Evidenca delovnega časa – EDČ

Enostavna in natančna evidenca delovnega časa zaposlenih na enem mestu.

Evidenca delovnega časa (EDČ) v eAsistentu zaposlenim v šolstvu poenostavi vodenje evidence delovnega časa in drugega dela. eAsistent omogoča učiteljem avtomatsko beleženje delovnih ur v povezavi z urnikom in nadgradnjo le-tega, vodstvu pa omogoča boljšo razporeditev delovnih obveznosti zaposlenih skozi šolsko leto.

eAsistent je s pripomočkom EDČ idealna kombinacija za vodenje delovnega časa v šoli. Prilagojen je šolskemu sistemu in sledi zahtevam Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Brez dodatne strojne opreme

eAsistent omogoča učiteljem hitro in ažurno beleženje ur brez potrebe po vzpostavitvi dodatne strojne opreme. Dnevno učitelj porabi le minuto, da preveri avtomatično zabeležene ure in dopolni s časom dodatno opravljenega dela (izven urnika).

Prilagodljivo beleženje delovnega časa

Pripomoček EDČ omogoča šoli prilagoditev načina beleženja delovnega časa glede na tip šole in posebne potrebe. Šola sama določi, katere tipe dogodkov in doprinosov lahko vnašajo učitelji. Vodstvo ima pregledno zbrane podatke za potrjevanje opravljenega in pravilno zabeleženega dela. Evidenco delovnega časa je možno voditi za vse zaposlene, ne le za učitelje.

Lahka sledljivost opravljenega dela in transparentnost

Pripomoček EDČ pomaga vodstvu pri sprotnem pregledu opravljenega dela zaposlenih. Pregledni izpisi prikažejo zasedenost zaposlenega pri različnih dogodkih, število dni dopusta in podrobnejše informacije, ki omogočajo boljšo razporeditev dela. Povečana je transparentnost in zmanjšan čas za pridobitev informacij o stanju delovnega časa posameznika.

Celoletni pregled za učitelje

Učitelji v pripomočku EDČ vsak trenutek vidijo opravljeno delo in ugotovijo, koliko ur morajo še opraviti do konca šolskega leta ter si tako lahko planirajo drugo delo in bolje izkoristijo prosti čas v času šolskih počitnic.

Želimo vam bolj podrobno predstaviti vse zmožnosti Evidence delovnega časa.