Varnost osebnih podatkov je za nas na prvem mestu.

Kako eAsistent ščiti vaše podatke?

Skrbimo za zaupnost, razpoložljivost ter integriteto podatkov. Vzpostavili smo sistem upravljanja in varovanja informacij po mednarodno priznanem standardu za informacijsko varnost ISO 27001.

Moderna strežniška infrastruktura, locirana izključno v Sloveniji

24/7 tehnično in fizično varovanje

 • • kontrola dostopa, varnostna služba, usposobljeni zaposleni
 • • profesionalni alarmni, protivlomni in videonadzorni sistemi
 • • profesionalni plinski protipožarni sistemi
 • • tri stopenjsko brezprekinitveno napajanje
 • • redundatne optične, električne in klimatske povezave

Varnostno kopiranje

 • • dnevno, tedensko in mesečno varnostno kopiranje podatkov na oddaljene lokacije v Sloveniji
 • • 24/7 tehnično in fizično varovanje

Sistemsko skrbništvo

 • • certificirani sistemski skrbniki, ki se vseskozi izobražujejo, sledijo tehnološkim in varnostnim standardom ter razpolagajo s širokim naborom sistemskih znanj
 • • 24/7 spremljanje strežnikov, strežniških komponent in aktivne mrežne opreme
 • • nenehno spremljanje in nadgrajevanje procesorskih zmogljivosti
 • • nenehno spremljanje in nadgrajevanje varnostnih popravkov in posodobitev

Varna povezava

Vsa povezava v eAsistentu poteka po kodiranih poteh. Povezava med eAsistentom in uporabniki je zavarovana s SSL certifikatom najvišje kakovosti. V vse naše storitve smo vpeljali enkripcijo podatkov, ki zagotavlja, da je povezava med vami in našimi storitvami varna.

Revizijska sled

Revizija in beleženje dogodkov povezanih z varnostjo podatkov je eden od pomembnejših pristopov pri zagotavljanju učinkovitega sistema upravljanja in varovanja informacij. Varnostni dnevniki in poročila za vse ključne storitve vsebujejo digitalne zapise o aktivnostih in nam pomagajo pri raziskovanju in ugotavljanju vplivov na varnost podatkov.

Prilagajanje spremembam

Skrbimo za skladnost z zakonodajo in spremljamo novosti na področju varstva osebnih podatkov in informacijske varnosti. Zavedamo se, da so spremembe konstantne in z njimi upravljamo s pomočjo vodje varovanja informacij in izkušenimi pravniki.

Varen razvoj aplikacij

Pri načrtovanju in razvoju aplikacij kot eno od naših ključnih zahtev za zagotavljanje zaupnosti in integritete podatkov izvajamo teste vplivov na zasebnost podatkov. Testi nam omogočajo, da varnostna tveganja prepoznavamo pravočasno in se tako pri uporabi aplikacij izogibamo nepooblaščenemu ali prekomernemu razkritju zaupnih podatkov.

Varnostne nastavitve

eAsistent omogoča različne varnostne nastavitve s katerimi lahko dodatno zaščitite podatke na vaši šoli: PIN, IP filtri, 2-stopenjsko preverjanje identitete. Za več informacij se obrnite na security@easistent.com.