Začetek uporabe eAsistenta je lahek in miren.

Skozi celoten postopek vas vodi ekipa strokovnjakov, ki je uspešno naredila že več kot 400 implementacij.

eAsistenta so razvijali učitelji, razredniki, ravnatelji, psihologi in starši, zato vključuje primere najboljših praks posameznih šol. Ker je eAsistent nastajal s strani šol za šole, lahko zagotovljamo nebolečo in brezskrbno implementacijo na vsako šolo.

97 %

UPORABNIKOV

se strinja, da je eAsistent zelo enostaven za uporabo

95 %

UPORABNIKOV

se je hitro naučilo uporabljati eAsistenta.

90 %

UPORABNIKOV

pravi, da je eAsistent bistveno poenostavil delo.

Koraki za uvedbo eAsistenta

1

SPOZNAVANJE

Najprej se spoznamo in na konkretnem primeru pokažemo, kako lahko pomagamo tudi vam. Izpolnite obrazec, da se dogovorimo za srečanje.

2

POSTAVITEV eASISTENTA ZA VAŠO ŠOLO

Naša ekipa bo uredila prenos podatkov in pripravila eAsistenta za uporabo na vaši šoli.

3

VPELJAVA UČITELJEV IN OSTALIH ZAPOSLENIH

Za vsakega uporabnika smo pripravili postopno izobraževanje, s čimer poskrbimo, da so vsi zaposleni usposobljeni za delo z eAsistentom.

4

ZAČETEK UPORABE eASISTENTA :)

SK, ravnatelj, pravi:

Kot ravnatelj se zavedam, da je uvajanje novosti zahteven proces, zato je bilo zame temeljno, kako navdušiti kolektiv, da bo eAsistent sprejet in nasploh, da ne bo všeč samo meni in še nekaterim sodelavcem. Zavedal sem se, da računalnika »nimajo vsi radi« in na začetku so se pojavljala vprašanja in dvomi, kako presekati tako dolgo tradicijo uporabe šolske dokumentacije v papirnati obliki. Pred nami je eAsistenta že uporabljalo nekaj šol, vendar še noben šolski center. Zaradi naše organiziranosti na centru si tudi nismo mogli privoščiti, da bi imele šole različne pristope pri šolski dokumentaciji. Pomembna je bila direktorjeva podpora in podpora vseh ravnateljev centra eAsistentu. Seveda smo upoštevali tudi mnenje naših računalniških strokovnjakov, ki so potrdili, da gre za vrhunski izdelek. Uporabniška izkušnja eAsistenta je presegla moja pričakovanja. Lahko rečem, da ne samo na naši šoli, ampak na celotnem centru ni učitelja, ki bi želel preiti na star sistem šolske dokumentacije. Zadovoljstvo ni čutiti samo pri učiteljih, tudi pri poslovnih sekretarkah, starših, mogoče manj pri dijakih. Po enem letu uporabe eAsistenta opažam izboljšanje učnega uspeha, manj izostankov in vzgojnih problemov ter dejstvo, da se obiski na govorilnih urah in roditeljskih sestankih niso zmanjšali. Za širšo analizo pa bo potrebno počakati še kako leto. Uspešno implementacijo eAsistenta sta po moje zagotovila predvsem dva dejavnika. Prvi dejavnik je, da je eAsistent odličen spletni informacijski sistem, ki je prijazen uporabniku in ki se stalno izboljšuje in dopolnjuje. Drugi dejavnik je prijazno podjetje, ki obvlada strokovnost in delo s strankami. Kljub mladosti podjetja in njenih zaposlenih delujejo, kot bi imeli zelo dolgo tradicijo najuspešnejših manjših podjetij … Začutiti je izredno motivacijo in pozitivno klimo podjetja in to so ključi do njihovih uspehov.

JK, ravnateljica, pravi:

eAsistenta uporabljamo eno šolsko leto. Priznati moram, da nam je zares olajšal delo. Razredniki, svetovalna služba in vodstvo imajo veliko boljši vpogled v dogajanje na šoli, kot s klasičnim dnevnikom. Starši, ki se odločijo za SMS obveščanje, so na tekočem, opazili pa smo celo, da je pri dijakih, kjer imajo starši naročeno to storitev, opazno manj izostankov. Če bi se morali še enkrat odločati o uvedbi eAsistenta, ne bi pomišljali. Kolektiv, ki ga vodim, je do novosti sicer zelo zadržan in kritičen, a elektronsko dokumentacijo smo sprejeli čez noč. Težav skoraj da ni bilo. Seveda so še pomanjkljivosti, ki pa jih razvijalci sproti odpravljajo. Sodelovanje z uporabniki je na visoki ravni. Upam, da tako ostane tudi v prihodnje..

Gimnazija Ptuj, pravi:

Z uporabo eAsistenta smo na Gimnaziji Ptuj začeli, ko smo ugotovili njegove prednosti in kvalitete. Informatizacije na šoli se loteva na pravem koncu. Tam, kjer je učno vzgojni proces potrebno evidentirati, administrirati in s tem upravljati. To je pri vpisovanju ur in dogajanja v razredu v pisni obliki. Za to v šoli uporabljamo dnevnik v knjižni obliki. A če samo pomislimo, kako zahtevno je prešteti v njem število izostankov za posameznega dijaka za določeno obdobje, potem uvidimo, da računalniški program, ki to naredi v trenutku vnosa manjkajočega dijaka, obenem pa ob razrednikovi odločitvi o upravičenosti/neupravičenosti tega izostanka omogoča v trenutku s klikom poslati staršem SMS sporočilo o tem, da je njihov otrok izostal od pouka, vidimo, da je to prava uporaba IKT v šoli. Program omogoča tudi beleženje vseh drugih dogodkov v razredu in posameznem dijaku, tako da imamo kasneje v trenutku celotno statistiko posameznega dijaka, razreda in predmeta, brez dodatnega računanja seveda. Torej se v bodoče ne bomo več ukvarjali z računanjem statistike, ampak učinkovitejšemu in sprotnejšemu delovanju in ukrepanju ob hipnem pregledu vseh relevantnih podatkov. Hkrati z dnevnikom imamo na voljo tudi eRedovalnico, ki pa omogoča izpisovanje spričeval, obvestil o uspehu in seveda tudi vpogled staršem brez problemov v zvezi z varstvom osebnih podatkov, saj ob izboru dijaka vidimo samo njegove podatke. Prepričani smo, da je aplikacija eAsistent pot v pravo smer. Ob sodelovanju z ustvarjalci in razširjanju aplikacije v slovenski šolski prostor upamo, da bo njena uporaba prinesla veliko boljše poslovanje in delo v šoli z uporabo dinamičnega, enostavnega za uporabo in varnega informacijskega sistema. Upamo, da se bo sistem razvijal še naprej in prinesel povezljivost še z drugimi dejavnostmi, ki jih imamo v šoli še veliko, pa njihova administracija zahteva veliko napora ravno v zbiranju podatkov in njihovo uporabo, kar pa postane z uporabo sodobnega sistema kot je eAsistent zares učinkovito, natančno in uporabno.

ML, ravnateljica, pravi:

Sodelavec, ki je glede uporabe računalnikov precej konzervativen, se vsako jutro zahvali vodstvu šole za takšno odlično pogruntavščino kot je eDnevnik. Lahkotnost urejanja nadomeščanj pa je neprecenljiva.