Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Pongrac Samoel: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ura
  • Kamenik Ajda: 6, 7, 8 ura
  • Ramšak Rok: 4, 5, 6, 7, 8 ura
  • Pirnat Katarina: 2, 3, 4, 6, 7 ura
  • Miljan Lenka: 5 ura
  • Dušak Monika: 1, 2, 3, 4, 5 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.A 2. Kokalj Anton, ESI
namesto Pirnat Katarina, DRU
176 /
1.O 4. Šajnovič Darko, TKP
namesto Dušak Monika, MOP
507 /
5. Tekavec Breda, SLO
namesto Dušak Monika, MOP
507 /
6. Lipič Nikolaj, MAT
namesto Pirnat Katarina, DRU
176 /
7. Dobre Blaž, MHS
namesto Pirnat Katarina, DRU
176 /
2.K 5. Podobnik Andreja, MAT
namesto Miljan Lenka, MAT
226 /
2.O 3. Trontelj Jernej, ELK
namesto Pirnat Katarina, DRU
176 /
4. Brodnjak Alenka, AJE
namesto Pirnat Katarina, DRU
176 /
3.M 1. Mlinšek Matjaž, PRA
namesto Pongrac Samoel, PRA
24 /
2. Mlinšek Matjaž, PRA
namesto Pongrac Samoel, PRA
24 /
3. Mlinšek Matjaž, PRA
namesto Pongrac Samoel, PRA
24 /
4. Mlinšek Matjaž, PRA
namesto Pongrac Samoel, PRA
24 /
5. Mlinšek Matjaž, PRA
namesto Pongrac Samoel, PRA
24 /
6. Mlinšek Matjaž, PRA
namesto Pongrac Samoel, PRA
24 /
4.N 6. Ćordić Haris, GCP
namesto Kamenik Ajda, TKO
3 /
7. Golinar Andrej, SLO
namesto Kamenik Ajda, TKO/V
3 /
8. odpade
namesto Kamenik Ajda, TKO/V
/ /
4.S 4. Jaklič Daniela, GEO
namesto Ramšak Rok, R.U.
134 /
4.Z 1. Jaklič Daniela, GEO
namesto Dušak Monika, TDO
410 /
2. Pavšič Damijan, MEHs
namesto Dušak Monika, TDO
410 /
3. Petek Julija, INF/v
namesto Dušak Monika, TSP
410 /
5.S 5. Pajk Marjetka, UME
namesto Ramšak Rok, RPT
132 /
6. Tekavec Breda, SLO
namesto Ramšak Rok, RPT
229 /
7. Fister Smiljana, AJE
namesto Ramšak Rok, RPT
134 /
8. odpade
namesto Ramšak Rok, RPT
/ /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Brodnjak Alenka 4. 2.O, AJE
namesto Pirnat Katarina, DRU
176 /
Ćordić Haris 6. 4.N, GCP
namesto Kamenik Ajda, TKO
3 /
Dobre Blaž 7. 1.O, MHS
namesto Pirnat Katarina, DRU
176 /
Fister Smiljana 7. 5.S, AJE
namesto Ramšak Rok, RPT
134 /
Golinar Andrej 7. 4.N, SLO
namesto Kamenik Ajda, TKO/V
3 /
Jaklič Daniela 1. 4.Z, GEO
namesto Dušak Monika, TDO
410 /
4. 4.S, GEO
namesto Ramšak Rok, R.U.
134 /
Kokalj Anton 2. 1.A, ESI
namesto Pirnat Katarina, DRU
176 /
Lipič Nikolaj 6. 1.O, MAT
namesto Pirnat Katarina, DRU
176 /
Mlinšek Matjaž 1. 3.M, PRA
namesto Pongrac Samoel, PRA
24 /
2. 3.M, PRA
namesto Pongrac Samoel, PRA
24 /
3. 3.M, PRA
namesto Pongrac Samoel, PRA
24 /
4. 3.M, PRA
namesto Pongrac Samoel, PRA
24 /
5. 3.M, PRA
namesto Pongrac Samoel, PRA
24 /
6. 3.M, PRA
namesto Pongrac Samoel, PRA
24 /
Pajk Marjetka 5. 5.S, UME
namesto Ramšak Rok, RPT
132 /
Pavšič Damijan 2. 4.Z, MEHs
namesto Dušak Monika, TDO
410 /
Petek Julija 3. 4.Z, 4.Z, INF/v
namesto Dušak Monika, TSP
410 /
Podobnik Andreja 5. 2.K, MAT
namesto Miljan Lenka, MAT
226 /
Šajnovič Darko 4. 1.O, TKP
namesto Dušak Monika, MOP
507 /
Tekavec Breda 5. 1.O, SLO
namesto Dušak Monika, MOP
507 /
6. 5.S, SLO
namesto Ramšak Rok, RPT
229 /
Trontelj Jernej 3. 2.O, ELK
namesto Pirnat Katarina, DRU
176 /