Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Lipič Nikolaj: 1, 3, 4, 5, 6, 7 ura
  • Kavčnik Gašper: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ura
  • Kokalj Anton: 1, 2, 4, 5, 6, 7 ura
  • Krašovec Damijan: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ura
  • Palčar Rajko: 2, 3, 4, 7, 8 ura
  • Kastelic Terezija: 1, 2, 3 ura
  • Ćordić Haris: 1, 2, 6 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.A 1. Pajk Marjetka, UME
namesto Kokalj Anton, ESI
134 /
1.B 2. Strmole Alenka, SLO
namesto Kokalj Anton, ESI
85 /
1.C 6. Gale Jelenko Petra, DRU
namesto Kokalj Anton, ESI
172 /
1.D 5. Kranjc Tekavec Liljana, SLO
namesto Kokalj Anton, ESI
172 /
1.E 4. Šajnovič Darko, TKP
namesto Kokalj Anton, ESI
178 /
1.I 7. odpade
namesto Palčar Rajko, LTT
/ /
1.IO 1. Pirnat Katarina, DRU
namesto Kastelic Terezija, ŽMO1
172 /
2. Piškur Mateja, SLO
namesto Kastelic Terezija, OVT1
172 /
2.D 1. Škoda Miha, PRA
namesto Kavčnik Gašper, PRA
AM Dodano prek menjave učitelja
2. Škoda Miha, PRA
namesto Kavčnik Gašper, PRA
AM Dodano prek menjave učitelja
3. Škoda Miha, PRA
namesto Kavčnik Gašper, PRA
AM Dodano prek menjave učitelja
4. Škoda Miha, PRA
namesto Kavčnik Gašper, PRA
AM Dodano prek menjave učitelja
5. Škoda Miha, PRA
namesto Kavčnik Gašper, PRA
AM Dodano prek menjave učitelja
6. Škoda Miha, PRA
namesto Kavčnik Gašper, PRA
AM Dodano prek menjave učitelja
2.I 1. Klobasa Igor, TBT
namesto Ćordić Haris, GCP
506 /
2. Omahen Majnardi Manca, ANG
namesto Palčar Rajko, GPP
514 /
3. Klobasa Igor, TBT
namesto Lipič Nikolaj, MAT
229 /
2.M 1. Gale Jelenko Petra, DRU
namesto Lipič Nikolaj, STM
229 /
2.O 1. Kermavnar Boleslav, PRA
namesto Krašovec Damijan, PRA
07 Dodano prek menjave učitelja
2. Kermavnar Boleslav, PRA
namesto Krašovec Damijan, PRA
07 Dodano prek menjave učitelja
3. Kermavnar Boleslav, PRA
namesto Krašovec Damijan, PRA
07 Dodano prek menjave učitelja
4. Kermavnar Boleslav, PRA
namesto Krašovec Damijan, PRA
07 Dodano prek menjave učitelja
5. Kermavnar Boleslav, PRA
namesto Krašovec Damijan, PRA
07 Dodano prek menjave učitelja
6. Kermavnar Boleslav, PRA
namesto Krašovec Damijan, PRA
07 Dodano prek menjave učitelja
3.E 7. Jaklič Daniela, IND
namesto Kokalj Anton, ESI
172 /
3.K 3. Skubic Alojzija, MOO3
namesto Kastelic Terezija, KRO1
Sejna soba /
4.I 2. Klobasa Igor, LPT
namesto Ćordić Haris, MBM
510 /
3. Casagrande Milan, PSI
namesto Palčar Rajko, LTT
514 /
4. Šljuka Novak Lucija, ANG
namesto Palčar Rajko, LTT
514 /
8. Golinar Andrej, R.U.
namesto Palčar Rajko, PGP
514 /
4.Z 7. Mlinšek Matjaž, MEHe
