Splošni pogoji za uporabo storitve eAsistent

Arhiv splošnih pogojev

V arhivu splošnih pogojev so prikazani Splošni pogoji, ki so veljali do določenega datuma.

Splošni pogoji uporabe storitve eAsistent za starše (PDF)

Veljajo od 1. 8. 2011 do 22. 8. 2014.