xMatura - učinkovita priprava na maturo

xMatura je super pripomoček za učitelje in maturante.
Pomagala vam bo s hitrejšo in boljšo pripravo na maturo.

Podprti predmeti (gimnazijski program):

Matematika
Informatika
Fizika
Angleščina
Psihologija
Kemija
Geografija
Zgodovina
Biologija
Sociologija

Prednosti xMature

V času priprav na maturo je za učitelje zelo pomembno, da hitro prepoznajo snovi pri katerih imajo dijaki največje težave in jim pomagajo, da lahko to znanje čim hitreje osvojijo.

Učitelj vidi pregled za celotno maturitetno skupino in tako dobi povratno informacijo, katerim snovem se morajo še bolj posvetiti za čim boljši rezultat na maturi.

Učitelj vidi, kateri dijaki so svoje rezultate že vnesli.

Spremljanje vsakega dijaka posebej

S podatkom o odstopanju števila točk od povprečja v določeni temi lahko ugotovite, katere teme dijaku povzročajo največ težav ter v katerih temah je dober in bi lahko pomagal tudi sošolcem.

Skrivnost xMature

Skrivnost xMature je v praktični uporabi Paretovega načela za doseganje najvišjih rezultatov z najmanjšim vloženim delom.

Z xMaturo bodo dijaki točno ugotovili, katera snov pri predmetu jim povzroča največ preglavic. Ko se dijak osredotoči na težavnih 20 % neznane snovi, ki je najbolj pomembna za uspeh, bo za učenje porabil manj časa, ker bo le-to bolje usmerjeno, rezultati na maturi pa bodo lahko bistveno boljši.

Enostavna uporaba xMature

Maturitetne pole preteklih let

Učitelj enostavno objavi maturitetne pole iz preteklih let, ki so vnaprej pripravljene.

Pripomoček xMatura vsebuje maturitetne pole preteklih let (Vir: Javne informacije Slovenije, Državni izpitni center - www.ric.si).

Vsaka maturitetna naloga je po presoji učiteljev kategorizirana v skladu z učnim načrtom.

Dijak reši polo in se samooceni

Dijak si maturitetno polo lahko natisne in/ali jo reši na papir. S pomočjo navodil za ocenjevanje oceni, koliko točk je pri posamezni nalogi dosegel ter doseženo število točk vpiše v tabelo v xMaturo.

xMatura omogoča “flipped classroom” in “peer education” metode, kjer dijaki doma rešijo izpitno polo, v šoli pa v parih ali skupini ocenjujejo zapisane rešitve.

Najbolj učinkovita praksa je, da sta v paru dijak z boljšim in dijak s slabšim znanjem predmeta.

Spremljanje porabe časa

Dijake v xMaturi spodbujamo, da so pozorni na čas, ki ga potrebujejo za reševanje posamezne naloge in si to tudi beležijo.

Namen tega je, da lahko ugotovijo, ali za reševanje porabijo preveč časa ter katere teme so najbolj zamudne.

Osebno se prepričajte o učinkovitosti xMature.

Na info@easistent.com nam sporočite, pri katerih predmetih želite uporabljati xMaturo.
Mi vam bomo pripravili okolje.