Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Prašnikar Andrej: 3, 4, 5, 6, 7, 8 ura
  • Zajec Uroš: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ura
  • Pajenk Vera: 7, 8, 9, 10 ura
  • Fister Smiljana: 3, 7, 8 ura
  • Pene Dušan: 4 ura
  • Ćordić Haris: 3, 4, 5 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.E 3. Fazliu Timi, ORP
namesto Fister Smiljana, R.U.
510 /
1.O 1. Šubelj Janez, PRA (zaposlitev)
namesto Zajec Uroš, PRA
27 /
2. Šubelj Janez, PRA (zaposlitev)
namesto Zajec Uroš, PRA
27 /
3. Šubelj Janez, PRA (zaposlitev)
namesto Zajec Uroš, PRA
27 /
4. Šubelj Janez, PRA
namesto Zajec Uroš, PRA
27 /
5. Šubelj Janez, PRA
namesto Zajec Uroš, PRA
27 /
6. Šubelj Janez, PRA
namesto Zajec Uroš, PRA
27 /
3.C 7. Popović Jelena, ŠVZ
namesto Pajenk Vera, ŠVZ
TE1 /
8. Popović Jelena, ŠVZ
namesto Pajenk Vera, ŠVZ
TE1 /
3.D 7. Dobre Blaž, POM
namesto Fister Smiljana, AJE
414 /
8. Pečkaj Nataša, AJE
namesto Fister Smiljana, AJE
173 /
3.I 4. Kraner Sonja, NJE
namesto Ćordić Haris, GCP
137 /
5. Kranjc Tekavec Liljana, SLO
namesto Ćordić Haris, GCP
131 /
4.I 3. Kraner Sonja, NJE
namesto Ćordić Haris, MBM
170 /
4.N 5. Klobasa Igor, TBT
namesto Prašnikar Andrej, TSR
6 /
6. Pene Dušan, GPP
namesto Prašnikar Andrej, TSR
6 /
5.N 3. Klobasa Igor, LPT (zaposlitev)
namesto Prašnikar Andrej, TSR
1 /
4. Klobasa Igor, LPT (zaposlitev)
namesto Prašnikar Andrej, TSR
1 /
5.R 4. Klobasa Igor, LPT (zaposlitev)
namesto Pene Dušan, PGP
4 /
7. Pavlovič Jožica, LTT (zaposlitev)
namesto Prašnikar Andrej, TSR
4 /
8. Pavlovič Jožica, LTT (zaposlitev)
namesto Prašnikar Andrej, TSR
4 /
5.S 9. Popović Jelena, ŠVZ (zaposlitev)
namesto Pajenk Vera, ŠVZ
TE1 /
10. Popović Jelena, ŠVZ (zaposlitev)
namesto Pajenk Vera, ŠVZ
TE1 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Dobre Blaž 7. 3.D, POM
namesto Fister Smiljana, AJE
414 /
Fazliu Timi 3. 1.E, ORP
namesto Fister Smiljana, R.U.
510 /
Klobasa Igor 3. 5.N, LPT (zaposlitev)
namesto Prašnikar Andrej, TSR
1 /
4. 5.R, LPT (zaposlitev)
namesto Pene Dušan, PGP
5.N, LPT (zaposlitev)
namesto Prašnikar Andrej, TSR
4

1
/

/
5. 4.N, TBT
namesto Prašnikar Andrej, TSR
6 /
Kraner Sonja 3. 4.I, NJE
namesto Ćordić Haris, MBM
170 /
4. 3.I, NJE
namesto Ćordić Haris, GCP
137 /
Kranjc Tekavec Liljana 5. 3.I, SLO
namesto Ćordić Haris, GCP
131 /
Pavlovič Jožica 7. 5.R, LTT (zaposlitev)
namesto Prašnikar Andrej, TSR
4 /
8. 5.R, LTT (zaposlitev)
namesto Prašnikar Andrej, TSR
4 /
Pečkaj Nataša 8. 3.D, AJE
namesto Fister Smiljana, AJE
173 /
Pene Dušan 6. 4.N, GPP
namesto Prašnikar Andrej, TSR
6 /
Popović Jelena 7. 3.C, ŠVZ
namesto Pajenk Vera, ŠVZ
TE1 /
8. 3.C, ŠVZ
namesto Pajenk Vera, ŠVZ
TE1 /
9. 5.S, ŠVZ (zaposlitev)
namesto Pajenk Vera, ŠVZ
TE1 /
10. 5.S, ŠVZ (zaposlitev)
namesto Pajenk Vera, ŠVZ
TE1 /
Šubelj Janez 1. 1.O, PRA (zaposlitev)
namesto Zajec Uroš, PRA
27 /
2. 1.O, PRA (zaposlitev)
namesto Zajec Uroš, PRA
27 /
3. 1.O, PRA (zaposlitev)
namesto Zajec Uroš, PRA
27 /
4. 1.O, PRA
namesto Zajec Uroš, PRA
27 /
5. 1.O, PRA
namesto Zajec Uroš, PRA
27 /
6. 1.O, PRA
namesto Zajec Uroš, PRA
27 /