Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

 • Epih Lili: 6, 7 ura
 • Hafner Jana: 8 ura
 • Eyer Daniel: 6, 8, 9 ura
 • Zobec Aleš: 2, 7, 8 ura
 • Krajnc Maja: 5, 8, 9 ura
 • Kačič Deja: 3, 4 ura
 • Lesjak Tatjana: 4, 6 ura
 • Lotrič Vesna: 1 ura
 • Pokovec Alenka: 1, 2, 4, 7 ura
 • Kukec Maša: 7 ura
 • Kopač Andreja: 6, 7 ura
 • Repar Lomovšek Špela: 3, 4, 5 ura
 • Zupan Mojca: 2, 7, 8 ura
 • Ogrin Darja: 3, 4, 6 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.A 7. Epih Lili, SLO (zaposlitev)
namesto Epih Lili, SLO
DOMA dijaki na spletni učilnici natisnejo vaje iz glasoslovja in pravopisa, učni list (predtest)
1.B 7. Zobec Aleš, KOV (zaposlitev)
namesto Zobec Aleš, KOV
DOMA /
8. odpade
namesto Zobec Aleš, DSP
/ /
1.C 7. Kukec Maša, MAT (zaposlitev)
namesto Kukec Maša, MAT
DOMA /
1.D 4. Nemec Bernarda, MAT (zaposlitev)
namesto Kačič Deja, MAT
A233 /
1.H 3. Dobaj Martina, BAL (zaposlitev)
namesto Repar Lomovšek Špela, BAL
B-GPD /
2.E 4. Šulc Barbara, ANG
namesto Pokovec Alenka, SOC
B106 /
2.F 7. Pugelj Klara, MAT (zaposlitev)
namesto Pokovec Alenka, SOC
DOMA /
2.H 4. Osojnik Vita, BAL (zaposlitev)
namesto Repar Lomovšek Špela, BAL
B-BDV /
5. Osojnik Vita, BAL (zaposlitev)
namesto Repar Lomovšek Špela, BAL
B-BDV /
3.B 6. Nemec Bernarda, RUP
namesto Ogrin Darja, DZO
A213 /
3.C 4. Virant Iršič Katarina, KLA (zaposlitev)
namesto Lesjak Tatjana, KLA
A305 /
3.D 2. Voje Matej, PPP (zaposlitev)
namesto Zupan Mojca, PPP
A233 /
3.E 3. Kačič Deja, MAT (zaposlitev)
namesto Kačič Deja, MAT
B003 /
4.A 5. Virant Iršič Katarina, RUP (zaposlitev)
namesto Krajnc Maja, RUP
A124 Odnosi z vrstniki (učb. Str.188-193)
6. Županič Petra, SLO (zaposlitev)
namesto Epih Lili, SLO
A214 dijaki na spletni strani RIC rešujejo razčlembe izhodiščnih besedil (prva izpitna pola) in sistematično ponavljajo jezikoslovje s poudarkom na tvorbi besedilnih vrst
4.C 8. Eyer Daniel, KIT (zaposlitev)
namesto Eyer Daniel, KIT
DOMA /
4.D 9. Eyer Daniel, KIT (zaposlitev)
namesto Eyer Daniel, KIT
DOMA /
4.E 1. Žlahtič Jožef, SO4
namesto Pokovec Alenka, SO4
B100 /
2. Žlahtič Jožef, SO4
namesto Pokovec Alenka, SO4
B100 /
3. Posavec Urša, ANG
namesto Ogrin Darja, ZGO
B002 /
4. Jaklitsch Jakše Katarina, SLO
namesto Ogrin Darja, ZGO
B002 /
8. Krajnc Maja, PS4 (zaposlitev)
namesto Krajnc Maja, PS4
DOMA Teorije osebnosti - E. Erikson (delo z učbenikoma/katalogom)
9. Krajnc Maja, PS4 (zaposlitev)
namesto Krajnc Maja, PS4
DOMA Teorije osebnosti - E. Erikson (delo z učbenikoma/katalogom)
4.F 1. Žlahtič Jožef, SO4
namesto Pokovec Alenka, SO4
B100 /
2. Žlahtič Jožef, SO4
namesto Pokovec Alenka, SO4
B100 /
8. Krajnc Maja, PS4 (zaposlitev)
namesto Krajnc Maja, PS4
DOMA Teorije osebnosti - E. Erikson (delo z učbenikoma/katalogom)
9. Krajnc Maja, PS4 (zaposlitev)
namesto Krajnc Maja, PS4
DOMA Teorije osebnosti - E. Erikson (delo z učbenikoma/katalogom)
4.G 6. Korošec Marko, KIT (zaposlitev)
namesto Eyer Daniel, KIT
A330 /
6. Bevc Cvetka, KLA (zaposlitev)
namesto Lesjak Tatjana, KLA
A305 /
7. Kopač Andreja, UGOV (zaposlitev)
namesto Kopač Andreja, UGOV
DOMA /
8. Krajnc Maja, PS4 (zaposlitev)
namesto Krajnc Maja, PS4
DOMA Teorije osebnosti - E. Erikson (delo z učbenikoma/katalogom)
8. odpade
namesto Hafner Jana, DSP
/ /
9. Krajnc Maja, PS4 (zaposlitev)
namesto Krajnc Maja, PS4
DOMA Teorije osebnosti - E. Erikson (delo z učbenikoma/katalogom)
4.H 1. Žlahtič Jožef, SO4
namesto Pokovec Alenka, SO4
B100 /
2. Žlahtič Jožef, SO4
namesto Pokovec Alenka, SO4
B100 /
6. Vohar Urška, SPT
namesto Kopač Andreja, ZPO
B-PDV /
6. Dobaj Martina, SPT
namesto Kopač Andreja, ZPO
B-PDV /
5.PT 1. Lotrič Vesna, KVE (zaposlitev)
namesto Lotrič Vesna, KVE
DOMA /
2. Zobec Aleš, KOV (zaposlitev)
namesto Zobec Aleš, KOV
DOMA /
7. Zupan Mojca, IZO (zaposlitev)
namesto Zupan Mojca, IZO
DOMA /
8. Zupan Mojca, IZO (zaposlitev)
namesto Zupan Mojca, IZO
DOMA /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Bevc Cvetka 6. 4.G, KLA (zaposlitev)
namesto Lesjak Tatjana, KLA
A305 /
Dobaj Martina 3. 1.H, BAL (zaposlitev)
namesto Repar Lomovšek Špela, BAL
B-GPD /
6. 4.H, SPT
namesto Kopač Andreja, ZPO
B-PDV /
Epih Lili 7. 1.A, SLO (zaposlitev)
namesto Epih Lili, SLO
DOMA dijaki na spletni učilnici natisnejo vaje iz glasoslovja in pravopisa, učni list (predtest)
Eyer Daniel 8. 4.C, KIT (zaposlitev)
namesto Eyer Daniel, KIT
DOMA /
9. 4.D, KIT (zaposlitev)
namesto Eyer Daniel, KIT
DOMA /
Jaklitsch Jakše Katarina 4. 4.E, SLO
namesto Ogrin Darja, ZGO
B002 /
Kačič Deja 3. 3.E, MAT (zaposlitev)
namesto Kačič Deja, MAT
B003 /
Kopač Andreja 7. 4.G, UGOV (zaposlitev)
namesto Kopač Andreja, UGOV
DOMA /
Korošec Marko 6. 4.G, KIT (zaposlitev)
namesto Eyer Daniel, KIT
A330 /
Krajnc Maja 8. 4.E, 4.F, PS4 (zaposlitev)
namesto Krajnc Maja, PS4
4.G, PS4 (zaposlitev)
namesto Krajnc Maja, PS4
DOMA

