Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Pajk Marjetka: 8 ura
  • Piškur Mateja: 7 ura
  • Fazliu Timi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ura
  • Šajnovič Darko: 1, 2, 3, 4, 5 ura
  • Brodnjak Alenka: 1, 2, 4, 5, 6, 7 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.A 1. Modic Čož Irena, MAT
namesto Šajnovič Darko, MOP
407 /
1.C 5. Kaučič Boris, TKP
namesto Šajnovič Darko, MOP
176 /
1.G 1. Pirnat Katarina, DRU
namesto Fazliu Timi, OOM
178 /
2. Trontelj Jernej, ELK
namesto Fazliu Timi, OOM
406 /
5. Trontelj Jernej, ELK
namesto Fazliu Timi, ORP
Sejna soba /
6. Pavlin Janez, OBM
namesto Fazliu Timi, ORP
Sejna soba /
7. Weiss Maja, SLO
namesto Fazliu Timi, TEH
Sejna soba /
1.H 2. Petek Julija, MAT
namesto Šajnovič Darko, USN
407 /
3. Cvelbar Nuša, MAT
namesto Šajnovič Darko, TSP
178 /
4. Gložančev Boris, DRU
namesto Šajnovič Darko, TSP
416 /
1.O 4. Pečkaj Nataša, DRU
namesto Brodnjak Alenka, AJE
129 /
2.O 1. Kaučič Boris, ELK
namesto Brodnjak Alenka, AJE
129 /
2. Krenčan Jernej, UKN
namesto Brodnjak Alenka, AJE
129 /
3.E 3. Modic Čož Irena, MAT
namesto Fazliu Timi, KOD
Sejna soba /
4. Pajk Marjetka, OBL
namesto Fazliu Timi, ORP
135 /
3.O 6. Ramšak Rok, CNC
namesto Brodnjak Alenka, AJE
89 /
7. Krenčan Jernej, MHS
namesto Brodnjak Alenka, AJE
506 /
4.T 7. Čaleta Janko, ŠVZ
namesto Piškur Mateja, SLO
TE2 /
4.Z 5. Žumer Mojca, KEM
namesto Brodnjak Alenka, AJE
137 /
5.N 8. Casagrande Milan, PSI
namesto Pajk Marjetka, UME
135 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Casagrande Milan 8. 5.N, PSI
namesto Pajk Marjetka, UME
135 /
Cvelbar Nuša 3. 1.H, MAT
namesto Šajnovič Darko, TSP
178 /
Čaleta Janko 7. 4.T, 4.T, ŠVZ
namesto Piškur Mateja, SLO
TE2 /
Gložančev Boris 4. 1.H, DRU
namesto Šajnovič Darko, TSP
416 /
Kaučič Boris 1. 2.O, ELK
namesto Brodnjak Alenka, AJE
129 /
5. 1.C, TKP
namesto Šajnovič Darko, MOP
176 /
Krenčan Jernej 2. 2.O, UKN
namesto Brodnjak Alenka, AJE
129 /
7. 3.O, MHS
namesto Brodnjak Alenka, AJE
506 /
Modic Čož Irena 1. 1.A, MAT
namesto Šajnovič Darko, MOP
407 /
3. 3.E, MAT
namesto Fazliu Timi, KOD
Sejna soba /
Pajk Marjetka 4. 3.E, OBL
namesto Fazliu Timi, ORP
135 /
Pavlin Janez 6. 1.G, OBM
namesto Fazliu Timi, ORP
Sejna soba /
Pečkaj Nataša 4. 1.O, DRU
namesto Brodnjak Alenka, AJE
129 /
Petek Julija 2. 1.H, MAT
namesto Šajnovič Darko, USN
407 /
Pirnat Katarina 1. 1.G, DRU
namesto Fazliu Timi, OOM
178 /
Ramšak Rok 6. 3.O, CNC
namesto Brodnjak Alenka, AJE
89 /
Trontelj Jernej 2. 1.G, ELK
namesto Fazliu Timi, OOM
406 /
5. 1.G, ELK
namesto Fazliu Timi, ORP
Sejna soba /
Weiss Maja 7. 1.G, SLO
namesto Fazliu Timi, TEH
Sejna soba /
Žumer Mojca 5. 4.Z, KEM
namesto Brodnjak Alenka, AJE
137 /