Zaposlenim v šoli pomaga izpolnjevati
najpomembnejše poslanstvo — izobraževanje učencev.

Zakaj nam zaupa že 465 osnovnih in srednjih šol?

Preverjena in celovita rešitev za šole

eAsistent je rešitev za šole, učitelje, starše in učence, ki se razvija že več kot 8 let. Pomaga vsem udeležencem in nadgrajuje vsakdanja opravila na področju izobraževanja in vzgoje.

VEČ

Implementacija — Brez skrbi in bolečin

eAsistent vključuje primere najboljših praks posameznih šol, zato lahko zagotovimo nebolečo in brezskrbno implementacijo oz. vpeljavo na vsako šolo.

VEČ

xMatura - učinkovita priprava na maturo

xMatura je super pripomoček za učitelje in maturante. Pomagala vam bo s hitrejšo in boljšo pripravo na maturo.

VEČ

Evidenca delovnega časa — hitro evidentiranje za učitelje, pregledna razporeditev dela za vodstvo šole

Evidenca delovnega časa znotraj eAsistenta poenostavi vnašanje podatkov s strani zaposlenih na šoli in pregled podatkov ravnatelju.

VEČ

Komunikacija — Varna interna komunikacija

Komunikacija je sestavni del šolskega vsakdanjika in je ključna za uspešno sodelovanje. eAsistentova Komunikacija je šolam prilagojen pripomoček, ki poenostavi komuniciranje med posamezniki, med skupinami ali služi kot oglasna deska.

VEČ

Delovodnik — Poslovite se od ročnega številčenja in razvrščanja dokumentov

eAsistent Delovodnik je opremljen z Enotnim klasifikacijskim načrtom, razširjenim in prilagojenim posebej za vzgojno-izobraževalne zavode. Neposredna povezava z eAsistentom poslovnemu sekretarju omogoča avtomatično in enostavno številčenje šolske dokumentacije, prilagojen spletni vmesnik pa pregleden in hiter sistem za vodenje celotne dokumentacije vzgojno izobraževalne ustanove.

VEČ

Poročila — podatki služijo vam in ne vi podatkom

Hitro dostopna in pregledna poročila (vsebinska, statistična, ...) vam pomagajo spremljati in izboljševati različna področja v šoli.

eHramba — gore dokumentov in veliko nepotrebnega dela so zgodovina

eHramba združuje strokovno sodelovanje eŠole d.o.o. in podjetja Logitus d.o.o., ki je akreditiran ponudnik dolgoročne elektronske hrambe in programske opreme. eHramba ponuja celovito rešitev elektronske hrambe dokumentov v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, Enotnimi tehnološkimi zahtevami ter edinimi celovitimi Vzorčnimi notranjimi pravili za vzgojno-izobraževalne zavode, potrjenimi s strani Arhiva Republike Slovenije.

VEČ

Administracija — šola naj se ukvarja z izobraževanjem in ne z administracijo

Zakonodaja in pravilniki od šol zahtevajo vodenje velikega števila različnih dokumentov. eAsistent vam pomaga pri pripravi in organizaciji dokumentov, da bodo le-ti vodeni natančno, brez napak in odvečnega dela.

Varstvo podatkov

V šoli razpolagate z veliko količino podatkov, ki jih obdelujete na podlagi zakona. Naša naloga je, da kot vaš pogodbeni obdelovalec poskrbimo za njihovo zaupnost, celovitost in razpoložljivost.

KAKO SKRBIMO ZA VARNOST?

Infrastruktura — Varno, stabilno in hitro

Najsodobnejša infrastruktura eAsistenta zagotavlja najvišjo varnost osebnih podatkov ter hitro in zanesljivo delovanje sistema.

VEČ

Želimo se spoznati tudi z vašo šolo in vam omogočiti eAsistenta.