“Izobraževanje je najmočnejše orožje, ki ga lahko uporabimo za spremembo sveta na bolje.”

- Nelson Mandela

Zato sta naše poslanstvo in vizija povezana z nadgradnjo izobraževanja.

Poslanstvo

Pomagamo pri nadgradnji izobraževanja, da bo vsak učenec prišel do ustreznega znanja in kompetenc.

Vizija

Vsako leto s pomočjo sodobne tehnologije izboljšati najmanj eno področje izobraževanja in vzgoje.

2018

Prenova spletnega mesta

Prenova spletnega mesta

GDPR za šole

ISO

ISO 27001

Pomoč – spremljanje nadgradenj in novosti

NIP

Izbirni postopek za neobvezne izbirne predmete

Izpis - Dnevnik dodatnega in dopolnilnega pouka za srednje šole

EDČ

Evidenca delovnega časa (EDČ)

2017

eAsistent za vrtce – vodenje dodatne strokovne pomoči (DSP)

Kritična realizacija

Mednarodne dijaške izkaznice (EYCA)

Samodejno uvažanje letnih urnikov s strani šol

eAsistent za učence – prenova

Mobilna aplikacija eAsistent za učitelje

Komunikacija

2016

eAsistent za vrtce – Mobilna aplikacija za starše

eAsistent za vrtce – sinhronizacija izostankov in počitniških rezervacij z računovodskimi programi

Mobilna aplikacija eAsistent za učence

Mobilna aplikacija eAsistent za starše

Izpisi – posebni program

JV/PB

Organizator jutranjega varstva in podaljšanega bivanja

Organizator prehrane

2015

eAsistent za vrtce – Fotografije

eAsistent za vrtce – eDnevnik

Delovodnik

Športno-vzgojni karton

2014

eAsistent za vrtce – Odsotnosti

eAsistent za vrtce – Priprave

Skrbništvo šol

Praktično usposabljanje za izdelavo urnika

eHramba

Pohvale, komentarji in potrebne izboljšave – izboljšan uporabniški vmesnik

2013

Spletna učilnica Xooltime

eAsistent – prenova spletnega mesta

eAsistent za starše – prenova portala

eRedovalnica – izboljšan uporabniški vmesnik

Vodenje ročnosti dokumentov

Pomoč – takojšnji odgovori

Matura

Organizacija – Šolski koledar

Organizacija – Menjava učitelja

Hospitacije

Svetovalni delavec

Seznam učencev po meri

Izpis urnika za celotno šolo po meri (plahta)

podariMalico

Oddelčno poročilo

Poročilo učitelja

Poročilo za celotno šolo

Izpisi na uradne obrazce spričeval, obvestil, ...

Izpis – Redovalnica s številčnimi ocenami

Izpis – Redovalnica z opisnimi ocenami

Izpis – Dnevnik individualne strokovne pomoči (ISP)

Izpis – Dnevnik dodatne strokovne pomoči (DSP)

Izpis – Dnevnik interesne dejavnosti

Izpis – Dnevnik dodatnega in dopolnilnega pouka

Izpis – Dnevnik podaljšanega bivanja

Izpis – Dnevnik jutranjega varstva

Izpis – Dnevnik in redovalnica učnih skupin

Izpis – Dnevnik za drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje

Izpis – Dnevnik za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje

2012

Izpis – Redovalnica za srednje šole

Izpis – Dnevnik za srednje šole

VU

Vzgojni ukrepi

Knjiga izdanih dokumentov

IO

Izobraževanje odraslih

Domače naloge

eIzobraževanja – vzpostavitev

Statistične analize – ŠOL-O, ŠOL-S

Dijaške izkaznice

Pregled dogajanja za celotno šolo

Dvojezični izpisi

NPZ, možnost uvoza-izvoza v CEUVIZ

Izbirni postopek za obvezne izbirne predmete

Popravni in zaključni izpiti

Govorilne ure

Urnik eAsistent – integracija

Pomoč – lažje delo

Vzgojne skupine

Prehrana

Organizacija – Nadomeščanja

Organizacija – Dogodki

Organizacija – Urnik

Integracije s ponudniki blagajn

2011

Integracije z računovodskimi programi

Omejevanje možnosti dostopa do eAsistenta

Obveščevalec za šole

CEUVIZ – povezava za prenos podatkov

Izpisi

Pohvale, komentarji in potrebne izboljšave

Dostopne pravice

eRedovalnica – napovedana ocenjevanja

Letne priprave

eAsistent za starše

Razrednik

Učitelj

eRedovalnica

Profil učenca

Sporočila

eRedovalnica z opisnimi ocenami

eDnevnik za osnovne šole

2010

eDnevnik za srednje šole