Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Lenarčič Matjaž: 1, 2, 3, 4, 5 ura
  • Kikelj Polona: 1, 3, 4 ura
  • Miljan Lenka: 1, 2, 3, 5, 6 ura
  • Mikuž Franci: 5, 6 ura
  • Žumer Mojca: 6, 8, 9 ura
  • Kotnik Renata: 3, 4, 5, 6, 7, 8 ura
  • Strmole Alenka: 7 ura
  • Janežič Lea: 2, 3, 4, 7 ura
  • Dušak Monika: 1, 2, 3, 5, 6, 7 ura
  • Pavšič Damijan: 3, 4, 5, 7, 8 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.A 5. Pirnat Katarina, DRU
namesto Miljan Lenka, MAT
228 /
6. Avbelj Renata, NAR
namesto Miljan Lenka, MAT
228 /
1.C 5. Jaklič Daniela, DRU
namesto Kotnik Renata, AJE
85 /
6. Weiss Maja, SLO
namesto Kotnik Renata, AJE
85 /
7. Jaklič Daniela, DRU
namesto Dušak Monika, TKP
410 /
1.E 1. Modic Čož Irena, MAT
namesto Kikelj Polona, MAT
410 /
3. Avbelj Renata, NAR
namesto Kotnik Renata, R.U.
STE /
1.G 5. Avbelj Renata, NAR
namesto Dušak Monika, MOP
176 /
1.H 7. Petkovšek Štefan, MAT
namesto Strmole Alenka, SLO
231 /
1.I 3. Krašovec Damijan, TSR
namesto Miljan Lenka, MAT
228 /
1.M 3. Krenčan Jernej, IET
namesto Dušak Monika, MOP
178 /
1.O 1. Zajec Uroš, PRA
namesto Lenarčič Matjaž, PRA
26 /
2. Zajec Uroš, PRA
namesto Lenarčič Matjaž, PRA
26 /
3. Zajec Uroš, PRA
namesto Lenarčič Matjaž, PRA
26 /
4. Zajec Uroš, PRA
namesto Lenarčič Matjaž, PRA
26 /
5. Zajec Uroš, PRA
namesto Lenarčič Matjaž, PRA
26 /
2.G 6. Pečkaj Nataša, IND
namesto Dušak Monika, R.U.
226 /
8. odpade
namesto Žumer Mojca, NAR
/ /
9. odpade
namesto Žumer Mojca, NAR
/ /
2.G/V 6. Pečkaj Nataša, IND
namesto Dušak Monika, R.U.
226 /
8. odpade
namesto Žumer Mojca, NAR
/ /
9. odpade
namesto Žumer Mojca, NAR
/ /
2.L 7. Podobnik Andreja, MAT
namesto Kotnik Renata, AJE
175 /
3.C 1. Weiss Maja, SLO
namesto Miljan Lenka, MAT
228 /
2. Fazliu Timi, ORP
namesto Miljan Lenka, MAT
228 /
8. Trontelj Jernej, PPN
namesto Kotnik Renata, AJE
131 /
3.E 3. Petek Julija, MAT
namesto Kikelj Polona, MAT
410 /
4. Kranjc Tekavec Liljana, SLO
namesto Kotnik Renata, AJE
STE /
3.K 3. Prošek Tomaž, TRR
namesto Janežič Lea, TRR
137 /
4. Prošek Tomaž, TRR
namesto Janežič Lea, TRR
137 /
4.S 5. Trontelj Jernej, URE
namesto Mikuž Franci, OGR
510 /
6. Tekavec Breda, SLO
namesto Mikuž Franci, OGR
510 /
4.T 6. Piškur Mateja, SLO
namesto Žumer Mojca, KEM
137 /
7. Klun Matjaž, EES
namesto Janežič Lea, BIO
137 /
4.U 2. Košir Mihael, PAG
namesto Janežič Lea, BIO
137 /
4.Z 4. Bandelj Kristjan, FIZ
namesto Pavšič Damijan, R.U.
