Delovodnik

Poslovite se od ročnega številčenja in razvrščanja dokumentov.

eAsistent Delovodnik je samostojna rešitev, prilagojena vzgojno-izobraževalnim zavodom, ki odlično sodeluje z eAsistentom. Dokumenti, ustvarjeni v Delovodniku ali vloženi iz eAsistenta, se avtomatično številčijo po Enotnem klasifikacijskem načrtu, razširjenem in prilagojenem posebej za vzgojno-izobraževalne zavode. Namesto zamudnega iskanja po arhivskih omarah lahko določeno zadevo ali subjekt hitro poiščete s pomočjo naprednega iskalnika. Poslovni sekretar ima enostaven in pregleden dostop do podatkov v Delovodniku, saj je vse zbrano na enem mestu.

Enotni in interni klasifikacijski načrt

Za hitrejše in lažje ustvarjanje zadev poskrbi Enotni klasifikacijski načrt, ki je bil razširjen in prilagojen posebej za vzgojno-izobraževalne zavode. S pomočjo iskalnika po razširjenem Klasifikacijskem načrtu lahko hitro najdete pravi klasifikacijski razred, informacije o roku hrambe in vrsti gradiva pa so določene avtomatično.

Nižji stroški

Z Delovodnikom se znatno zmanjša poraba papirja in z njim povezani stroški. Dokumente, ki jih prejmete v elektronski obliki, lahko neposredno shranite v Delovodnik. Če imate vzpostavljeno tudi povezavo z eHrambo, natis dokumentov ni nujno potreben. Ker so dokumenti zbrani na enem mestu, prihranite na času ročnega urejanja, vlaganja in iskanja po arhivu.

Povezava z eAsistentom

Povezava Delovodnika z eAsistentom omogoča avtomatsko ustvarjanje skupnih zadev. Pripravite lahko načrt zadev, ki se bodo odprle vsako leto (npr.: Potrdila o vpisu, Letna spričevala, ...). Dokumenti, ki jih pripravite v eAsistentu, se številčijo avtomatsko, glede na Enotni klasifikacijski načrt v Delovodniku.

V kolikor imate vzpostavljeno tudi elektronsko arhiviranje dokumentov, dokumente, za katere je potrebno urediti arhiviranje, le z nekaj kliki prenesete iz Delovodnika v eHrambo.

Sodelovanje

Na zadevo, ki potrebuje nadaljnji pregled, usklajevanje ali pripravo dokumenta, lahko poslovni sekretarji dodate opravilo. Opravilo opremite s komentarjem, kaj je potrebno narediti in do kdaj ter ga posredujete izbranim sodelavcem. S tem prihranite čas raznosa dokumentov in pregledovanja stanja opravil.

eHramba

eAsistent Delovodnik omogoča vlaganje dokumentov v eHrambo. V Klasifikacijskem načrtu eAsistent Delovodnika so zabeleženi zakonsko predpisani roki hrambe, ki se upoštevajo ob vlaganju dokumentov v eHrambo. Zadeve, ki jih bo potrebno vložiti v eHrambo, imajo v Delovodniku vidno oznako, da jih lažje razberete. Ko se bliža čas izteka hrambe dokumenta, vas sistem avtomatično opomni na ureditev odstranjevanja iz eHrambe.

Želimo vam bolj podrobno predstaviti vse zmožnosti Delovodnika.