Nobene sanje niso prevelike ...

Kultura v podjetju

V podjetju eŠola verjamemo, da je izobraževanje najmočnejše orodje za spremembo sveta na bolje.

Naši začetki segajo v leto 2009, ko smo šolskemu osebju z našimi rešitvami začeli zmanjševati birokratske izzive, nato smo se osredotočili na izboljšavo komunikacije med šolo, učenci in starši, zadnja leta pa nas pot pelje v nadgradnjo in spremembo izobraževanja na personaliziran način.

Naše poslanstvo je zagotoviti doseganje učnih ciljev po najbolj primerni poti za posameznika – "the smartest way".

Skupni imenovalec sta učenje in znanje, ki povezujeta zaposlene, uporabnike in naše rešitve. Zaposleni v eŠoli želimo biti najboljši učenci, da lahko postanemo najboljši učitelji, ki pridobivamo in predajamo znanje na "the smartest way".

Kultura eŠole je eden ključnih faktorjev našega uspeha. Kultura so ljudje, zato veliko časa namenimo osebnemu razvoju posameznika. PRIKAŽI VEČ

Poleg osebnih coachingov in delavnic za osebni in profesionalni razvoj redno izvajamo meritve zavzetosti zaposlenih po Gallup metodologiji. Lahko se pohvalimo, da smo pri teh meritvah pogosto v vrhu svetovnih podjetij – V letu 2020 smo bili tako med 5 % najboljših podjetij na svetu. Rezultati teh meritev vplivajo na usmeritev razvoja sodelavcev, procesov in odnosov.

Pri nas gojimo prijateljske odnose, spodbujamo izražanje mnenj vseh sodelavcev in spremljamo napredek posameznikov skozi mesečne in letne razvojne pogovore. Izvajamo team buildinge, praznujemo male in velike zmage in spodbujamo iskrene pohvale. Verjamemo v povezovanje poklicnega in zasebnega življenja, zato so na praznovanja povabljene tudi družine zaposlenih. Delovno okolje je fleksibilno in prilagojeno mladim družinam.

Kljub sproščenemu okolju, smo pri svojem delu zelo zavzeti in odgovorni. Naše rešitve obdelujejo osebne podatke, zato je varnost podatkov izjemnega pomena. Vzdržujemo standard ISO-27001, ki nam daje strukturo, da lahko omogočamo najvišjo stopnjo varnosti osebnih podatkov.

Pri svojem delu delujemo v skladu z metodologijami, v katere verjamemo, da so za naše podjetje najboljše. Programske rešitve razvijamo po Scrum metodologiji, pri poslovanju in nadgradnji sledimo ScaleUp metodologiji, za lažje razumevanje, sodelovanje in osebni razvoj pa uporabljamo odlike posameznika iz CliftonStrengths (Gallup) raziskav. Veliko časa in sredstev vlagamo v osebni razvoj posameznika skozi coachinge in delavnice, saj je po našem mnenju ta nujen za uspešen razvoj podjetja.

Naša kultura je izoblikovala tudi temeljne vrednote, ki jih vsakodnevno živimo. Med najbolj izstopajočimi vrednotami so "Osreči in navduši uporabnike.", "Naredi, kar obljubiš.", "Gradi iskrene in odprte odnose." ter "Zasleduj učenje in rast.”.

Če čutiš, da bi pri nas lahko rastel/rastla, se nam pridruži!

PRIKAŽI MANJ