namesto Lipič Nikolaj, MAT
229 /
5.N 6. Cvelbar Nuša, MAT
namesto Ćordić Haris, PGP
1 /
5.Z 4. Krenčan Jernej, KRS
namesto Lipič Nikolaj, MAT
229 /
5. Kikelj Polona, MAT
namesto Lipič Nikolaj, MAT
229 /
6. Mlinšek Matjaž, MEHe
namesto Lipič Nikolaj, STM
229 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Casagrande Milan 3. 4.I, PSI
namesto Palčar Rajko, LTT
514  /
Cvelbar Nuša 6. 5.N, MAT
namesto Ćordić Haris, PGP
1  /
Gale Jelenko Petra 1. 2.M, DRU
namesto Lipič Nikolaj, STM
229  /
6. 1.C, DRU
namesto Kokalj Anton, ESI
172  /
Golinar Andrej 8. 4.I, R.U.
namesto Palčar Rajko, PGP
514  /
Jaklič Daniela 7. 3.E, IND
namesto Kokalj Anton, ESI
172  /
Kermavnar Boleslav 1. 2.O, PRA
namesto Krašovec Damijan, PRA
07 Dodano prek menjave učitelja
2. 2.O, PRA
namesto Krašovec Damijan, PRA
07 Dodano prek menjave učitelja
3. 2.O, PRA
namesto Krašovec Damijan, PRA
07 Dodano prek menjave učitelja
4. 2.O, PRA
namesto Krašovec Damijan, PRA
07 Dodano prek menjave učitelja
5. 2.O, PRA
namesto Krašovec Damijan, PRA
07 Dodano prek menjave učitelja
6. 2.O, PRA
namesto Krašovec Damijan, PRA
07 Dodano prek menjave učitelja
Kikelj Polona 5. 5.Z, MAT
namesto Lipič Nikolaj, MAT
229  /
Klobasa Igor 1. 2.I, TBT
namesto Ćordić Haris, GCP
506  /
2. 4.I, LPT
namesto Ćordić Haris, MBM
510  /
3. 2.I, TBT
namesto Lipič Nikolaj, MAT
229  /
Kranjc Tekavec Liljana 5. 1.D, SLO
namesto Kokalj Anton, ESI
172  /
Krenčan Jernej 4. 5.Z, KRS
namesto Lipič Nikolaj, MAT
229  /
Mlinšek Matjaž 6. 5.Z, MEHe
namesto Lipič Nikolaj, STM
229  /
7. 4.Z, MEHe
namesto Lipič Nikolaj, MAT
229  /
Omahen Majnardi Manca 2. 2.I, ANG
namesto Palčar Rajko, GPP
514  /
Pajk Marjetka 1. 1.A, UME
namesto Kokalj Anton, ESI
134  /
Pirnat Katarina 1. 1.IO, DRU
namesto Kastelic Terezija, ŽMO1
172  /
Piškur Mateja 2. 1.IO, SLO
namesto Kastelic Terezija, OVT1
172  /
Skubic Alojzija 3. 3.K, MOO3
namesto Kastelic Terezija, KRO1
Sejna soba  /
Strmole Alenka 2. 1.B, SLO
namesto Kokalj Anton, ESI
85  /
Šajnovič Darko 4. 1.E, TKP
namesto Kokalj Anton, ESI
178  /
Škoda Miha 1. 2.D, PRA
namesto Kavčnik Gašper, PRA
AM Dodano prek menjave učitelja
2. 2.D, PRA
namesto Kavčnik Gašper, PRA
AM Dodano prek menjave učitelja
3. 2.D, PRA
namesto Kavčnik Gašper, PRA
AM Dodano prek menjave učitelja
4. 2.D, PRA
namesto Kavčnik Gašper, PRA
AM Dodano prek menjave učitelja
5. 2.D, PRA
namesto Kavčnik Gašper, PRA
AM Dodano prek menjave učitelja
6. 2.D, PRA
namesto Kavčnik Gašper, PRA
AM Dodano prek menjave učitelja
Šljuka Novak Lucija 4. 4.I, ANG
namesto Palčar Rajko, LTT
514  /