Verjamemo, da so učitelji naši super junaki.

Imajo zelo pomembno vlogo pri izobraževanju, saj s podajanjem znanja in osebnim pristopom oblikujejo izobraževalni proces in našo prihodnost.

Zakaj eAsistenta uporablja več kot 35.000 učiteljev?

Učitelj naj bo učitelj in ne administrativni delavec

eAsistent pomaga učiteljem, da ne izgubljajo svojega časa z administracijo, ampak se lahko posvetijo samo najpomembnejšem – izobraževanju.

Spremljanje znanja

Ena od zelo pomembnih nalog učitelja je spremljanje znanja učenca. eAsistent je učiteljem v pomoč, da na enostaven in kakovosten način spremljajo znanje svojih učencev.

Odnos in osebne kompetence so pomembne

Biti učitelj je zelo kompleksna naloga, pri kateri ne gre samo za podajanje znanja. eAsistent nudi učiteljem pripomoček za spremljanje osebnostnega razvoja učencev in vzpodbujanje pozitivne komunikacije.

Vsak učenec je najpomembnejši

Učitelji vsakodnevno sodelujejo z velikim številom učencem. Ker je vsak učenec pomemben, eAsistent učiteljem pomaga pri spremljanju posameznega učenca.

Učenci imajo radi izzive in ne naloge

Generacije otrok se zelo hitro spreminjajo in so čedalje bolj zahtevne. eAsistent omogoča učiteljem, da izvajajo izobraževanje na način, ki je blizu današnji generaciji učencev.

Priprava na pouk

Uspešna realizacija učnih ciljev zahteva dobro pripravo na pouk. eAsistent nudi učiteljem pripomoček, ki jim pomaga pri načrtovanju pouka.

Varstvo podatkov

V šoli razpolagate z veliko količino podatkov, tudi o učencih oziroma dijakih. Naša naloga je, da poskrbimo za njihovo zaupnost, celovitost in razpoložljivost.

KAKO SKRBIMO ZA VARNOST?

Želimo se spoznati tudi z vašo šolo

in vam omogočiti eAsistenta.

Brezplačna aplikacija za učitelje

Zelo hitra in varna ureditev potrebne administracije že v poteku šolske ure.