Infrastruktura

Varno, stabilno in hitro

V šolah razpolagate z izredno občutljivimi podatki, zato poudarjamo prednost infrastrukture eAsistenta, ki zagotavlja najvišjo varnost osebnih podatkov in zanesljivo delovanje sistema. Ker je vaše delo dinamično in včasih tudi nepredvidljivo, eAsistent zagotavlja stabilnost in hitro delovanje, da se lahko v prvi vrsti posvečate izobraževanju in ne administraciji.

Lokacija strežnikov

Strežniška infrastruktura se nahaja v modernem podatkovnem centru, ki po opremeljenosti, varnosti in zanesljivosti predstavlja sam vrh ponudbe. Vsi strežniki in podatki se nahajajo izključno v Sloveniji in se ne iznašajo v druge države.

Zagotovljena redundanca in varnostno kopiranje

Strežniška infrastruktura je postavljena redundantno in omogoča nemoteno delovanje v primeru izpada električnih ali internetnih povezav. Podatki se hkrati shranjujejo na več strežnikov in podatkovnih nosilcev, zagotovljeno je redno varnostno kopiranje vseh podatkovnih baz in njihova varna hramba. 

Specializiran strokovni kader

Za vzdrževanje in upravljanje strežniškega okolja skrbijo certificirani sistemski skrbniki, ki se vseskozi izobražujejo, sledijo tehnološkim in varnostnim standardom ter razpolagajo s širokim naborom znanj. Njihovo delo je podvrženo rednim revizijskim pregledom za vzdrževanje informacijske varnosti skladno z mednarodnim standardom ISO 27001.

Vas zanima več o naši infrastrukturi?