mojAsistent

Pripomoček za sprotno delo v šoli za vsakega učenca.

Storitev mojAsistent je v osnovi brezplačno orodje, ki ti preko portala Moja šola in mobilne aplikacije mojAsistent omogoča vpogled v urnik, urejanje prehrane, pregled aktualnih ocen, ocenjevanj znanja in komunikacijo s šolo.

Mobilna aplikacija

Popolni sopotnik za ažurno in pregledno spremljanje dogajanja v šoli. Mobilna aplikacija je na voljo vsem učencem.

Ocene

mojAsistent pomaga učencem pri spremljanju ocen in pripravi na ocenjevanje znanja. Ocene in napovedana ocenjevanja znanja so vidna, ko jih učitelj vpiše.

Urnik

Hiter in enostaven pregled trenutno najbolj aktualnih vsebin oz. dogodkov. Pregled dnevnih obveznosti in nadomeščanj.

Izostanki

Pregled in spremljanje izostankov v šoli.

Lažje in učinkovito skozi šolsko leto.

Prehrana

Prijava oz. odjava na obroke in pregled stanja za tekoči mesec. Spremljanje prehrane je možno, v kolikor šola evidentira prehrano prek Moje šole.

Komunikacija

S pomočjo Komunikacije lahko učenci sodelujejo s šolo, učitelji in sošolci tudi na daljavo.

Rešitev, ki učencem omogoča spremljanje dogajanja in lastnega napredka tekom šolanja.

Informacije, ki jih ponujajo pripomočki, so na voljo, če učitelji določen sklop podatkov vnašajo v sistem.

Varstvo podatkov

Varnost osebnih podatkov otrok, učencev in dijakov, je osnovno izhodišče za naše delo. Skrbimo za zaupnost, celovitost in razpoložljivost vaših podatkov skladno z mednarodnim standardom za informacijsko varnost ISO 27001.

KAKO SKRBIMO ZA VARNOST?

Preizkusi mojAsistent ZA UČENCE

Starši ti lahko preko svojega profila aktivirajo storitev mojAsistent ZA UČENCE, ki ti omogoča, pregled vseh vpisanih ocen in ocenjevanj, personalizirane kartice, potisna sporočila ter možnost določanja ciljev in sledenje tvojemu napredku.

Aplikacija za učence

Imej urnik in ocene vedno pri roki. Bodi obveščen o nadomeščanjih in ostalih spremembah na urniku.

Brezplačno testiraj storitev mojAsistent POPOLNI (za starše in učence) za učence.

Starši ti lahko preko svojega profila aktivirajo storitev mojAsistent POPOLNI (za starše in učence) za učence.