Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Bandelj Kristjan: 1, 2, 3, 4, 6, 8 ura
  • Krenčan Jernej: 6, 7 ura
  • Pajk Marjetka: 1, 2, 4, 5, 6 ura
  • Kregar Marija Mojca: 3, 5, 6, 7, 8 ura
  • Pavlovič Jožica: 3, 4, 7 ura
  • Miljan Lenka: 2, 3, 4, 5, 6, 7 ura
  • Skubic Alojzija: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ura
  • Šumej Romana: 6, 7, 8, 9 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.A 2. Podobnik Andreja, MAT
namesto Miljan Lenka, MAT
228 /
1.C 7. Jaklič Daniela, DRU
namesto Miljan Lenka, MAT
226 /
1.D 1. odpade
namesto Bandelj Kristjan, NAR
/ /
2. odpade
namesto Bandelj Kristjan, NAR
/ /
3. Jaklič Daniela, DRU
namesto Bandelj Kristjan, R.U.
170 /
1.F 6. Kikelj Polona, MAT
namesto Pajk Marjetka, UME
135 /
1.I 5. Podobnik Andreja, MAT
namesto Miljan Lenka, MAT
228 /
1.IO 6. Kikelj Polona, MAT
namesto Pajk Marjetka, UME
135 /
1.K 4. Pirnat Katarina, ZGO
namesto Bandelj Kristjan, FIZ
228 /
1.L 1. Petek Julija, MAT
namesto Pajk Marjetka, ORO
135 /
1.M 6. Gložančev Boris, DRU
namesto Krenčan Jernej, IET
170 /
1.P 3. Modic Čož Irena, R.U.
namesto Kregar Marija Mojca, R.U.
85 /
8. Modic Čož Irena, POT
namesto Šumej Romana, POT
135 /
9. odpade
namesto Šumej Romana, POT
/ /
2.A 8. Pirnat Katarina, DRU
namesto Bandelj Kristjan, NAR
STE /
2.E 4. Avbelj Renata, NAR
namesto Pajk Marjetka, OBL
135 /
5. Strmole Alenka, SLO
namesto Pajk Marjetka, OBL
135 /
2.I 6. Belošević Anja, MAT
namesto Miljan Lenka, MAT
226 /
2.IO 1. Reberšak Metka, PRA
namesto Skubic Alojzija, PRA
88 /
2. Reberšak Metka, PRA
namesto Skubic Alojzija, PRA
88 /
3. Reberšak Metka, PRA
namesto Skubic Alojzija, PRA
88 /
4. Reberšak Metka, PRA
namesto Skubic Alojzija, PRA
88 /
5. Reberšak Metka, PRA
namesto Skubic Alojzija, PRA
88 /
6. Reberšak Metka, PRA
namesto Skubic Alojzija, PRA
88 /
7. Reberšak Metka, PRA
namesto Skubic Alojzija, PRA
88 /
8. Reberšak Metka, PRA
namesto Skubic Alojzija, PRA
88 /
2.P 6. Reberšak Metka, PRA
namesto Šumej Romana, PRT
88 /
7. Reberšak Metka, PRA
namesto Šumej Romana, PRT
88 /
3.K 4. Modic Čož Irena, ŠOB1
namesto Miljan Lenka, R.U.
KNJIŽ. /
5. Reberšak Metka, MOO3
namesto Kregar Marija Mojca, MOO3
88 /
6. Reberšak Metka, MOO3
namesto Kregar Marija Mojca, MOO3
173 /
7. Reberšak Metka, ŠOB3
namesto Kregar Marija Mojca, ŠOB3
173 /
8. Reberšak Metka, ŠOB3
namesto Kregar Marija Mojca, ŠOB3
173 /
3.M 7. Pongrac Samoel, PRA
namesto Krenčan Jernej, UKN
170 /
4.N 3. Kraner Sonja, NEM
namesto Pavlovič Jožica, GPP
135 /
4.R 4. Klobasa Igor, TBT
namesto Pavlovič Jožica, R.U.
414 /
7. Golinar Andrej, SLO
namesto Pavlovič Jožica, GPP
507 /
4.Z 6. Tekavec Breda, SLO
namesto Bandelj Kristjan, FIZ
172 /
5.S 2. odpade
namesto Pajk Marjetka, UME
/ /
5.U 3. Tekavec Breda, SLO
namesto Miljan Lenka, MAT
228 /
5.Z 2. odpade
namesto Pajk Marjetka, UME
/ /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Avbelj Renata 4. 2.E, NAR
namesto Pajk Marjetka, OBL
135 /
Belošević Anja 6. 2.I, MAT
namesto Miljan Lenka, MAT
226 /
Gložančev Boris 6. 1.M, DRU
namesto Krenčan Jernej, IET
170 /
Golinar Andrej 7. 4.R, SLO
namesto Pavlovič Jožica, GPP
507 /
Jaklič Daniela 3. 1.D, DRU
namesto Bandelj Kristjan, R.U.
170 /
7. 1.C, DRU
namesto Miljan Lenka, MAT
226 /
Kikelj Polona 6. 1.IO, MAT
namesto Pajk Marjetka, UME
1.F, MAT
namesto Pajk Marjetka, UME
135

