Kako lahko sami zaščitite svoje podatke?

Uporabljajte pametna gesla

Pri oblikovanju gesel ne uporabljajte osebnih podatkov (vaše ime, priimek, rojstni datum ...) ali podatkov, za katere o vas ve širši krog ljudi. Prav tako ni pametno izbirati besed, ki jih najdete v slovarju. Gesla naj bodo najmanj 12 mestna, vedno naj vsebujejo kombinacijo velikih, malih črk, številk in posebnih znakov. Zakomplicirano geslo si boste najlažje zapomnili tako, da ga povežete s stavkom, ki vam nekaj pomeni, npr. "Perica reže raci rep". To lahko zapišemo z začetnicami, ki jih nadomestimo tudi s številkami in znaki: 53ric4reZer4c!reP

eAsistent ima že privzeto nastavljene zahteve za pametna gesla in vam ne dopušča, da bi nastavili enostavna gesla. Drugače pa je v primeru gesla za vaš osebni ali službeni računalnik ali ostale storitve, ki privzetih nastavitev za pametna gesla nimajo. V teh primerih bodite pozorni, da boste nastavili pametno geslo.

Gesel ne hranite na papirju

Gesla, zapisana na papir in shranjena na vidnem ali nezaščitenem mestu, so enakovredna ključem, ki jih pustite v avtomobilu. Tako kot pazite, kje hranite avtomobilske ključe, pazite tudi na hrambo svojih gesel. Odgovornost je na vas.

Pri hrambi gesel lahko izbirate med naslednjimi načini:

  • • Geslo si zapomnite, če je to mogoče.
  • • Geslo shranite v brskalniku. Če si napravo za prijavo v eAsistenta in ostale storitve delite z drugimi osebami, se prepričajte, ali lahko to možnost uporabljate varno in ostali ne morejo uporabiti enakega gesla, kot ste ga shranili. Ker je varnostno tveganje preveliko, eAsistent ne dopušča možnosti hrambe gesla v brskalniku.
  • PRIPOROČAMO: Geslo si shranite na mesto, do katerega imate dostop le vi. Pri tem vam lahko pomagajo programi za varno hrambo gesel. Obstajajo različni programi, od brezplačnih do plačljivih, in za vse vrste operacijskih sistemov in platform (Windows, IOS, macOS, Android, Linux ...). Glavna lastnost programa za varno hrambo gesel je, da si nastavite eno glavno geslo, nato pa s pomočjo programa generirate in hranite vsa ostala gesla, ki jih uporabljate. Prednost je v tem, da si na ta način zapomnite le eno geslo, ki ga morate seveda skrbno hraniti in nastaviti po priporočilih za pametna gesla. Programi običajno ponujajo tudi generatorje gesel, s katerimi lahko nastavite tudi 20 in več mestna gesla, brez skrbi, da bi si jih morali zapomniti. Primeri brezplačnih in plačljivih programov med katerimi lahko izbirate: Keepass, Keeweb, Kypass, Keeper, LastPass in drugi.

Uporabljajte različna gesla

Za različne račune uporabljajte različna gesla. V kolikor vam nekdo ukrade ali ugane eno geslo, tako ne bo imel dostopa do ostalih računov.

Zaščitite vaše ključne račune in storitve

Dandanes imamo ponavadi vse račune vezane na osebni elektronski naslov. Zato je pomembno, da svoj račun za elektronsko pošto dobro zaščitimo. Ker večina storitev ponuja možnost ponastavitve gesla s pomočjo elektronske pošte, lahko to predstavlja dodatno tveganje. V kolikor bi nekdo prišel do gesla vašega računa za elektronsko pošto, bi posledično lahko ponastavil tudi gesla na preostalih storitvah, kjer ste se registrirali z vašim elektronskim naslovom.

Zato je zelo pomembno, da predvsem zaščitite vaše račune za elektronsko pošto in ostale storitve, preko katerih hranite ali dostopate do pomembnih podatkov. Pri ponudnikih storitev se pozanimajte o možnostih dodatne zaščite (na primer dvostopenjska avtentikacija), predvsem pa upoštevajte navodila za pametna gesla in njihovo varno hrambo.

V znanju je moč

Za informacije o varni rabi interneta in naprav se lahko obrnete tudi na Safe.si, točko osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje.