposlitev)
namesto Vogelnik Monika, PRA1
1 /
1. 3.AZ, 3.AZ, PRA1 (zaposlitev)
namesto Vogelnik Monika, PRA1
1 /
2. 3.AZ, 3.AZ, PRA1 (zaposlitev)
namesto Vogelnik Monika, PRA1
1 /
3. 3.AZ, 3.AZ, PRA1 (zaposlitev)
namesto Vogelnik Monika, PRA1
1 /
4. 3.AZ, 3.AZ, GERV (zaposlitev)
namesto Vogelnik Monika, GERV
1 /
5. 3.AZ, 3.AZ, GERV (zaposlitev)
namesto Vogelnik Monika, GERV
1 /
6. 3.AZ, 3.AZ, GERV (zaposlitev)
namesto Vogelnik Monika, GERV
1 /
Sodja Kristina 2. 1.P, NAR (zaposlitev)
namesto Sotlar Klaudija Ana, DRU
2.P, NAR (zaposlitev)
namesto Sotlar Klaudija Ana, DRU
408

408
/

/
Zupan Katja 1. 3.AV, 3.AV, GOT
namesto Sotlar Klaudija Ana, VES
gla /