135
/

/
Klobasa Igor 4. 4.R, TBT
namesto Pavlovič Jožica, R.U.
414 /
Kraner Sonja 3. 4.N, NEM
namesto Pavlovič Jožica, GPP
135 /
Modic Čož Irena 3. 1.P, R.U.
namesto Kregar Marija Mojca, R.U.
85 /
4. 3.K, ŠOB1
namesto Miljan Lenka, R.U.
KNJIŽ. /
8. 1.P, POT
namesto Šumej Romana, POT
135 /
Petek Julija 1. 1.L, MAT
namesto Pajk Marjetka, ORO
135 /
Pirnat Katarina 4. 1.K, ZGO
namesto Bandelj Kristjan, FIZ
228 /
8. 2.A, DRU
namesto Bandelj Kristjan, NAR
STE /
Podobnik Andreja 2. 1.A, MAT
namesto Miljan Lenka, MAT
228 /
5. 1.I, MAT
namesto Miljan Lenka, MAT
228 /
Pongrac Samoel 7. 3.M, 3.M, PRA
namesto Krenčan Jernej, UKN
170 /
Reberšak Metka 1. 2.IO, PRA
namesto Skubic Alojzija, PRA
88 /
2. 2.IO, PRA
namesto Skubic Alojzija, PRA
88 /
3. 2.IO, PRA
namesto Skubic Alojzija, PRA
88 /
4. 2.IO, PRA
namesto Skubic Alojzija, PRA
88 /
5. 2.IO, PRA
namesto Skubic Alojzija, PRA
3.K, MOO3
namesto Kregar Marija Mojca, MOO3
88

88
/

/
6. 2.IO, PRA
namesto Skubic Alojzija, PRA
2.P, PRA
namesto Šumej Romana, PRT
3.K, MOO3
namesto Kregar Marija Mojca, MOO3
88

88

173
/

/

/
7. 2.IO, PRA
namesto Skubic Alojzija, PRA
2.P, PRA
namesto Šumej Romana, PRT
3.K, ŠOB3
namesto Kregar Marija Mojca, ŠOB3
88

88

173
/

/

/
8. 2.IO, PRA
namesto Skubic Alojzija, PRA
3.K, ŠOB3
namesto Kregar Marija Mojca, ŠOB3
88

173
/

/
Strmole Alenka 5. 2.E, SLO
namesto Pajk Marjetka, OBL
135 /
Tekavec Breda 3. 5.U, SLO
namesto Miljan Lenka, MAT
228 /
6. 4.Z, SLO
namesto Bandelj Kristjan, FIZ
172 /