Citirani predpisi in uporabne povezave

  1. Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 61/12), Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 59/12), Pravilnik o dokumentciji v vrtcih (Uradni list RS, št. 61/12).
  2. Zakon o osnovni šoli, 95. člen, Zakon o gimnazijah, 42. člen, Zakon o poklicnih in strokovnih šolah, 86. člen, Zakon o izobraževanju odraslih, 51. člen, Zakon o vrtcih, 44. člen.
  3. Takšno soglasje starši praviloma podajo (ali ga ne podajo) ob vpisu otroka v osnovno šolo.
  4. To so podaki npr. o zdravstvenem stanju, obdelava katerih je glede na člen 9 Splošne uredbe praviloma prepovedana, izjemoma pa je dopustna ob določenih pogojih, med katere primeroma spada privolitev posameznika ali izpolnjevanje obveznosti in izvajanje posebnih pravic upravljavcev - šol.
  5. Splošna uredba postavlja enotna pravila za varstvo osebnih podatkov v EU, nekatera vsebinska in postopkovna vprašanja pa lahko posebej uredijo države članice. Navedeno bo urejal ZVOP-2, ki je trenutno v zakonodajnem postopku.
  6. Splošna uredba o varstvu podatkov GDPR, v neposredni veljavi od 25. 5. 2018.