Vpišite 12-mestno varnostno kodo, ki ste jo dobili na šoli.

Z vpisom kode boste svoj uporabniški račun v eAsistentu verificirali in s tem potrdili, da ste zaupanja vreden uporabnik. Kasneje boste preko uporabniškega računa lahko pridobili neposredne informacije o vaših in otrokovih osebnih podatkih ter oddali in pregledovali soglasja za šolo.
Čemu služi GDPR portal?
Šola mora kot upravljavec osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov zagotoviti jasne in enostavne informacije v zvezi z osebnimi podatki otrok in staršev. Informacije morajo biti staršem dostopne v jasnem in preprostem jeziku. (12. člen Splošne uredbe).

GDPR portal je mesto, kjer so starši seznanjeni s pravnimi podlagami, ki šoli dovoljujejo obdelavo osebnih podatkov in primeri v katerih lahko starši uveljavljajo svoje pravice do vpogleda, popravka ali izbrisa osebnih podatkov.
Zakaj je pomembno verificirati svoje osebne podatke z GDPR kodo?
Namen verifikacije je potrditev istovetnosti. S tem starši potrdijo, da so res pooblaščeni za dostop do podatkov, ki se nahajajo v eAsistentu.
Po verifikaciji lahko na portalu starši potrdijo svoje kontaktne podatke ali jih po potrebi spremenijo v kolikor bi bili le ti napačni. Šola pa je na drugi strani obveščena in brez skrbi, da bi lahko zaradi predhodno napačno vpisanega kontakta kontaktirala napačnega posameznika in na ta način zagotovi, da informacije pridejo do pravih staršev.
Kako pridobiti kodo?
GDPR kodo starši prejmete v šoli. Kode so za verifikacijo staršem ponavadi posredovane na roditeljskih sestankih ob pričetku leta, saj jih je zaradi zagotovitve istovetnosti potrebno prevzeti osebno. Če svoje kode slučajno še niste prejeli, se lahko obrnete na vašo šolo.