podariMalico

je dobrodelni projekt, namenjen učencem in dijakom, ki živijo v težkih materialnih razmerah.

O PROJEKTU

podariMalico je dobrodelni projekt, ki smo ga zastavili v ekipi eAsistenta v sodelovanju z dobrodelno ustanovo Ustanova Danu filantropija. Projekt je namenjen učencem in dijakom, ki živijo v težkih materialnih razmerah.

Naš namen ni nadomestiti socialne države ali konkurirati dobrodelnim organizacijam, ampak želimo na tem področju pomagati, ker smo s svojim delovanjem vključeni v šole in jim lahko pri zbiranju sredstev za njihove učence in dijake učinkovito pomagamo.

Minimalno nakazilo je 2,42 € (povprečna cena 1 malice oz. kosila). Sredstva v celoti namenimo izbrani šoli, mi pa krijemo vse administrativne stroške projekta. Zbrana sredstva šola vodi pod računom šolskega sklada na posebnem kontu. Sredstva, ki jih donirate, so namenjena prvotno otrokom za malice oz. kosila, ko pa šola to pokrije, se odloči, za kaj bo namenila presežek sredstev. Na primer: šolske potrebščine, obvezne ekskurzije, ki si jih otroci, ki živijo v težkih materialnih razmerah, ne morejo privoščiti.

KAKO DELUJE

Vsak mesec se zbirajo denarna sredstva, ki jih nakažemo šoli, da pomagamo otrokom. Sredstva se zbirajo do zadnjega dne v mesecu, za prihajajoči mesec. Sredstva v celoti namenimo šolam, mi pa krijemo vse administrativne stroške projekta.

Sredstva se zbirajo na računu Danu filantropije, do 10. v mesecu pa naredimo nakazilo na šolski sklad posamezne šole.

Informacija o številu učencev ali dijakov, ki potrebujejo pomoč, je podana s strani posamezne šole in od šol nikoli ne zahtevamo seznama učencev ali dijakov, za katere se zbirajo sredstva. Šole so najbolj seznanjene kdo od otrok potrebuje denarno pomoč in zato šolam prepuščamo odločitev komu bodo sredstva namenile.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Elektronski naslov ali mobilna številka, ki nam jo donator posreduje za pošiljanje podatkov za plačilo, sta varovana v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Podatkov o elektronskem naslovu ali mobilni številki ne bomo nikoli posredovali tretjim osebam in jih uporabljamo izključno za namene pošiljanja obvestil o projektu podariMalico.

Ta obvestila med drugim zajemajo pošiljanje navodil za plačilo donacije, pošiljanje opomina za plačilo, pošiljanje mesečnih opomnikov za doniranje, ter pošiljanje zahvale za doniranje.

V kolikor donator pri donaciji izbere »Samo tokrat«, se bo podatek o elektronskem naslovu ali mobilni številki uporabil za enkratno pošiljanje navodila za plačilo.
Če donator plačila za donacijo ne izvede v 30 dneh od izbrane donacije ali če se zaradi napačno vpisane sklicne številke njegovo plačilo ne poknjiži, lahko prejme opomin za plačilo donacije.

V kolikor je donator pri donaciji izbral »Mesečno«, se bo podatek o elektronskem naslovu ali mobilni številki shranil in ga bomo mesečno spominjali na doniranje.

ODJAVA OD MESEČNEGA SPOMINJANJA ZA DONIRANJE

Donator se lahko odjavi od mesečnega opominjanja preko povezave za odjavo v sporočilu ali tako da pošlje elektronsko sporočilo na naslov info@podarimalico.si in v zadevo sporočila napiše PODARIMALICO ODJAVA.

V kolikor je prejemal obvestila le po SMSu, lahko pošlje elektronsko sporočilo na naslov info@podarimalico.si in v zadevo sporočila napiše PODARIMALICO ODJAVA in zraven telefonsko številko, ki jo želi odjaviti (npr. PODARIMALICO ODJAVA 041 123 456), ali pokliče na telefonsko številko 01 777 33 99.

VPIS V KNJIGO DONATORJEV

Oseba, ki se vpiše v knjigo donatorjev, soglaša z objavo vpisanih podatkov na spletni strani.