Varstvo osebnih podatkov

Za nas je varnost podatkov na prvem mestu. Naj bo tudi za vas.

Zaupanje naših uporabnikov je temelj za izpolnjevanje našega poslanstva in realizacijo naše vizije. Ena ključnih vrednot podjetja je spoštovanje zakonodaje, podzakonskih aktov, upoštevanje sprejetih smernic in navodil državnih organov ter izpolnjevanje zahtev uveljavljenih standardov.

Želimo, da razumete, katere podatke zbiramo in zakaj.

Prvo vprašanje, ki ga starši najpogosteje zastavijo, ko se prvič soočijo z elektronsko eRedovalnico, eDnevnikom in drugimi moduli eAsistenta ter nato tudi z možnostjo vklopa SMS obvestil o oceni, ki jo je otrok prejel pri pouku, se nanaša na pravno podlago za delovanje rešitve eAsistenta.

Varnost podatkov je za nas na prvem mestu.

Skrbimo za zaupnost, razpoložljivost ter integriteto podatkov. Vzpostavili smo sistem upravljanja in varovanja informacij po mednarodno priznanem standardu za informacijsko varnost ISO 27001.

Kako lahko sami zaščitite svoje podatke?

Pri oblikovanju gesel ne uporabljajte osebnih podatkov (vaše ime, priimek, rojstni datum, ...) ali podatkov, za katere o vas ve širši krog ljudi. Prav tako ni pametno izbirati besed, ki jih najdete v slovarju.

VEČ

Citirani predpisi in uporabne povezave

Za naše delovanje in varstvo osebnih podatkov se opiramo na zakonodajo.

VEČ

Želite več informacij o varstvu osebnih podatkov?