Z eAsistentom za učence je delo skozi celotno šolsko leto lažje in bolj učinkovito.

eAsistent za učence je v osnovi brezplačno orodje, ki omogoča vpogled v urnik, urejanje prehrane, pregled aktualnih ocen, ocenjevanj znanja in komunikacijo s šolo.

Mobilna aplikacija

Popolni sopotnik za ažurno in pregledno spremljanje dogajanja v šoli. Mobilna aplikacija je na voljo v okviru eAsistenta za učence PLUS.

Ocene

eAsistent pomaga učencem pri spremljanju ocen in pripravi na ocenjevanje znanja. Ocene in napovedana ocenjevanja znanja so vidna, ko jih učitelj vpiše v eAsistenta.

Prehrana

Prijava oz. odjava na obroke in pregled stanja za tekoči mesec. Spremljanje prehrane je možno, v kolikor šola evidentira prehrano prek eAsistenta.

Urnik

Hiter in enostaven pregled trenutno najbolj aktualnih vsebin oz. dogodkov. Pregled dnevnih obveznosti in nadomeščanj.

Naloge

Na enem mestu so zbrane domače naloge, ki jih je potrebno narediti ter pregled nad stanjem neopravljenih in opravljenih nalog. Domače naloge so vidne, v kolikor se učitelj odloči domačo nalogo vpisati v eAsistenta.

Izostanki

Pregled in spremljanje izostankov v šoli.

Rešitev, ki učencem omogoča spremljanje dogajanja in lastnega napredka tekom šolanja.

Komunikacija

S pomočjo Komunikacije lahko učenci sodelujejo s šolo, učitelji in sošolci tudi na daljavo.

Nadgradi svoje delo s POPOLNO elektronsko komunikacijo za učence.

Informacije, ki jih ponujajo pripomočki, so na voljio, če učitelji določen sklop podatkov vnašajo v eAsistenta.

Varstvo podatkov

Varnost osebnih podatkov otrok, učencev in dijakov, je osnovno izhodišče za naše delo. Skrbimo za zaupnost, celovitost in razpoložljivost vaših podatkov skladno z mednarodnim standardom za informacijsko varnost ISO 27001.

KAKO SKRBIMO ZA VARNOST?
PRIPOROČAMO

Preizkusi POPOLNO elektronsko komunikacijo za učence

Starši ti lahko preko svojega eAsistenta za starše aktivirajo POPOLNO elektronsko komunikacijo za učence.

Aplikacija za učence

Imej urnik in ocene vedno pri roki. Bodi obveščen o nadomeščanjih in ostalih spremembah na urniku.

Brezplačno preveri, kaj vse ti omogoča aplikacija.

Starš ti lahko preko svojega eAsistenta za starše aktivirajo POPOLNO elektronsko komunikacijo za učence, kki vključuje uporabo aplikacije.