Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Pavlovič Jožica: 3, 4, 5, 6, 7, 8 ura
  • Šumej Romana: 2 ura
  • Bukal Anja: 4, 5, 6, 8, 9 ura
  • Skukan Igor: 7, 8, 9, 10, 11, 12 ura
  • Škoda Miha: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ura
  • Vuk Žiga: 8, 9 ura
  • Kastelic Terezija: 4, 5, 6, 7 ura
  • Janežič Lea: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ura
  • Jaklič Daniela: 4, 5, 6 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.C 1. Kavčnik Gašper, PRA
namesto Škoda Miha, PRA
AM /
2. Kavčnik Gašper, PRA
namesto Škoda Miha, PRA
AM /
3. Kavčnik Gašper, PRA
namesto Škoda Miha, PRA
AM /
4. Kavčnik Gašper, PRA
namesto Škoda Miha, PRA
AM /
5. Kavčnik Gašper, PRA
namesto Škoda Miha, PRA
AM /
6. Kavčnik Gašper, PRA
namesto Škoda Miha, PRA
AM /
1.E 2. Žunič Albert, OOK
namesto Janežič Lea, OOK
137 /
1.F 6. Kikelj Polona, MAT (zaposlitev)
namesto Janežič Lea, R.U.
170 /
7. Janežič Lea, PAP (zaposlitev)
namesto Janežič Lea, PAP
39/LAB.DIAG. /
8. Janežič Lea, PAP (zaposlitev)
namesto Janežič Lea, PAP
39/LAB.DIAG. /
9. Janežič Lea, PAP (zaposlitev)
namesto Janežič Lea, PAP
39/LAB.DIAG. /
1.G 8. Pirnat Katarina, DRU
namesto Bukal Anja, TKP/V
175 /
9. Gubenšek Rok, MOP
namesto Bukal Anja, TKP/V
229 /
1.G/V 8. Pirnat Katarina, DRU
namesto Bukal Anja, TKP/V
175 /
9. Gubenšek Rok, MOP
namesto Bukal Anja, TKP/V
229 /
1.IO 6. Rozman Tjaša, OVT1
namesto Kastelic Terezija, OVT1
516 /
7. Rozman Tjaša, OVT1
namesto Kastelic Terezija, OVT1
516 /
1.L 4. Mikuž Franci, TLD
namesto Bukal Anja, TSP
506 /
5. Pajk Marjetka, ORO
namesto Bukal Anja, TSP
135 /
1.M 6. Drobič Mojca, MHS
namesto Bukal Anja, TKP
406 /
1.M/v 6. Drobič Mojca, MHS
namesto Bukal Anja, TKP
406 /
1.P 2. Modic Čož Irena, POT
namesto Šumej Romana, POT
83 /
2.C 4. Bandelj Kristjan, NAR
namesto Jaklič Daniela, DRU
234 /
5. Kukovica Luka, NAR
namesto Jaklič Daniela, DRU
132 /
2.K 3. Miljan Lenka, MAT
namesto Janežič Lea, BIO
234 /
3.IO 4. Rozman Tjaša, ŽMO1
namesto Kastelic Terezija, ŽMO1
KNJIŽ. /
5. Rozman Tjaša, ŽMO1
namesto Kastelic Terezija, ŽMO1
KNJIŽ. /
4.R 3. Casagrande Špela, AJE
namesto Pavlovič Jožica, LTT
5 /
4. Casagrande Špela, AJE
namesto Pavlovič Jožica, LTT
5 /
4.S 4. Žunič Albert, BIO
namesto Janežič Lea, BIO
137 /
4.T 8. Kraner Sonja, NEMs
namesto Vuk Žiga, INF/v
132 /
9. Kraner Sonja, NEMs (zaposlitev)
namesto Vuk Žiga, INF/v
132 /
4.V 6. Krenčan Jernej, MEHe
namesto Jaklič Daniela, GEO
172 /
5.N 7. Ćordić Haris, MBM
namesto Pavlovič Jožica, LTT
1 /
8. Ćordić Haris, MBM
namesto Pavlovič Jožica, LTT
1 /
5.R 5. Ćordić Haris, TSR
namesto Pavlovič Jožica, LTT
4 /
6. Ćordić Haris, TSR
namesto Pavlovič Jožica, LTT
4 /
5.T 1. Kavčnik Gašper, PRA
namesto Škoda Miha, PRA
AM /
3. Kavčnik Gašper, PRA
namesto Škoda Miha, PRA
AM /
4. Kavčnik Gašper, PRA
namesto Škoda Miha, PRA
AM /
5. Kavčnik Gašper, PRA
namesto Škoda Miha, PRA
AM /
6. Kavčnik Gašper, PRA
namesto Škoda Miha, PRA
AM /
7. Godeša Marko, PRA
namesto Skukan Igor, PRA
18 /
8. Godeša Marko, PRA
namesto Skukan Igor, PRA
18 /
9. Godeša Marko, PRA
namesto Skukan Igor, PRA
18 /
10. Godeša Marko, PRA
namesto Skukan Igor, PRA
18 /
11. Godeša Marko, PRA
namesto Skukan Igor, PRA
18 /
12. Godeša Marko, PRA
namesto Skukan Igor, PRA
18 /
5.U 7. Godeša Marko, PRA
namesto Skukan Igor, PRA
18 /
8. Godeša Marko, PRA
namesto Skukan Igor, PRA
18 /
9. Godeša Marko, PRA
namesto Skukan Igor, PRA
18 /
10. Godeša Marko, PRA
namesto Skukan Igor, PRA
18 /
11. Godeša Marko, PRA
namesto Skukan Igor, PRA
18 /
12. Godeša Marko, PRA
namesto Skukan Igor, PRA
18 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Bandelj Kristjan 4. 2.C, NAR
namesto Jaklič Daniela, DRU
234 /
Casagrande Špela 3. 4.R, AJE
namesto Pavlovič Jožica, LTT
5 /
4. 4.R, AJE
namesto Pavlovič Jožica, LTT
5 /
Ćordić Haris 5. 5.R, TSR
namesto Pavlovič Jožica, LTT
4 /
6. 5.R, TSR
namesto Pavlovič Jožica, LTT
4 /
7. 5.N, MBM
namesto Pavlovič Jožica, LTT
1 /
8. 5.N, MBM
namesto Pavlovič Jožica, LTT
1 /
Drobič Mojca 6. 1.M, MHS
namesto Bukal Anja, TKP
1.M/v, MHS
namesto Bukal Anja, TKP
406

