Osebni skrbnik

Pozna vašo šolo, vaše potrebe in želje, da vam hitro in učinkovito svetuje in pomaga.

Partnerstvo je veliko več kot le številka pogodbe, zato se radi trudimo vzdrževati dobre odnose z našimi uporabniki. V ta namen ima vsaka šola svojega osebnega skrbnika, ki spremlja delovanje šole. Osebni skrbnik vam bo svetoval, z vami iskal nove rešitve na izzive, s katerimi se srečujete, vas obveščal o novostih ter nudil pomoč pri uporabi eAsistenta. To je velik korak v smeri večjega zadovoljstva in še bolj tesnega sodelovanja

Glavne naloge osebnega skrbnika

Odzivnost.

Poznavanje procesov vašega delovanja.

Skrb za ustrezno svetovanje ter enostavno uporabo eAsistenta.

Razumevanje izzivov, s katerimi se srečujete in upoštevanje le-teh pri oblikovanju idej za nadaljnji razvoj.