Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Lopatić Legan Ljiljana: 1, 5 ura
  • Zupančič Lučka: 12:45 - 16:05, 11:55 - 12:45 ura
  • Plahuta Tadeja: 6:55 - 7:30 ura
  • Štefančič Natalija: 2a, 3 ura
  • Korat Polona: 1, 3, 4, 5 ura
  • Slapnik Eva: 6:55 - 7:30 ura
  • Potočnik Renko Milena: 4 ura
  • Tratar Nevenka: 1, 2a, 4, 5 ura
  • Oblak Železnik Marinka: 11:55 - 12:40 ura
  • Balog Brane: 2a, 3 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
5b 2a. Turičnik Igor, TJA (zaposlitev)
namesto Štefančič Natalija, TJA
tja1 /
7a 3. Sernec Simon, ŠPO (zaposlitev)
namesto Balog Brane, ŠPO
špo2 /
4. Gaberšek Sabina, NAR (zaposlitev)
namesto Tratar Nevenka, NAR
bio /
5. Gaberšek Sabina, NAR (zaposlitev)
namesto Tratar Nevenka, NAR
bio /
7b 3. Sernec Simon, ŠPO (zaposlitev)
namesto Balog Brane, ŠPO
špo2 /
4. Mitič Štirn Andreja, ZGO (zaposlitev)
namesto Potočnik Renko Milena, ZGO
mat1 /
5. Karlovšek Ambrož, SLJ (zaposlitev)
namesto Lopatić Legan Ljiljana, SLJ
slj2 /
8a 1. Trobiš Maja, BIO (zaposlitev)
namesto Korat Polona, BIO
mat2 /
8b 1. Jeran Jožica, KEM (zaposlitev)
namesto Tratar Nevenka, KEM
bio /
2a. Gaberšek Sabina, KEM
namesto Tratar Nevenka, KEM
bio /
3. Kovačič Bojana, TJA (zaposlitev)
namesto Štefančič Natalija, TJA
tja1 /
4. Gros Alenka, BIO (zaposlitev)
namesto Korat Polona, BIO
mat2 /
9a 1. Božič Neža, SLJ (zaposlitev)
namesto Lopatić Legan Ljiljana, SLJ
slj2 /
5. Ernestl Vijoleta, BIO (zaposlitev)
namesto Korat Polona, BIO
mat2 /
9b 1. Božič Neža, SLJ (zaposlitev)
namesto Lopatić Legan Ljiljana, SLJ
slj2 /
2a. Trobiš Maja, ŠPO (zaposlitev)
namesto Balog Brane, ŠPO
špo1 /
3. Mitič Štirn Andreja, BIO (zaposlitev)
namesto Korat Polona, BIO
mat2 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Božič Neža 1. 9a, 9b, SLJ (zaposlitev)
namesto Lopatić Legan Ljiljana, SLJ
slj2 /
Ernestl Vijoleta 5. 9a, BIO (zaposlitev)
namesto Korat Polona, BIO
mat2 /
Gaberšek Sabina 2a. 8b, KEM
namesto Tratar Nevenka, KEM
bio /
4. 7a, NAR (zaposlitev)
namesto Tratar Nevenka, NAR
bio /
5. 7a, NAR (zaposlitev)
namesto Tratar Nevenka, NAR
bio /
Glavan Marija 6:55 - 7:30 JV VOZAČI,
namesto Slapnik Eva,
/ /
Gros Alenka 4. 8b, BIO (zaposlitev)
namesto Korat Polona, BIO
mat2 /
Jeran Jožica 1. 8b, KEM (zaposlitev)
namesto Tratar Nevenka, KEM
bio /
Kaluža Jožica 6:55 - 7:30 JV 1. RAZRED,
namesto Plahuta Tadeja,
/ /
Karlovšek Ambrož 5. 7b, SLJ (zaposlitev)
namesto Lopatić Legan Ljiljana, SLJ
slj2 /
11:55 - 12:40 VARSTVO,
namesto Oblak Železnik Marinka,
/ /
Kenda Saša 11:55 - 12:45 OPB5,
namesto Zupančič Lučka,
/ /
12:45 - 16:05 OPB2a,
namesto Zupančič Lučka,
/ /
Kovačič Bojana 3. 8b, TJA (zaposlitev)
namesto Štefančič Natalija, TJA
tja1 /
Mitič Štirn Andreja 3. 9b, BIO (zaposlitev)
namesto Korat Polona, BIO
mat2 /
4. 7b, ZGO (zaposlitev)
namesto Potočnik Renko Milena, ZGO
mat1 /
Sernec Simon 3. 7a, 7b, ŠPO (zaposlitev)
namesto Balog Brane, ŠPO
špo2 /
Trobiš Maja 1. 8a, BIO (zaposlitev)
namesto Korat Polona, BIO
mat2 /
2a. 9b, ŠPO (zaposlitev)
namesto Balog Brane, ŠPO
špo1 /
Turičnik Igor 2a. 5b, TJA (zaposlitev)
namesto Štefančič Natalija, TJA
tja1 /