DOMA
Teorije osebnosti - E. Erikson (delo z učbenikoma/katalogom)

Teorije osebnosti - E. Erikson (delo z učbenikoma/katalogom)
9. 4.G, PS4 (zaposlitev)
namesto Krajnc Maja, PS4
4.F, 4.E, PS4 (zaposlitev)
namesto Krajnc Maja, PS4
DOMA

DOMA
Teorije osebnosti - E. Erikson (delo z učbenikoma/katalogom)

Teorije osebnosti - E. Erikson (delo z učbenikoma/katalogom)
Kukec Maša 7. 1.C, MAT (zaposlitev)
namesto Kukec Maša, MAT
DOMA /
Lotrič Vesna 1. 5.PT, KVE (zaposlitev)
namesto Lotrič Vesna, KVE
DOMA /
Nemec Bernarda 4. 1.D, MAT (zaposlitev)
namesto Kačič Deja, MAT
A233 /
6. 3.B, RUP
namesto Ogrin Darja, DZO
A213 /
Osojnik Vita 4. 2.H, BAL (zaposlitev)
namesto Repar Lomovšek Špela, BAL
B-BDV /
5. 2.H, BAL (zaposlitev)
namesto Repar Lomovšek Špela, BAL
B-BDV /
Posavec Urša 3. 4.E, ANG
namesto Ogrin Darja, ZGO
B002 /
Pugelj Klara 7. 2.F, MAT (zaposlitev)
namesto Pokovec Alenka, SOC
DOMA /
Šulc Barbara 4. 2.E, ANG
namesto Pokovec Alenka, SOC
B106 /
Virant Iršič Katarina 4. 3.C, KLA (zaposlitev)
namesto Lesjak Tatjana, KLA
A305 /
5. 4.A, RUP (zaposlitev)
namesto Krajnc Maja, RUP
A124 Odnosi z vrstniki (učb. Str.188-193)
Vohar Urška 6. 4.H, SPT
namesto Kopač Andreja, ZPO
B-PDV /
Voje Matej 2. 3.D, PPP (zaposlitev)
namesto Zupan Mojca, PPP
A233 /
Zobec Aleš 2. 5.PT, KOV (zaposlitev)
namesto Zobec Aleš, KOV
DOMA /
7. 1.B, KOV (zaposlitev)
namesto Zobec Aleš, KOV
DOMA /
Zupan Mojca 7. 5.PT, IZO (zaposlitev)
namesto Zupan Mojca, IZO
DOMA /
8. 5.PT, IZO (zaposlitev)
namesto Zupan Mojca, IZO
DOMA /
Žlahtič Jožef 1. 4.F, 4.E, SO4
namesto Pokovec Alenka, SO4
4.H, SO4
namesto Pokovec Alenka, SO4
B100

B100
/

/
2. 4.F, 4.E, SO4
namesto Pokovec Alenka, SO4
4.H, SO4
namesto Pokovec Alenka, SO4
B100

B100
/

/
Županič Petra 6. 4.A, SLO (zaposlitev)
namesto Epih Lili, SLO
A214 dijaki na spletni strani RIC rešujejo razčlembe izhodiščnih besedil (prva izpitna pola) in sistematično ponavljajo jezikoslovje s poudarkom na tvorbi besedilnih vrst