Sejna soba /
5. Bandelj Kristjan, FIZ
namesto Pavšič Damijan, MEHs
414 /
7. Lipič Nikolaj, MAT
namesto Pavšič Damijan, TPR
414 /
5.U 8. odpade
namesto Pavšič Damijan, ZSV
/ /
5.Z 1. Vuk Alen, MEHe
namesto Dušak Monika, TDO
89 /
2. Pajk Marjetka, UME
namesto Dušak Monika, TDO
135 /
3. Vuk Alen, MEHe
namesto Pavšič Damijan, MEHs
170 /
4. Krenčan Jernej, KRS
namesto Kikelj Polona, ISI
228 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Avbelj Renata 3. 1.E, NAR
namesto Kotnik Renata, R.U.
STE /
5. 1.G, NAR
namesto Dušak Monika, MOP
176 /
6. 1.A, NAR
namesto Miljan Lenka, MAT
228 /
Bandelj Kristjan 4. 4.Z, FIZ
namesto Pavšič Damijan, R.U.
Sejna soba /
5. 4.Z, FIZ
namesto Pavšič Damijan, MEHs
414 /
Fazliu Timi 2. 3.C, ORP
namesto Miljan Lenka, MAT
228 /
Jaklič Daniela 5. 1.C, DRU
namesto Kotnik Renata, AJE
85 /
7. 1.C, DRU
namesto Dušak Monika, TKP
410 /
Klun Matjaž 7. 4.T, EES
namesto Janežič Lea, BIO
137 /
Košir Mihael 2. 4.U, PAG
namesto Janežič Lea, BIO
137 /
Kranjc Tekavec Liljana 4. 3.E, SLO
namesto Kotnik Renata, AJE
STE /
Krašovec Damijan 3. 1.I, TSR
namesto Miljan Lenka, MAT
228 /
Krenčan Jernej 3. 1.M, IET
namesto Dušak Monika, MOP
178 /
4. 5.Z, KRS
namesto Kikelj Polona, ISI
228 /
Lipič Nikolaj 7. 4.Z, MAT
namesto Pavšič Damijan, TPR
414 /
Modic Čož Irena 1. 1.E, MAT
namesto Kikelj Polona, MAT
410 /
Pajk Marjetka 2. 5.Z, UME
namesto Dušak Monika, TDO
135 /
Pečkaj Nataša 6. 2.G/V, IND
namesto Dušak Monika, R.U.
2.G, IND
namesto Dušak Monika, R.U.
226

226
/

/
Petek Julija 3. 3.E, MAT
namesto Kikelj Polona, MAT
410 /
Petkovšek Štefan 7. 1.H, MAT
namesto Strmole Alenka, SLO
231 /
Pirnat Katarina 5. 1.A, DRU
namesto Miljan Lenka, MAT
228 /
Piškur Mateja 6. 4.T, SLO
namesto Žumer Mojca, KEM
137 /
Podobnik Andreja 7. 2.L, MAT
namesto Kotnik Renata, AJE
175 /
Prošek Tomaž 3. 3.K, TRR
namesto Janežič Lea, TRR
137 /
4. 3.K, TRR
namesto Janežič Lea, TRR
137 /
Tekavec Breda 6. 4.S, SLO
namesto Mikuž Franci, OGR
510 /
Trontelj Jernej 5. 4.S, URE
namesto Mikuž Franci, OGR
510 /
8. 3.C, PPN
namesto Kotnik Renata, AJE
131 /
Vuk Alen 1. 5.Z, MEHe
namesto Dušak Monika, TDO
89 /
3. 5.Z, MEHe
namesto Pavšič Damijan, MEHs
170 /
Weiss Maja 1. 3.C, SLO
namesto Miljan Lenka, MAT
228 /
6. 1.C, SLO
namesto Kotnik Renata, AJE
85 /
Zajec Uroš 1. 1.O, PRA
namesto Lenarčič Matjaž, PRA
26 /
2. 1.O, PRA
namesto Lenarčič Matjaž, PRA
26 /
3. 1.O, PRA
namesto Lenarčič Matjaž, PRA
26 /
4. 1.O, 1.O, PRA
namesto Lenarčič Matjaž, PRA
26 /
5. 1.O, 1.O, PRA
namesto Lenarčič Matjaž, PRA
26 /