406
/

/
Godeša Marko 7. 5.U, 5.T, PRA
namesto Skukan Igor, PRA
18 /
8. 5.U, 5.T, PRA
namesto Skukan Igor, PRA
18 /
9. 5.U, 5.T, PRA
namesto Skukan Igor, PRA
18 /
10. 5.T, 5.U, PRA
namesto Skukan Igor, PRA
18 /
11. 5.T, 5.U, PRA
namesto Skukan Igor, PRA
18 /
12. 5.U, 5.T, PRA
namesto Skukan Igor, PRA
18 /
Gubenšek Rok 9. 1.G, MOP
namesto Bukal Anja, TKP/V
1.G/V, MOP
namesto Bukal Anja, TKP/V
229

229
/

/
Janežič Lea 7. 1.F, PAP (zaposlitev)
namesto Janežič Lea, PAP
39/LAB.DIAG. /
8. 1.F, PAP (zaposlitev)
namesto Janežič Lea, PAP
39/LAB.DIAG. /
9. 1.F, PAP (zaposlitev)
namesto Janežič Lea, PAP
39/LAB.DIAG. /
Kavčnik Gašper 1. 5.T, PRA
namesto Škoda Miha, PRA
1.C, PRA
namesto Škoda Miha, PRA
AM

AM
/

/
2. 1.C, PRA
namesto Škoda Miha, PRA
AM /
3. 5.T, PRA
namesto Škoda Miha, PRA
1.C, PRA
namesto Škoda Miha, PRA
AM

AM
/

/
4. 5.T, PRA
namesto Škoda Miha, PRA
1.C, PRA
namesto Škoda Miha, PRA
AM

AM
/

/
5. 5.T, PRA
namesto Škoda Miha, PRA
1.C, PRA
namesto Škoda Miha, PRA
AM

AM
/

/
6. 5.T, PRA
namesto Škoda Miha, PRA
1.C, PRA
namesto Škoda Miha, PRA
AM

AM
/

/
Kikelj Polona 6. 1.F, MAT (zaposlitev)
namesto Janežič Lea, R.U.
170 /
Kraner Sonja 8. 4.T, NEMs
namesto Vuk Žiga, INF/v
132 /
9. 4.T, NEMs (zaposlitev)
namesto Vuk Žiga, INF/v
132 /
Krenčan Jernej 6. 4.V, MEHe
namesto Jaklič Daniela, GEO
172 /
Kukovica Luka 5. 2.C, NAR
namesto Jaklič Daniela, DRU
132 /
Mikuž Franci 4. 1.L, TLD
namesto Bukal Anja, TSP
506 /
Miljan Lenka 3. 2.K, MAT
namesto Janežič Lea, BIO
234 /
Modic Čož Irena 2. 1.P, POT
namesto Šumej Romana, POT
83 /
Pajk Marjetka 5. 1.L, ORO
namesto Bukal Anja, TSP
135 /
Pirnat Katarina 8. 1.G/V, DRU
namesto Bukal Anja, TKP/V
1.G, DRU
namesto Bukal Anja, TKP/V
175

175
/

/
Rozman Tjaša 4. 3.IO, ŽMO1
namesto Kastelic Terezija, ŽMO1
KNJIŽ. /
5. 3.IO, ŽMO1
namesto Kastelic Terezija, ŽMO1
KNJIŽ. /
6. 1.IO, OVT1
namesto Kastelic Terezija, OVT1
516 /
7. 1.IO, OVT1
namesto Kastelic Terezija, OVT1
516 /
Žunič Albert 2. 1.E, OOK
namesto Janežič Lea, OOK
137 /
4. 4.S, BIO
namesto Janežič Lea, BIO
137 /